• 28 בנובמבר 2012

  בקשה למתן צו כינוס והכרזה כפושט רגל

  שלום רב,


  ברצוני לדעת קצת על הפרוצדורה בעניין הכותרת לעיל.


  לאחר שהגשתי בקשה למתן צו כינוס ולהכרזה כפושט רגל לכונס הנכסים הרשמי.


  האם לאחר קבלת תגובת הכונס. אני צריך להגיש את אותה בקשה שהגשתי לכונס לבית משפט המחוזי באזור. או שעלי להכין בקשה חדשה עם תצהיר חדש. בנוסף לכך, האם עלי לצרף לבית המשפט המחוזי אליו אני מגיש את הבקשה את כל המסמכים והנספחים שהעברתי לכונס הנכסים הרשמי לרבות טופס 5, דין וחשבון על הנכסים,התחייבות החייב, וכיוצ'.


  אודה לעזרתך

  28 בנובמבר 2012
 • 2 בדצמבר 2012

  בקשה למתן צו כינוס והכרזה כפושט רגל

  לאחר הגשת הבקשה לכונס הנכסים הרשמי, ולאחר בדיקת הבקשה, ותשלום הפקדון, תקבל מהכנ"ר אישור להגשת אותה בקשה לבית משפט מחוזי.

  את אותה בקש בדיוק עליך להגיש יחד עם כל הנספחים לרבות טופס 4 וטופס 5, התחייבות וס"ר ןכיו"צ.

  2 בדצמבר 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?