האם אפשר לעקל קצבה של ניצול שואה? - פורום פיצויים לניצולי שואה

שאלה חדשה
 • כרמית

  נשלח ע"יכרמית 00:33, 1 ביוני 2012

  ברצוני לשאול במידה וקיים עיקול בחשבון הבנק האם קצבה זו תעוקל או שהיא מוגנת כמו קצבה של ביטוח לאומי ? בתודה מראש ושבת שלום.

  השב
 • מנהל הפורום:עו"ד דוד ידיד

  עו"ד דוד ידיד,מנהל הפורום

  18:41, 3 ביוני 2012

  כרמית שלום,

  התגמולים החודשיים ממשרד האוצר ובאמצעות וועידת התביעות אינן ניתנים לעיקול אלא במקרים ספציפיים ביותר. התגמול החודשי מהביטוח הסוציאלי הגרמני אינו נכנס בגדר איסור העיקול, אך אני סבור שבאם הנושא ייבחן על ידי בית המשפט בישראל תבוצע השלכה מהחוק ולא ניתן יהיה להטיל עיקול גם על תגמול זה.

  לנוחיותך, מצורף החלק הרלוונטי מהחוק:

  חוק נכי רדיפות הנאצים ונכי המלחמה בנאצים (תיקוני חקיקה),
  התשס"ג-2002*
  תיקון חוק
  נכי רדיפות
  הנאצים -
  מס' 12 1.בחוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957(1) (להלן - חוק נכי רדיפות הנאצים), במקום סעיף 11 יבוא:
  "חסיון תגמול 11. (א) זכות לתגמול אינה ניתנת להעברה או לשעבוד, אינה יכולה לשמש לערבות, ואין להטיל עליה עיקול, אלא לשם הבטחת פירעונם של מזונות אישה או ילדים או של מילוות שניתנו לנכה מאוצר המדינה או בערבות המדינה או מקרן שהמדינה ערבה להפסדיה, ובשיעור שאינו עולה על מחצית התגמול המשתלם לנכה.
  (ב) הוראות סעיף קטן (א) יחולו גם על תגמול ששולם באמצעות תאגיד בנקאי כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981(2), או באמצעות בנק הדואר כמשמעותו בחוק בנק הדואר, התשי"א-1951(3), במשך שלושים ימים מיום ששולם; ואולם רשאי התאגיד הבנקאי או בנק הדואר, לפי הענין, לנכות מהתגמול כל סכום שנתנו לזכאי לתגמול על חשבון התגמול.
  (ג) בסעיף זה, "תגמול", לענין עיקול - לרבות אחד מאלה:
  (1) תגמול, קצבה או פיצוי אחר, הניתנים לאדם מכל מדינה או ארגון מחוץ לישראל, בשל נכות שנגרמה לו עקב רדיפות הנאצים;
  (2) תשלום שניתן לפי ההסכם שנחתם ביום י"ב בתשרי התשנ"ג (9 באוקטובר 1992) בידי שר האוצר הפדראלי של גרמניה ובידי ועדת התביעות החומריות של היהודים נגד גרמניה."

  בברכה,

  עו"ד ידיד


  תגובה
מנהל הפורום:עו"ד דוד ידיד

מנהל הפורום: עו"ד דוד ידיד

פועל בדרכים שונות מזה 30 שנה, בשירות ניצולי השואה. מייצג ניצולי שואה רבים בערכאות השונות, בכדי להביא
למידע נוסף

053-9374940 חיוג
הודעה

פורום זה עוסק במימוש הזכויות לניצולי שואה מהקרנות המרכזיות המטפלות בנושא - פיצויים מהרשות לזכויות ניצולי השואה, ועידת התביעות, והביטוח הסוציאלי הגרמני. בפורום אדאג לעדכן בהתפתחויות השונות, פסקי הדין וההחלטות השונות בתחום זה.