• 1 באוקטובר 2015

    בוקר טוב

    מה זה אומר אין בעמדתו לגרוע או לפגוע בהעלאת טענה בעתיד

    1 באוקטובר 2015