• 13 בספטמבר 2012

    הכרזה על פושט רגל

    אם בית משפט יכריז עלי כפושט רגל, כמה זמן יהיו לי מגבלות?

    13 בספטמבר 2012