• 1 בדצמבר 2013

  פשיטת רגל -הסדר עם צד ג'

  שלום רב,
  האם במקרה שצד ג' עורך הסדר עם נושה של חייב המצוי בהליכי פשיטת רגל, האם יכולה להיות לחייב בעיה בשל כך?
  האם יש חשיבות להאם טרם ניתן צו כינוס/טרם הוכרז החייב כפושט רגל?
  האם במקרה שצד ג' ערך הסדר עם נושה של החייב שהוא הביטוח הלאומי- האם יש חשיבות לכך?

  רוב תודות.

  1 בדצמבר 2013
 • 2 בדצמבר 2013

  פשיטת רגל -הסדר עם צד ג'

  מנחם שלום.

  כל עוד לא ניתן צו כינוס אין כל מניעה כי צד ג' יגיע להסדר עם נושה של חייב.
  לאר מתן צו הכינוס המדובר בהליך בעייתי אשר מהווה העדפת נושים.

  יחד עם זאת אם המדובר בחוב בדין קדימה למוסד לביטוח לאומי - ניתן לקבל אישור להגיע להסדר באמצעות בני משפחה קרובים כדי לסלק את החוב

  2 בדצמבר 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?