Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

ילדת ופיטרו אותך?

ללדת ולהביא לעולם תינוק זה נעים. להיות מפוטרת לאחר הלידה זה הרבה פחות נעים..

מאת: מערכת משפטי
06.01.10
תאריך עדכון: 20.11.23
3 דק'
ילדת ופיטרו אותך?

ללדת ולהביא לעולם תינוק זה נעים. להיות מפוטרת לאחר הלידה זה הרבה פחות נעים.
ניקח לדוגמא את ש', אדריכלית צעירה במשרד אדריכלים בינוני בגודלו, שבשעה טובה ובמזל טוב ילדה את בתה הבכורה. היא תכננה לחזור מייד בתום חופשת הלידה לעבודה, ולהמשיך בפרויקטים שהתחילה בטרם ילדה ויצאה לחופשת הלידה.

היא דאגה למטפלת לבתה, ארגנה בבית את כל מה שצריך, וחזרה למשרד, שמחה וחדורת מוטיבציה וחדוות יצירה. היא עבדה במשך כמה שבועות, שילבה בהצלחה את העבודה והטיפול בבתה, אך לפתע בעל המשרד הודיע לה שהיא מפוטרת. התירוץ הלא רשמי היה "שינויים ארגוניים", "חלוקה שונה של התקציב", "צורך בקיצוצים", אולם ש' ידעה היטב שלא בכך מדובר. הבוס ידע שהיא לא תוכל לעבוד שעות נוספות לאחר הלידה כבעבר, וחשש שיהיו ימים שתיעדר מעבודתה בשל הצורך לטפל בבתה התינוקת,  ועל כן החליט לפטר אותה. העובדה שהתפוקה שלה במהלך יום העבודה הייתה מצוינת וכבעבר, לא שינתה לו דבר. האם מותר לבוס של ש' לפטר אותה עם חזרתה מחופשת הלידה? מה ש' יכולה לעשות?

מה קובע החוק?

ע"פ סעיף 9 בחוק עבודת נשים, אסור למעביד לפטר עובדת שיצאה לחופשת לידה במשך תקופה של 60 ימים לאחר סיומה של חופשת הלידה או החל"ת (חופשה ללא תשלום, אפשרות שבה נשים רבות נוקטות, ומאריכות את חופשת הלידה על חשבונן).
המטרה של סעיף זה בחוק היא ברורה- לאפשר לעובדת שילדה להוכיח את עצמה ולהשתלב מחדש בעבודה לאחר הלידה, ולמנוע אפשרות מהמעביד לסכל זאת.
בסעיף זה בולט הרעיון של איזון יחסי הכוחות בין הצדדים- "ריסון" הצד החזק-המעביד למול הצד החלש- העובדת.
חשוב לדעת, שהאיסור על מעביד לפטר עובדת שילדה הוא מוחלט, ולא משאיר לו מקום לשיקול דעת, למעט במקרים ספציפיים שמצריכים אישור של שר התעשייה והמסחר.

פסק דין תקדימי

בתי הדין לעבודה דנו במקרים שבהם נשים פוטרו עם חזרתן מחופשת הלידה או תקופה קצרה לאחר מכן. במארס 2008 קבע בית הדין הארצי לעבודה בפסק דין תקדימי, כי מעסיק לא רשאי לפדות בכסף את תקופת איסור הפיטורים שלאחר חופשת הלידה הקבועה. נקבע, כי חברה לא יצאה ידי חובתה אם שילמה פיצוי מלא עבור 60 ימים, ואפילו אם שילמה את 30 הימים עבור ההודעה המוקדמת, אשר בהם חל איסור לפטר עובדת שחזרה מחופשת לידה.

בפסק הדין ישנה התייחסות נרחבת ומעמיקה לזכויות נשים לאחר לידה, והחשיבות בשמירה עליהן. "הנה כי כן, האיסור בחוק עבודת נשים על מעביד לפטר עובדת בתקופה שלאחר תום חופשת הלידה נועד להתמודד עם התופעה במסגרתה יולדות אשר נעדרות מעבודתן בשל הצורך להיות בשמירת הריון ובחופשת הלידה, נקלעות בעל כורחן למצב בו בשל היעדרותן מעבודה הן עלולות לאבד את מקום עבודתן או את משרתן בה עבדו עובר להיעדרות", כך כתבה השופטת ורדה וירט-ליבנה בפסק הדין. (אורלי מורי נ' מ.ד.פ ילו בע"מ).

לחצו כאן לקריאה מורחבת על זכויות עובדים

עוד אורנית אבני-גורטלר בגוגל פלוס

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים

לקבלת ייעוץ מעורך דין השאירו פרטים