• 5 בנובמבר 2012

  איחור במסירת דירה

  שלום,
  1. חתמנו חוזה ב-5/11 בחוזה רשום שהקבלן יכול לאחר ב-90 יום האם זה חוקי (ממתי נכנס לתוקף התיקון לחוק המכר בו מצוין שניתן לאחר לכל היותר ב-60 יום)
  2. בעקבות שינויים בדירה ותוספות בנייה אשר בוצעו ע"י אותו קבלן, הקבלן הוסיף עוד 4 חודשים לצורך ביצוע עבודה זו, האם גם לאחר תקופה זו יש להוסיף עוד 90/60 יום איחור או משהו אחר.
  3. האם הפיצוי על איחור במסירת דירה כולל פיצוי גם על ה- 90/60 יום או רק על התקופה שלאחר מכן.
  4. במידה ורשום בחוזה סכום מאוד נמוך לפיצוי (ביחס לשכירות דומה במקום דומה) האם החוזה הוא זה שמחייב או מה .
  תודה

  5 בנובמבר 2012
 • 7 בנובמבר 2012

  איחור במסירת דירה

  אמיר שלום,
  תיקון מס' 5 לחוק המכר, התקבל ביום 30.3.11.
  לפי תיקון זה, אם הקבלן לא העמיד את הדירה לרשותך לאחר שחלפו 60 ימים מתום המועד הקבוע לכך בחוזה המכר הנך זכאי לפיצויים בלא הוכחת נזק בסכומים המפורטים להלן לפי הגבוה מביניהם:

  (1) סכום השווה לדמי שכירות של דירה דומה בגודלה ובמיקומה כשהם מוכפלים ב-1.5 – בעבור התקופה שתחילתה במועד החוזי וסיומה בתום שמונה חודשים מאותו מועד;
  (2) סכום השווה לדמי שכירות של דירה דומה בגודלה ובמיקומה כשהם מוכפלים ב-1.25 – בעבור תקופה שתחילתה תשעה חודשים לאחר המועד החוזי ואילך.
  (ב) הפיצויים הקבועים בסעיף זה ישולמו בתום כל חודש בעד אותו חודש; הפיצויים בעד שישים הימים שתחילתם במועד החוזי ישולמו בתום שישים הימים האמורים.

  לכאורה, התנהלותו של הקבלן אינה תקינה שכן התיקון לחוק נכנס לתוקף בחודש אפריל.

  ככל שבוצעו ע"י הקבלן שינויים בדירה שנתבקשו על ידך (ולא ביוזמת הקבלן) הרי שלדעתי יש להוסיף 60 יום מעבר ל- 4 חודשים שהוסכמו על ידכם לביצוע השינויים.

  בנוגע לסכום הפיצוי על איחור במסירת הדירה- יש לשלמו החל מתום המועד הקבוע למסירת הדירה בחוזה המכר (המועד החוזי). סכום הפיצוי הקבוע בחוק גובר על סכום הפיצוי בהסכם המכר.

  7 בנובמבר 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?