• 13 בדצמבר 2012

  החזר עבור השתלת כליה בחו"ל

  אם אני נוסעת עם תורם מהארץ שאינו קרוב משפחתי, אשר נפסל לתרומה בועדה בארץ (מסיבות שונות) לבית חולים בארה"ב ומבצעת שם את ניתוח השתלת הכליה, בהנחה שעברתי שם את כל האישורים והאמינו לנו שמדובר בתרומה אלטרואיסטית.
  האם יש לקופת החולים או חברת הביטוח סיכוי גבוה לערער על קביעת בית החולים בארה"ב שמדובר בתרומה אלטרואיסטית ולהתחמק להשתתף בעלות הניתוח?

  13 בדצמבר 2012
 • 5 ביוני 2013

  החזר עבור השתלת כליה בחו"ל

  ל א !!!

  5 ביוני 2013
 • מנהל הפורום עו"ד ערן יעקובוביץ 16 בדצמבר 2012

  החזר עבור השתלת כליה בחו"ל

  יעל שלום,
  הן קופת החולים והן חברת הביטוח מחוייבות לעמוד בהוראות חוק השתלת איברים משנת 2008 (ובהתאם גם חוזר מנכ"ל משרד הבריאות וחוזר המפקח על הביטוח) האוסרים מימון, בצורה ישירה או עקיפה, של השתלה הנעשית בתמורה.
  מפנייתך לא ברורה הסיבה מדוע נפסל התורם בועדה בישראל, אולם אם אכן מדובר בתרומה ללא תמורה והועדה בבית החולים בארה"ב תשתכנע בהתאם, הרי שקיים סיכוי שהמבטחת או הקופה תאשר את ההשתתפות בעלות ההוצאה.
  מנסיוני כדאי לפנות למבטחת או לקופה עוד בטרם ביצוע ההשתלה - ולאחר קבלת אישור ועדת האתיקה בבית החולים בארה"ב - להמציא את כל המסמכים ולקבל את אישורם מראש.

  16 בדצמבר 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?