• 7 בנובמבר 2015

    תודה על המענה המשך

    אזחוץ מפנסיה הוא יכול לקחת ביטוח מנהלים וקרן השתלמות ואת הפיצויים?? אם אני יוציאאת זה בלי שהוא ידע הוא יכול לגלות? זה יחשב כחוסר תום לב ויפגע בי.??

    7 בנובמבר 2015