לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב
נגישות
ניב

פיצוי בגין איחור במסירת הדירה

שלום רב, חתמתי חוזה ב 11.3 - לפני התיקון בחוק המכר בסעיף הפיצוי רשום לי סכום של 4000 ש"ח עבור כל חודש איחור מעבר ל 3 חודשי הגרייס דירות דומות באזור מושכרות בכ 4,500 ש"ח לחודש מהו הסכום אותו מחויב המוכר לשלם לי ? האם לפי החוזה או האם לפי החוק שאומר שכירות של דירה דומה כפול 1.5 ? תודה

עו"ד רוני שדה

ניב שלום, בנוגע לאיחור במסירה, קובע חוק המכר דירות (דירות), כדלקמן: 5א. (א) לא העמיד המוכר את הדירה לרשות הקונה לאחר שחלפו שישים ימים מתום המועד הקבוע לכך בחוזה המכר (בסעיף זה – המועד החוזי), זכאי הקונה לפיצויים, בלא הוכחת נזק, בסכום כמפורט להלן, בעבור כל חודש או חלק ממנו מהמועד החוזי ועד להעמדת הדירה לרשותו, או לפיצויים בסכום שהוסכם עליו בחוזה המכר בשל איחור במסירת הדירה, לפי הגבוה: (1) סכום השווה לדמי שכירות של דירה דומה בגודלה ובמיקומה כשהם מוכפלים ב-1.5 – בעבור התקופה שתחילתה במועד החוזי וסיומה בתום שמונה חודשים מאותו מועד; (2) סכום השווה לדמי שכירות של דירה דומה בגודלה ובמיקומה כשהם מוכפלים ב-1.25 – בעבור תקופה שתחילתה תשעה חודשים לאחר המועד החוזי ואילך. תשומת ליבך שהחוק קובע "לפי הגבוה", כלומר, לא ניתן להתנות על סעיף זה שנועד לטובתו של קונה הדירה. בהצלחה,

ניב

תודה לתשובתך, אך איך מוכיחים דמי שכירות של דירה דומה בגודלה ובמיקומה ?

עו"ד רוני שדה

באמצעות חוות דעת שמאית. בברכה,

forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
close the form שליחה
חזרה לפורום ליקויי בניה