Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

זכויות עובדת בשמירת הריון/ מדריך

על גמלת שמירת הריון, תנאי הזכאות, שיעור הקצבה ומימוש הזכות. מדריך מפורט העוסק בזכויות אשה עובדת שנדרשת לשמירת הריון

מאת: מערכת משפטי |
04.10.11
תאריך עדכון: 22.10.15
4 דק'
זכויות עובדת בשמירת הריון/ מדריך

את עובדת כבר תקופה ארוכה כמזכירה, עו"ד, שיננית, אדריכלית או בכל תפקיד אחר. במהלך תקופת עבודתך את נכנסת להריון. את מתרגשת, שמחה ומצפה ללידת הילד. אולם, מסתבר שתצטרכי לעבור כמה דברים בדרך. כמה בדיקות שערכת במהלך ההריון העלו שישנם ממצאים שמחייבים בדיקה נוספת והשגחה. רופא הנשים מורה לך להפסיק לעבוד על ללידה ולהיות ב"שמירת הריון". מה זה אומר בעצם? מהן הזכויות המגיעות לך? האם המעביד חייב לאפשר לך להיות בשמירת הריון?

הכנו מדריך מפורט בנושא:

רוצים לשאול שאלה? היכנסו לפורום ביטוח לאומי

לחצו כאן לקריאה מורחבת בנושא זכויות עובדים

למציאת עו"ד בנושא זכויות עובדים באינדקס משפטי


מהי גמלת שמירת הריון?

גמלת שמירת הריון משולמת לאשה עובדת שנאלצה להיעדר מעבודתה בעת ההריון בשל סיכון רפואי שנשקף לה או לעובר, אשר נובע מההריון. הגמלה תשולם גם במקרה שבשל סוג העבודה, מקום ביצוע העבודה או אופן ביצוע העבודה, נשקף סיכון לאשה או לעובר שלה בשל היותה בהריון, ולא נמצאה לה עבודה חלופית מתאימה במקום העבודה.

המוסד לביטוח לאומי הוא הגוף שמשלם את הגמלה, והמטרה של גמלת שמירת הריון היא לפצות את האשה על אובדן השכר שלה בזמן שהייתה בשמירת הריון.

תנאי הזכאות לקבלת גמלה

1. האשה תושבת ישראל.

2. היא עובדת שכירה או עצמאית, ושולמו בעדה דמי ביטוח לאומי בתקופה של 6 חודשים לפחות מתוך 14 החודשים שקדמו ליציאתה לשמירת הריון.

3. האשה המציאה אישור מרופא מומחה לנשים ולידה על שמירת ההיריון.

4. תקופת שמירת ההיריון חייבת להיות לפחות 30 ימים רצופים כדי להקנות זכאות לגמלה.

5. האשה לא מקבלת תשלום מגוף אחר עבור תקופת שמירת ההיריון.

סכום הגמלה

שיעור הגמלה ליום יהיה בסכום הנמוך מבין שני הסכומים הללו:

1. הסכום הבסיסי לחישוב קצבאות (לחודש) מחולק ב-30. כלומר: 275.33 ₪ ליום, החל ב-1 בינואר 2011.

2. השכר של האשה (אשר חייב בדמי ביטוח) ברבע השנה שקדם להפסקת העבודה בשל שמירת ההריון, מחולק ב-90.

חשוב לדעת, כי על סכומים אלו משולמת תוספת יוקר, ומנוכים דמי ביטוח בריאות, דמי ביטוח לאומי ומס הכנסה.

איך מממשים את הזכות לקבל גמלה?

כאמור, המוסד לביטוח לאומי הוא הגוף אשר משלם את הגמלה. על כן, יש להגיש תביעה לגמלת שמירת הריון בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים. את התביעה יש להגיש בטופס גמלה לשמירת הריון, וכן יש לצרף טופס אישור רפואי לשמירת הריון, חתום בידי רופא מומחה לנשים ולידה. את התביעה יש להגיש לאחר שחלפו 30 ימים של שמירת היריון.
המועד האחרון למסירת טופס התביעה לגמלת שמירת היריון (בצירוף טופס האישור הרפואי) הוא 12 חודשים מתחילת התקופה של שמירת ההריון.

תקופת הזכאות המירבית לגמלה

אשה שאושרה לה גמלה לשמירת הריון ל-30 ימים רצופים לפחות, ושמירת ההריון הסתיימה, אך במהלך אותו היריון היא נזקקה לשמירת היריון נוספת, תהיה זכאית לגמלה עבור התקופה הנוספת, אם הייתה בשמירת היריון 14 ימים רצופים לפחות. כדי לקבל גמלה עבור התקופה הנוספת של שמירת ההריון, האשה תצטרך להגיש לסניף של המוסד לביטוח לאומי טופס אישור רפואי לגמלת שמירת היריון, שבו רופא מומחה למחלות נשים ולידה יאשר את התקופה הנוספת של שמירת ההיריון. המועד האחרון למסירת טופס האישור הרפואי הוא 12 חודשים מתחילת התקופה הנוספת של ההיריון.

מידע חשוב נוסף

• לאור השינוי בחוק ביטוח אמהות משנת 2007, העובדת לא חייבת לנצל ימי מחלה שעומדים לזכותה. עובדת שזכאית לתשלום גמלת שמירת היריון מהמוסד לביטוח לאומי, אך מעדיפה לנצל את ימי המחלה שלה ולקבל את תמורתם מהמעביד, לא תהיה זכאית לגמלה בגין הימים שהמעביד שילם לה.

• בתקופת שמירת ההריון, העובדת ממשיכה לצבור ותק לצורך חישוב פיצויי פיטורין ודמי הבראה.

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים