• 6 בפברואר 2015

    היי

    את הדוחות החודשים הבנתי שצריך למסור לנאמן ולכונס ולשמור עותק אצלי זה נכון? ולמה צריך למסור גם לכונס וגם לנאמן?

    6 בפברואר 2015