• 9 באוגוסט 2015

    מס רכישה

    יש בידי אישור על תשלום מס רכישה אך איני מוצא את האישור. כיצד אוכל לקבל אישור חדש לצורך העברת זכויות

    9 באוגוסט 2015