• 23 במרץ 2015

    היי

    מה זה תביעות בדין קדימה אם יש לי רק חובות מבנקים שזה הלוואות רגילות לא משכנתא ולא כלום זה נקרא חוב רגיל?

    23 במרץ 2015