משפטי– זאפ
משפטיתביעות ייצוגיותהמחוזי אישר תובענה ייצוגית נגד חב' פלאפון בנושא כרטיס SIM

המחוזי אישר תובענה ייצוגית נגד חב' פלאפון בנושא כרטיס SIM

בית המשפט קבע, כי נעילת מכשיר של לקוח המבקש להשתמש במכשיר באמצעות כרטיס הסים של פלאפון מהווה הפרת חובה חקוקה, ואישר תובענה ייצוגית נגד פלאפון

מאת: מערכת משפטי
19.09.11
תאריך עדכון: 19.09.11
3 דק'
המחוזי אישר תובענה ייצוגית נגד חב' פלאפון בנושא כרטיס SIM

בית המשפט המחוזי בת"א דן בבקשה לאישור תובענה ייצוגית (class action) נגד פלאפון.

המבקש, לקוח של פלאפון, קנה ממנה מכשיר טלפון סלולארי  הפועל בטכנולוגית GSM באמצעות כרטיס "חכם" המכונה כרטיס SIM.

רוצים לשאול שאלה? היכנסו לפורום תביעות ייצוגיות

המבקש קבל את הטלפון לחזקתו כאשר הוא "נעול ."נעילה" של מכשיר היא חסימה טכנולוגית, המגבילה את המכשיר לשימוש עם כרטיס סים של מפעיל מסוים בלבד.
במכשיר נעול, אשר נרכש ברשת פלאפון, ניתן לעשות שימוש רק באמצעות כרטיס סים של רשת פלאפון. משמעותה של הנעילה היא אפוא שהמבקש אינו יכול לעבור עם הטלפון לרשת של מפעיל סלולארי אחר. זאת ועוד: המבקש אף אינו יכול להשתמש בשירותיו של מפעיל סלולארי זר כאשר הוא נמצא מחוץ לישראל, והוא נאלץ להוסיף להשתמש בשירותיה של פלאפון, שהם יקרים יותר.

ביום 18/7/10 שילם המבקש לפלאפון סך של 84.99 ₪ עבור "פתיחת" המכשיר, ובכך הוסרה המניעה להשתמש בו ברשתות של מפעילים סלולאריים אחרים.

לטענת המבקש, סך של 84.99 ₪ הנ"ל נגבה ממנו ומלקוחות אחרים כמותו שלא כדין ותוך הפרת תנאי רישיונה של פלאפון. מכאן בקשתו להכיר בתביעתו כייצוגית ולהתיר לו לייצג את כל מנוייה של פלאפון, אשר שילמו לה כספים עבור ביטול נעילת המכשיר. הסעד העיקרי המבוקש הוא השבת הסכומים שנגבו כאמור על- ידי פלאפון מכלל לקוחותיה, הנאמדים ב- 15,000,000 ₪. לחלופין, נתבע פיצוי לטובת הציבור.

פלאפון התנגדה לבקשה, וטענה כי בתקופה הרלבנטית נהגה לנעול מכשירי טלפון שמכרה ללקוחותיה ולפתוח את הנעילה, אם הלקוח ביקש זאת, תמורת תשלום. אך לטענתה, נעילת המכשיר כמו גם התניית מכירת המכשיר באי קבלת שירותים ממפעיל אחר, אינה אסורה.

הפרת האיסור בחוק התקשורת
השופט יצחק ענבר קיבל את הבקשה, וקבע כי נעילת מכשיר של לקוח המבקש להשתמש במכשיר באמצעות כרטיס הסים של פלאפון, חוסמת בפני הלקוח את האפשרות לעשות במכשיר שימוש ברשתות אחרות. " חסימה זו מפרה לכאורה את האיסור שבסעיף 4ז' לחוק התקשורת", נכתב בפסק הדין.

השופט דחה את טענת פלאפון, כי נעילת המכשיר נועדה למנוע גניבות, וקבע כי שיקול זה אינו יכול לגבור על הוראותיהם של חוק התקשורת ושל הרישיון.

" הוכח כדבעי שלמבקש ולחברי הקבוצה יש עילת תביעה טובה לכאורה נגד פלאפון, לאמור: הפרת חובה חקוקה וזאת בזיקה לסעיפים 4ז' ו- 11 (א) לחוק התקשורת, במשולב עם הוראות הרישיון", פסק השופט.

השופט הוסיף לבחון האם שאר הפרמטרים להגשת התביעה כייצוגית מתקיימים, והשיב בחיוב.
השופט הגדיר את הקבוצה כ" כל מנוייה של פלאפון אשר שילמו כספים בעבור ביטול נעילת מכשיר". עילת התביעה היא הפרת חובה חקוקה, בזיקה לסעיפים 4 ז' ו-11 (א) לחוק התקשורת,  במשולב עם הוראות הרישיון. השאלות המשותפות לחברי הקבוצה הן: האם חסימת האפשרות לעשות שימוש ברשתות מפעילים סלולאריים אחרים, בדרך של נעילת המכשיר, מפרה את חוק התקשורת והרישיון ומהווה עוולה של הפרת חובה חקוקה. הסעדים הנתבעים הם השבה, ולחלופין פיצויים.

נקבע, כי פלאפון תשלם למבקש את הוצאות הבקשה ושכ"ט עו"ד בסך 30,000 ₪.

(ת"צ 38194-07-10 דוד ספיר נ' פלאפון תקשורת בע"מ)

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

עורכי דין בתחום