• 20 באוקטובר 2013

  תשלום אגרת רשות השידור לאלמנה

  שלום,
  חמותי התאלמנה לא מזמן.
  הייתי מעוניין לדעת האם היא אמורה לקבל פטור כלשהו מרשות השידור.

  20 באוקטובר 2013
 • 22 באוקטובר 2013

  לא אלמנה ולא יתום

  יש בחוק הגדרות לפטור מאגרה:
  * אזרחים מעל גיל 70 צריכים לדווח ולצרף העתק ת.ז. ואז לא ישלמו אגרה (עד שהממשלה תשנה את התקנה הזו)
  * עיוור המחזיק בתעודה מתאימה.
  * נכה צה"ל מעל דרגת נכות מסויימת
  * מי שהצהיר שאינו מחזיק טלוויזיה מטעמי דת (למעשה פטור גורף לכל החרדים, שמספיק שיגידו שהם חרדים).
  * מי שהכנסתו היחידה קצבת קיום (אבטחת הכנסה) ומציג אישור מתאים (כלומר מרמה את המדינה פעמיים).
  ועוד כמה הגדרות שאינני זוכר כרגע. מעמד "אלמנה" אינו כלול בהן.

  22 באוקטובר 2013
  • 23 באוקטובר 2013

   לא אלמנה ולא יתום

   א. מי זכאי לפטור מלא?
   בתקנות רשות השידור (אגרות, פטורים, קנסות והצמדה), התשל"ד-1974, נקבע, בין השאר, פטור מאגרה על החזקת מקלט בידי -
   1. אדם עיוור - העיוורים מקבלים פטור מתשלום האגרה מהמועד שבו הונפקה להם תעודת העיוור של משרד הרווחה.
   2. אדם חרש-אילם (חרש-אילם הוא אדם עם ירידה בשמיעה של 70 דציבל ויותר באוזן הטובה) ראו את הטופס.
   3. מקבל קצבת הבטחת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי, שאינו מקבל קצבה נוספת, ובתנאי שהוא עומד בשלושת התנאים הבאים:
   o א. אזרח המקבל הבטחת הכנסה נכון ליום בקשת ההנחה.
   o ב. אזרח שהיה זכאי להבטחת הכנסה בחודש דצמבר 2002.
   o ג. החל מחודש מאי 2004 לא היתה לאזרח הפסקה מזכאות להבטחת הכנסה של 6 חודשים רצופים.
   שימו לב, הזכאים יקבלו את הפטור לפי רשימה שתועבר מהמוסד לבטוח לאומי לרשות השידור.
   4. אזרחים וותיקים (משרד האוצר נושא השנה בתשלום האגרה עבור האזרחים הוותיקים ועל כן אין הם נדרשים לשלם את חלקם באגרה).
   5. אוכלוסיית נכים שמשרד הביטחון ומשרד האוצר מופקדים על רווחתן. (נכים אלו אינם פטורים מתשלומי אגרת טלוויזיה, אבל משרד הביטחון ומשרד האוצר ממנים עבורם מתקציבם את האגרה).
   ב. מי זכאי לפטור חלקי?
   מקבלי קצבה, הכוללת תוספת השלמת הכנסה הניתנת על ידי המוסד לבטוח לאומי, זכאים ל-50% הנחה בתשלום האגרה. הזכאים יקבלו את הפטור לפי רשימה שתועבר מהמוסד לבטוח לאומי לרשות השידור.
   ג. כיצד פונים לקבלת הפטור?
   את הטפסים הבאים יש לשלוח לאגף הגביה. ת"ד 16333, ירושלים, 91162:
   1. טופס תעודה רפואית חתום על ידי רופא מומחה בתחום אף, אוזן גרון או צילום תעודת עיוור.
   2. מכתב בקשה לפטור.
   3. צילום תעודת זהות.

   23 באוקטובר 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?