• 20 בינואר 2013

  פיצוי בגין איחור במסירת הדירה

  שלום רב,

  חתמתי חוזה ב 11.3 - לפני התיקון בחוק המכר
  בסעיף הפיצוי רשום לי סכום של 4000 ש"ח עבור כל חודש איחור מעבר ל 3 חודשי הגרייס
  דירות דומות באזור מושכרות בכ 4,500 ש"ח לחודש

  מהו הסכום אותו מחויב המוכר לשלם לי ? האם לפי החוזה או האם לפי החוק שאומר שכירות של דירה דומה כפול 1.5 ?

  תודה

  20 בינואר 2013
 • 21 בינואר 2013

  פיצוי בגין איחור במסירת הדירה

  ניב שלום,

  בנוגע לאיחור במסירה, קובע חוק המכר דירות (דירות), כדלקמן:

  5א. (א) לא העמיד המוכר את הדירה לרשות הקונה לאחר שחלפו שישים ימים מתום המועד הקבוע לכך בחוזה המכר (בסעיף זה – המועד החוזי), זכאי הקונה לפיצויים, בלא הוכחת נזק, בסכום כמפורט להלן, בעבור כל חודש או חלק ממנו מהמועד החוזי ועד להעמדת הדירה לרשותו, או לפיצויים בסכום שהוסכם עליו בחוזה המכר בשל איחור במסירת הדירה, לפי הגבוה:
  (1) סכום השווה לדמי שכירות של דירה דומה בגודלה ובמיקומה כשהם מוכפלים ב-1.5 – בעבור התקופה שתחילתה במועד החוזי וסיומה בתום שמונה חודשים מאותו מועד;
  (2) סכום השווה לדמי שכירות של דירה דומה בגודלה ובמיקומה כשהם מוכפלים ב-1.25 – בעבור תקופה שתחילתה תשעה חודשים לאחר המועד החוזי ואילך.


  תשומת ליבך שהחוק קובע "לפי הגבוה", כלומר, לא ניתן להתנות על סעיף זה שנועד לטובתו של קונה הדירה.

  בהצלחה,

  21 בינואר 2013
  • 23 בינואר 2013

   פיצוי בגין איחור במסירת הדירה

   תודה לתשובתך,
   אך איך מוכיחים דמי שכירות של דירה דומה בגודלה ובמיקומה ?

   23 בינואר 2013
   • 27 בינואר 2013

    פיצוי בגין איחור במסירת הדירה

    באמצעות חוות דעת שמאית.
    בברכה,

    27 בינואר 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?