• 21 באוקטובר 2015

    מה אני עושה ???

    יש לי חובות שרק מתחילים אבל יש לי BMW ששוי 450 אלף בלי מחויבות או שיעבוד נקי שלייי מה אני ייכול לעשות לפני שאני יתחיל לקבל אזהרות אני יכול להעביר על שם אחר עורך דין יכול לעזור לי החובותבסך הכול 210 אלף שקל 7 בנקים

    21 באוקטובר 2015