• 13 באוקטובר 2012

  התעמרות הבנקים בפושטי רגל לשעבר..

  רובם הגדול של פושטי הרגל נקלעו למצבם הקשה לא מתוך כווונה רעה ו/או מהלכים פליליים. במילים אחרות "כשלון עסקי".
  עם זאת אלה שכן קבלו הפטר, כלומר מוגדרים כ- "פושטי רגל לשעבר", נושאים את עברם לאורך כל חייהם. הרישום הזה מופיע כמידע גלוי לכל הבנקים בישראל, מה שמונע מאותם בנקים מלאפשר לפושט רגל לשעבר לפתוח חשבון עסקי/פרטי. אומנם בנק ישראל מחייב על פי התקנות את הבנקים לפתוח לכל פושט רגל לשעבר לפתוח חשבון קרדיטורי - כלומר חשבון ללא אפשרות חריגה ו/או מתו אשראי, רק חשבון שימצא כל העת בזכות. אבל, אם אותו פושט רגל מבקש אשראי, הבנקים לא מאפשרים זאת, משתמשים בכל מיני תירוצים ובעיקר במושג הרחב של "שיקול דעת".
  כבר שמעתי תשובה ממנהל בנק - "עד שלא תסדיר את חובותיך מול הבנק, לא תוכל לחזור לעבוד עמנו..". זו למשל תשובה שלא עומדת משפטית.
  מה שאני מבקש לעשות - וכבר שוחחתי בענין עם גורם מוסמך בבנק ישראל - למחוק ממאגר הנתונים את עברנו כפושטי רגל.
  זה יכול לקרות לאחר שנתיים שלוש או אפילו שבע שנים. אבל זה חייב להיעשות. אם אני פונה לבנק אני מבקש שיבחן אותי לפי יכולתי כיום ולא לפי עברי. מדובר פה לחלוטין בפגיעה בזכותי החוקית להתפרנס כמו כל אחד אחר. אני לא עבריין וגם לא עבריין לשעבר.

  13 באוקטובר 2012