• 1 במאי 2013

    עיקול קרן השתלמות

    ברשותי קרן השתלמות שצפויה להפדות עוד שנה. אחד הנושים פתח את הקרן ומשך את כספי הקרן. אני בדיוק מתחיל תהליך פשיטת רגל ועוד לא הגשתי מסמכים. האם התהליך הפיך ואפשר להחזיר את הכספים לקרן או שזה כבר אבוד ???!

    1 במאי 2013