• 6 באוקטובר 2013

    חייב מוגבל באמצעים - עיקולים בהמשך

    האם בהכרזה על חייב כמוגבל באמצעים יבוטלו עיקול שכר / עיקול חשבון בנק של משכורת
    ולא ניתן יהיה לבצע עיקולים אלו כל עוד משולם הצו שיוחלט במעמד הכרזה על חייב מוגבל באמצעים?

    6 באוקטובר 2013