• 29 באוגוסט 2013

    עיקול שכר

    בהתאם לחוק הגנת שכר - קיימת טבלה שה כתוב מה לא ניתן לעקל ממשכורת
    אך הטבלה מסתיימת במשפחה עם 2 ילדים, מה הסכום אם מדובר על 10 ילדים

    29 באוגוסט 2013