• 15 בדצמבר 2012

  אי נכונות הקבלן לשלם על איחור במסירת דירה

  שלום,
  הקבלן נמצא באיחור מעל תקופת הגרייס.

  דרשתי ממנו פיצוי על האיחור כפי שמופיע בחוזה וגם על תקופת הגרייס כפי שמופיע בחוק
  אך הוא טוען שאין זו אשמתו ותולה זאת בגורמים שונים, כגון: קבלן הפיתוח, הגשם, עזיבת קבלנים שונים וכו'.
  הוא טוען שאם לא תועבר אליו יתרת התשלום, הדירה לא תמסר.
  1. האם הוא יכול לעקב את המסירה עד להסדרת החוב למרות שלא פיצה אותי על האיחור?
  2. האם אוכל לתבוע אותו על האיחור במסירה גם אם קיבלתי מפתח והסדרתי את כל התשלומים מולו?
  3. האם כדאי לקבל את הדירה ורק אח"כ לתבוע אותן או לחכות עד להתבררות משפטית ?
  4. האם הוא יכול להחתים אותי על טופס שאין לי טענות בקשר לאיחור במסירה ?.
  5. האם יש תוקף לטופס זה בו אני מצהיר כי אין לי טענות בקשר לאיחור במסירה . אבל בגלל היותי בלחץ להכנס לדירה הסכמתי לחתום.
  תודה רבה

  15 בדצמבר 2012
 • 26 בדצמבר 2012

  אי נכונות הקבלן לשלם על איחור במסירת דירה

  תודה רבה וסליחה אם זה כבר יותר מדי אבל אולי בכל זאת שאלה אחרונה.
  בחוזה המכר כתוב " במקרה שהחברה תאחר במסירת הבית לקונה, תקופה העולה על 90 יום מעבר למועד המסירה ובלבד ש- .....תהיה החברה חייבת לשלם לקונה..... הקונה מוותר בזה בויתור מוחלט וסופי על קבלת פיצוי כלשהו עבור 90 יום הראשונים באיחור במסירת החזקה בבית"
  שאלתי היא: האם הם יכולים להתנות תנאי כזה(שאני מוותר על פיצוי על 90 היום הראשונים) והאם הסעיף הזה קביל בדיעבד לאחר שחתמתי, גם אם החוק מחייב תשלום על תקופת הגרייס .

  26 בדצמבר 2012
 • 19 בדצמבר 2012

  אי נכונות הקבלן לשלם על איחור במסירת דירה

  אמיר שלום,
  להלן התשובות לפי סדר שאלותייך:
  1. עליך להסדיר את התשלום עבור הדירה ללא קשר לפיצוי בגין האיחור במסירה.

  2. ניתן לתבוע על איחור במסירה גם לאחר קבלת המפתח מכיוון שמדובר בפיצוי ללא הוכחת נזק.

  3. מומלץ לקבל את הדירה.

  4. לא ואל תסכים לחתום על כזה מסמך.

  5. תסרב לחתום על מסמך כזה.

  למרות כל האמור לעיל, סעיף 5א(ג) לחוק המכר (דירות) קובע כי הצדדים לחוזה המכר רשאים להסכים להסכים כי הפיצויים לעיל לא יחולו במקרה שהאיחור במסירה ייגרם כתוצאה מנסיבות שאינן בשליטת המוכר.

  לפיכך, לפני שתשקול הגשת תביעה מומלץ לבדוק את הסכם המכר שבינך לבין הקבלן.

  בהצלחה,

  19 בדצמבר 2012
 • 17 בדצמבר 2012

  אי נכונות הקבלן לשלם על איחור במסירת דירה

  אמיר שלום,
  על מנת שהתשובה תהיה מדוייקת, אודה באם תפרט בתשובתך את המועדים (מועד העברת החזקה לפי הסכם המכר, מועד הכניסה העתיד בפועל וכו')

  17 בדצמבר 2012
  • 18 בדצמבר 2012

   אי נכונות הקבלן לשלם על איחור במסירת דירה

   א. החוזה ביננו נחתם ב- 15/5/11 .
   ב. על פי חוזה המכר הייתי אמור לקבל את הדירה ב- 15/9/12
   ג. עלפי החוזה הקבלן יכול לאחר ב- 90 יום מעבר לתאריך זה .
   ד. מועד המסירה טרם ידוע, אני מניח בעוד חודש\חודשיים.
   תודה

   18 בדצמבר 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?