open the search panel
close the search panel חפש

עורכי דין לפי תחום

  פורומים

   לדעת יותר - מדריכים משפטיים

    משרדי עורכי דין

     • 3 בינואר 2014

      בקשת הנחה לנחה ביטוח לאומי

      שלום רב,

      בעלה של חמותי, הפך לנחה לפני 5 שנים ומקבל קצבת נחות מביטוח לאומי. כרגע , שניהם כבר אזרחים וותיקים.
      ראיתי שלפי החלטת ממשלה משנת 2011 לנחים שגם פנסיונרים ומקבלים קצבת נחות מביטוח לאומי מגיעה הנחה באגרת טלוויזיה כמו לאלה המקבלים השלמת הכנסה. בפועל הם משלמים אגרה מלאה עד עכשיו.
      השאלה שלי: איך ניתן לקבל הנחה זו? האגרה רשומה על שם חמותי ולא על שם בעלה שמתגורר איתה. איך ניתן לעשות "העברת בעלות" ואם יש צורך בכך?

      אודה מאוד על התשובה.
      תודה, יוליה

      3 בינואר 2014
     • 9 בינואר 2014

      בקשת הנחה לנחה ביטוח לאומי

      שם תוכן הודעה:פטורים והנחות בתשלום אגרת טלוויזיה
      החוק קובע שיעורים שונים לפטורים והנחות בתשלום האגרה. מקבלי הבטחת הכנסה פטורים מתשלום בשיעור של 100%, בתי מלון שבבעלותם עד 130 מקלטים זכאים לפטור של 75% ומקבלי השלמת הכנסה, מוסדות חברתיים או בתי מלון שברשותם 131 מקלטים ויותר זכאים לפטור של 50%.

      חשוב להדגיש כי החל משנת 2011 אזרחים ותיקים פטורים מחובת תשלום אגרה לרשות השידור
      א. מי זכאי לפטור מלא?
      בתקנות רשות השידור (אגרות, פטורים, קנסות והצמדה), התשל"ד-1974, נקבע, בין השאר, פטור מאגרה על החזקת מקלט בידי -
      1. אדם עיוור - העיוורים מקבלים פטור מתשלום האגרה מהמועד שבו הונפקה להם תעודת העיוור של משרד הרווחה.
      2. אדם חרש-אילם (חרש-אילם הוא אדם עם ירידה בשמיעה של 70 דציבל ויותר באוזן הטובה) ראו את הטופס.
      3. מקבל קצבת הבטחת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי, שאינו מקבל קצבה נוספת, ובתנאי שהוא עומד בשלושת התנאים הבאים:
      o א. אזרח המקבל הבטחת הכנסה נכון ליום בקשת ההנחה.
      o ב. אזרח שהיה זכאי להבטחת הכנסה בחודש דצמבר 2002.
      o ג. החל מחודש מאי 2004 לא היתה לאזרח הפסקה מזכאות להבטחת הכנסה של 6 חודשים רצופים.
      שימו לב, הזכאים יקבלו את הפטור לפי רשימה שתועבר מהמוסד לבטוח לאומי לרשות השידור.
      4. אזרחים וותיקים (משרד האוצר נושא השנה בתשלום האגרה עבור האזרחים הוותיקים ועל כן אין הם נדרשים לשלם את חלקם באגרה).
      5. אוכלוסיית נכים שמשרד הביטחון ומשרד האוצר מופקדים על רווחתן. (נכים אלו אינם פטורים מתשלומי אגרת טלוויזיה, אבל משרד הביטחון ומשרד האוצר ממנים עבורם מתקציבם את האגרה).
      ב. מי זכאי לפטור חלקי?
      מקבלי קצבה, הכוללת תוספת השלמת הכנסה הניתנת על ידי המוסד לבטוח לאומי, זכאים ל-50% הנחה בתשלום האגרה. הזכאים יקבלו את הפטור לפי רשימה שתועבר מהמוסד לבטוח לאומי לרשות השידור.
      ג. כיצד פונים לקבלת הפטור?
      את הטפסים הבאים יש לשלוח לאגף הגביה. ת"ד 16333, ירושלים, 91162:
      1. טופס תעודה רפואית חתום על ידי רופא מומחה בתחום אף, אוזן גרון או צילום תעודת עיוור.
      2. מכתב בקשה לפטור.
      3. צילום תעודת זהות

      9 בינואר 2014
     • 6 בינואר 2014

      בקשת הנחה לנחה ביטוח לאומי

      פטורים והנחות בתשלום אגרת טלוויזיה
      החוק קובע שיעורים שונים לפטורים והנחות בתשלום האגרה. מקבלי הבטחת הכנסה פטורים מתשלום בשיעור של 100%, בתי מלון שבבעלותם עד 130 מקלטים זכאים לפטור של 75% ומקבלי השלמת הכנסה, מוסדות חברתיים או בתי מלון שברשותם 131 מקלטים ויותר זכאים לפטור של 50%.

