משפטי– זאפ
משפטימשפט מסחרירשם החברותבקשה לאישור תביעה נגזרת: הוחלט על חשיפה חלקית של דו"ח ביקורת

בקשה לאישור תביעה נגזרת: הוחלט על חשיפה חלקית של דו"ח ביקורת

השופט כבוב הורה על חשיפה חלקית של דו"ח ביקורת חקירתית בעניין חב' מנורה. "גילוי הדו"חות מאפשר הפעלת מגנון פיקוח"

מאת: מערכת משפטי
08.09.11
תאריך עדכון: 08.09.11
3 דק'
בקשה לאישור תביעה נגזרת: הוחלט על חשיפה חלקית של דו"ח ביקורת

 המבקש הוא בעלי מניות מיעוט בחברת "מנורה מבטחים החזקות בע"מ". 
 
התיק נדון במחלקה הכלכלית בבימ"ש מחוזי ת"א, והוא עוסק בבקשה לאישור תביעה נגזרת בשם "מנורה מבטחים ביטוח בע"מ" בשל מעשים ומחדלים נטענים של נושאי משרה בכירים ב"מנורה ביטוח", שלטענתו הסבו לאחרונה נזקים כספיים בסך של עשרות מליוני שקלים.
 
ההחלטה שניתנה ע"י כב' השופט חאלד כבוב עוסקת בבקשה לגילוי דו"ח הביקורת החקירתית המלא שהוכן ע"י המפקח על הביטוח ושוק ההון בצירוף משרד רו"ח בר-לב ושות' , ולגילוי דו"ח ביקורת פנימית.

ראשית, השופט דן בשאלה האם זכאי בעל מניות בחברת האם להגיש תביעה נגזרת כנגד חברת הבת?
גישת המבקש היא, כי הדין מאפשר לו לפתוח בהליך של "תביעה נגזרת כפולה" במקרה בו הנזק ועילת התביעה נגרמו לחברת הבת וזו יחד עם חברת האם מסרבות להגיש את התובענה.

לטענת המבקש מכוח סעיף 6 (ב) לחוק החברות הרי שמחוקק מאפשר לייחס זכות של חברה לבעל מניות בה אם הוא מוצא שבנסיבות העניין ראוי לעשות כן, ומשכך הרי שניתן לייחס את זכות התביעה של חברת הבת (מנורה ביטוח) לחברת האם (מנורה החזקות),שהיא בעלת המניות הבלעדית ( 100% ) בחברת הבת.

השופט סקר את החוק והפסיקה בנושא, וקבע כי הוא אינו מתיימר לקבוע הלכה כללית בסוגייה הרחבה של זכות בעל מניות בחברת האם להגיש תביעה נגזרת כפולה בגין פעולות שעשתה חברת בת, אך עובדות המקרה שבפניו מצדיקות מתן זכות כזו לבעל מניות בחברת האם.

על כן, נקבע כי יש למבקש זכות עמידה לשם הגשת בקשה זו כמו גם הגשת בקשת האישור כנדרש.

הפעלת מנגנון פיקוח
 בהחלטתו, בנוגע לבקשת גילוי המסמכים, מציין כבוד השופט חאלד כבוב כי מחד, יש חשיבות ראשונה במעלה לחשיפת דוחות כגון אלה, שכן גילויים מאפשר הפעלת מנגנון פיקוח ונקיטת הליכים במידת הצורך. יתרון החשיפה הוא בשמירת האינטרס הציבורי של שקיפות והרתעת בעלי תפקידים בחברות המנהלות כספי ציבור, כגון חברות ביטוח מלפעול במחשכים ולחסות תחת טענות חיסיון. מנגד, לא בכדי קיימת הוראת סודיות בחוק שמטרתה להבטיח בין היתר את יציבות חברות הביטוח, אמינותם ושמירת שיתוף הפעולה של חברות הביטוח עם המפקח על הביטוח.
 
בנסיבות אלה, קבע השופט כבוב, כי האיזון הראוי של השיקולים השונים מוביל לתוצאה של חשיפה חלקית של דו"ח הביקורת החקירתית.

השופט הורה למנורה החזקות ומנורה מבטחים לאפשר את העיון תוך 14 ימים מהגשת התחייבות המבקש. השופט חייב את מנורה החזקות ומנורה מבטחים לשלם למבקש את הוצאותיו, כולל שכ"ט עו"ד בסך של 15,000 שקלים.

רוצים לקרוא את פסק הדין? תקדין - פסק דין

(תנ"ג 21785-02-11 בן עמי נ' קלמן ואח' )

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

עורכי דין בתחום