לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב
נגישות

המפקח על הבתים המשותפים

המפקח על הבתים המשותפים הינו גוף מנהלי בעל סמכויות מגוונות, שמכונה גם "המפקח על רישום מקרקעין". חוק המקרקעין מעניק למפקח על הבתים המשותפים סמכויות ניהול, פיקוח ושיפוט במגוון תחומים, בדגש על הסדרת ההיבטים המגוונים של חיים בבית משותף.

ברחבי הארץ מצויות מספר לשכות של מפקחים על בתים משותפים (לשכות מפקחים על רישום מקרקעין) להם סמכויות מגוונות, לרבות: סמכות רישום בתים בפנקס הבתים המשותפים; רישום תקנונים מוסכמים של בתים משותפים; מינוי נציגות בשכר לבתים משותפים; הכרעה בסכסוכים ותביעות בנושאים הקשורים לבית המשותף ועוד.