• 6 באוקטובר 2013

  עיקול משכורת

  המעביד שלי קיבל צו עיקול למשכרות בגין חוב לבנק.
  משכורתי נטו הינה כ-6100 ש"ח.
  אני גרוש ומשלם מזונות ל-2 ילדים בסך 2500 ש"ח.
  כמה כסף מתוך המשכורת אינו ניתן לעיקול, וכמה ניתן?

  6 באוקטובר 2013