• 24 באוקטובר 2015

    המשך

    אז אם בית משפט קןבע אז בשביל מה יש מנהל מיוחד וחוות דעתו אם אף אחד לא מעניין אותו רק בית משפט קובע?

    24 באוקטובר 2015