קריטריונים של חברות הביטוח ל"שכנוע" לגבי יישום חוקי מדינת ההשתלה - פורום השתלות וטיפולים רפואיים בחו"ל

שאלה חדשה
 • אלמוני

  נשלח ע"יאלמוני 16:16, 31 במאי 2013

  מעונין לשמוע דעתך בנידון. אני משפטן מבוגר שיצטרך לעבור השתלה ולנוכח כל מה ששמעתי על משלחות של חברת ביטוח שערכו חקירות ומעין "חיקורי דין" -נשאלת השאלה - מי הסמיכם לעשות זאת. ומעבר לכך: כיצד ניתן לפי עקרונות משפט בינלאומי וצדק לאפשר החלת תוקף חוק מדינה אחת על חוקי ו נ ו ה ל י מדינה אחרת,למשל בענין אישור השתלה על ידי ועדות שם. אם ,לדעתך, אין לשאלה זו מקום בפורום שלך בגלל ייחודה- אל תפרסמה. אגב הוגש בגץ בענין תוקף סעים 5(29 לחוק ההשתלות. תודה

  השב
 • מנהל הפורום:עו"ד ערן יעקובוביץ'

  עו"ד ערן יעקובוביץ,מנהל הפורום

  14:28, 4 ביוני 2013

  לאלמוני שלום,
  השאלה יפה וחשובה, והתשובה נעוצה בהוראות סעיף 5 לחוק השתלת איברים, שכל עוד לא בוטל או שונה - הוא עומד על תלו ומכונו.
  הדרישה להעדר 'פליליות כפולה' מוכרת במקומות רבים ונזכרת בחוקים שונים בהקשרים שונים במשפט הישראלי, ואף עולה בקנה אחד עם תכלית החקיקה של חוק השתלת איברים.
  אני משוכנע שחברות הביטוח היו שמחות להפסיק את הברורים והבדיקות בנוגע לחוקיות הפעולה בחו"ל (ברורים אגב שעולים לא מעט כסף), ברם זהו הנטל שהמחוקק (כמו גם המפקח על הביטוח בחוזר שהוציא בעקבות החוק) קבע, ובית המשפט יידרש לשאלת החוקיות בחו"ל אם וכאשר ידון בתביעה לתגמולי ביטוח כאמור, או אז הוא ידרוש מחברת הביטוח להוכיח בפניו האם מתקיימות הוראות סעיף 5 לחוק השתלת איברים, ומכאן הבדיקות.
  מקווה שהצלחתי, ולו במעט, להסביר העמדה.

  תגובה

מטרת הפורום היא לתת מענה לתושבי המדינה אשר זקוקים לטיפול רפואי ומתלבטים באשר לאפשרות לבצעו בחו"ל במימון קופת החולים או הביטוח הפרטי שהם מחזיקים בו.
לכל תושב במדינה הזכות לקבל טיפול רפואי בחו"ל במימון קופת החולים שבה הוא חבר וזאת מכוח הזכאות המוענקת לכל תושבי המדינה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי ובלבד שמדובר בטיפול שנדרש להצלת חיים והוא אינו ניתן לביצוע בישראל. כמו כן קיימת זכאות רחבה יותר בביטוחי הבריאות המשלימים של קופות החולים (שב"נ), וזכאות רחבה עוד יותר בביטוח הבריאות הפרטיים שמוכרות חברות הביטוח הפרטיות.
תנאי הזכאות משתנים בהתאם למקורות הזכות הרלבנטיים (כאמור לעיל) ובהתאם ננסה בפורום לעשות סדר במכלול מקורות הזכות האפשריים.
הפורום רלוונטי לכל מי שמבקש לקבל טיפול רפואי בחו"ל (השתלות, ניתוחים או פרוצדורות רפואיות אחרות) והוא חבר בקופת חולים או באחת מתוכניות הביטוחים המשלימים של קופות החולים או בביטוח רפואי פרטי.