open the search panel
close the search panel חפש

עורכי דין לפי תחום

  פורומים

   לדעת יותר - מדריכים משפטיים

    משרדי עורכי דין

     • 1 ביוני 2012

      האם אפשר לעקל קצבה של ניצול שואה?

      ברצוני לשאול במידה וקיים עיקול בחשבון הבנק האם קצבה זו תעוקל או שהיא מוגנת כמו קצבה של ביטוח לאומי ? בתודה מראש ושבת שלום.

      1 ביוני 2012
     • מנהל הפורום עו"ד דוד ידיד 3 ביוני 2012

      האם אפשר לעקל קצבה של ניצול שואה?

      כרמית שלום,

      התגמולים החודשיים ממשרד האוצר ובאמצעות וועידת התביעות אינן ניתנים לעיקול אלא במקרים ספציפיים ביותר. התגמול החודשי מהביטוח הסוציאלי הגרמני אינו נכנס בגדר איסור העיקול, אך אני סבור שבאם הנושא ייבחן על ידי בית המשפט בישראל תבוצע השלכה מהחוק ולא ניתן יהיה להטיל עיקול גם על תגמול זה.

      לנוחיותך, מצורף החלק הרלוונטי מהחוק:

      חוק נכי רדיפות הנאצים ונכי המלחמה בנאצים (תיקוני חקיקה),
      התשס"ג-2002*
      תיקון חוק
      נכי רדיפות
      הנאצים -
      מס' 12 1.בחוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957(1) (להלן - חוק נכי רדיפות הנאצים), במקום סעיף 11 יבוא:
      "חסיון תגמול 11. (א) זכות לתגמול אינה ניתנת להעברה או לשעבוד, אינה יכולה לשמש לערבות, ואין להטיל עליה עיקול, אלא לשם הבטחת פירעונם של מזונות אישה או ילדים או של מילוות שניתנו לנכה מאוצר המדינה או בערבות המדינה או מקרן שהמדינה ערבה להפסדיה, ובשיעור שאינו עולה על מחצית התגמול המשתלם לנכה.
      (ב) הוראות סעיף קטן (א) יחולו גם על תגמול ששולם באמצעות תאגיד בנקאי כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981(2), או באמצעות בנק הדואר כמשמעותו בחוק בנק הדואר, התשי"א-1951(3), במשך שלושים ימים מיום ששולם; ואולם רשאי התאגיד הבנקאי או בנק הדואר, לפי הענין, לנכות מהתגמול כל סכום שנתנו לזכאי לתגמול על חשבון התגמול.
      (ג) בסעיף זה, "תגמול", לענין עיקול - לרבות אחד מאלה:
      (1) תגמול, קצבה או פיצוי אחר, הניתנים לאדם מכל מדינה או ארגון מחוץ לישראל, בשל נכות שנגרמה לו עקב רדיפות הנאצים;
      (2) תשלום שניתן לפי ההסכם שנחתם ביום י"ב בתשרי התשנ"ג (9 באוקטובר 1992) בידי שר האוצר הפדראלי של גרמניה ובידי ועדת התביעות החומריות של היהודים נגד גרמניה."

      בברכה,

      עו"ד ידיד


      3 ביוני 2012
     forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
     close the form