• 12 באוגוסט 2015

    פטור מתוספת ממ"ד תיקון 3

    האם בהרחבה דירות 25 מ"ר מותר להג"א לתת פטור מממ"ד?
    לפי מה שאני מבין , תיקון 3 מצמצם את הזכות של הג"א לדון בפטור רק במצב שההרחבה מתחת ל 9 מ"ר
    אני מבין נכון ?

    12 באוגוסט 2015