• 26 בפברואר 2013

    צו הפטר

    שלום רב, האם לאחר קבלת צו הפטר יש חובה לפרסום הדבר ברבים? אני נושה.

    26 בפברואר 2013