      חשוב להדגיש כי החל משנת 2011 אזרחים ותיקים פטורים מחובת תשלום אגרה לרשות השידור
      א. מי זכאי לפטור מלא?
      בתקנות רשות השידור (אגרות, פטורים, קנסות והצמדה), התשל"ד-1974, נקבע, בין השאר, פטור מאגרה על החזקת מקלט בידי -
      1. אדם עיוור - העיוורים מקבלים פטור מתשלום האגרה מהמועד שבו הונפקה להם תעודת העיוור של משרד הרווחה.
      2. אדם חרש-אילם (חרש-אילם הוא אדם עם ירידה בשמיעה של 70 דציבל ויותר באוזן הטובה) ראו את הטופס.
      3. מקבל קצבת הבטחת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי, שאינו מקבל קצבה נוספת, ובתנאי שהוא עומד בשלושת התנאים הבאים:
      o א. אזרח המקבל הבטחת הכנסה נכון ליום בקשת ההנחה.
      o ב. אזרח שהיה זכאי להבטחת הכנסה בחודש דצמבר 2002.
      o ג. החל מחודש מאי 2004 לא היתה לאזרח הפסקה מזכאות להבטחת הכנסה של 6 חודשים רצופים.
      שימו לב, הזכאים יקבלו את הפטור לפי רשימה שתועבר מהמוסד לבטוח לאומי לרשות השידור.
      4. אזרחים וותיקים (משרד האוצר נושא השנה בתשלום האגרה עבור האזרחים הוותיקים ועל כן אין הם נדרשים לשלם את חלקם באגרה).
      5. אוכלוסיית נכים שמשרד הביטחון ומשרד האוצר מופקדים על רווחתן. (נכים אלו אינם פטורים מתשלומי אגרת טלוויזיה, אבל משרד הביטחון ומשרד האוצר ממנים עבורם מתקציבם את האגרה).
      ב. מי זכאי לפטור חלקי?
      מקבלי קצבה, הכוללת תוספת השלמת הכנסה הניתנת על ידי המוסד לבטוח לאומי, זכאים ל-50% הנחה בתשלום האגרה. הזכאים יקבלו את הפטור לפי רשימה שתועבר מהמוסד לבטוח לאומי לרשות השידור.
      ג. כיצד פונים לקבלת הפטור?
      את הטפסים הבאים יש לשלוח לאגף הגביה. ת"ד 16333, ירושלים, 91162:
      1. טופס תעודה רפואית חתום על ידי רופא מומחה בתחום אף, אוזן גרון או צילום תעודת עיוור.
      2. מכתב בקשה לפטור.
      3. צילום תעודת זהות.

      6 בינואר 2014
      • 7 בינואר 2014

       עוד קבוצת פטורים מאגרה שכולם שוכחים היא

       עובדי רשות השידור ובני משפחותיהם.
       כן, כך זה בתקנות.

       7 בינואר 2014
     • 6 בינואר 2014

      ועוד משהו, לגבי הנחה לנכים (מן הסתם מנהלת הפורום תבהיר כאן)

      בחודש נובמבר 2013 הוגשה הצעת חוק לפטור מאגרה נכים בדרגת נכות רפואית 50 אחוז ומעלה. הצעות חוק דומות הוגשו גם בכנסת הקודמת וזו שלפניה (בעיקר ע"י ח"כ דב חנין וגם אחרים כמו ח"כ מטלון וח"כ אקוניס ואחרים). לא ידוע לי שזה עבר ולו בקריאה ראשונה. מקווה שמנהלת הפורום תעדכן אותנו.

      6 בינואר 2014
     • 6 בינואר 2014

      קודם כל, בפניות לרשות השידור יש להקפיד הכל בדואר רשום

      בדואר רשום עם אישור קבלה. לשמור העתק כל פניה ואת אישור הדואר. לאנשי אגף הגביה יש נטיה להכחיש קבלת מכתבים גם אם נשלחים בדואר רשום ולכן צריך לשמור גם את אישור הדואר.

      לגבי העברת שם מחזיק במכשיר, למרות שלא ברור ממכתבך מדוע צריך בכלל: כותבים במכתב כי המקלט הנמצא בכתובת..... ובעבורו משלמת אגרה הגברת....... ת.ז. ........ נמצא בחזקת ובעלות מר...... ת.ז. ....... המתגורר באותה הכתובת ולא בחזקת מי שעד היום שילמה האגרה בגין החזקתו. נא לעדכן רישומים בהתאם ולמחוק את הגב'.......... מרישומיכם כמשלמת האגרה.
      זה הכל.
      סביר מאד שגם הבעל וגם האשה יקבלו דרישות אגרה (אגרה כפולה) כי כך נוהג לרוב אגף הגביה וכך נוהגים אנשיו. תצטרכו אז לפנות לנציב הפניות של הרשות בבקשה שידאג לתיקון הנדרש.

      לגבי ההנחה למקבלי קצבת נכות, אם יש הנחה כזו אז מן הסתם זו תלויה בגובה הנכות. בביטוח לאומי יוכלו לעדכן אתכם וגם לתת את האישור המתאים על גובה הנכות שנקבעה. אחרי שתסדירו את הרישום תפנו במכתב נפרד ותדרשו לתקן את סכום האגרה בהתאם (בצירוף העתקי המסמכים של ביטוח לאומי המאשרים זאת).
      אם יש להם אישורי תעודת "אזרח ותיק" הרי שממילא משרד האוצר מעביר לרשות את סכום האגרה בעבורהם. צריך לצלם התעודות לשלוח אליהם ולדרוש את ביטול דרישותיהם מזוג הגימלאים.

      6 בינואר 2014
     שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
     close the form