zap group mishpati logo

אזרחות ודרכון פולני - מדריך

מי זכאי לקבל דרכון פולני? אילו סייגים יש לקבלת אזרחות פולנית? וכיצד נבחנת הזכאות לפיצויים ממשלת פולין? כל התשובות, לפניכם

07.09.16
תאריך עדכון: 30.03.24
6 דק'
אזרחות ודרכון פולני - מדריך

מאז הצטרפותה של פולין למדינות האיחוד האירופי לפני כ- 12 שנים, הדרכון הפולני הפך למצרך מבוקש ביותר בקרב יוצאי פולין וצאצאיהם. אדם בעל אזרחות פולנית נחשב אזרח ככלל האזרחים של מדינות האיחוד האירופי, ומשכך יהיה זכאי גם להטבות רבות. השאיפה ההולכת וגוברת של ישראלים רבים יוצאי פולין היא להחזיק בדרכון הפולני המיוחל. לאחרונה, חלה מגמה נוספת של תביעות פיצויים מממשלת פולין לה זכאים בעלי אזרחות פולנית, כפי שיפורט בהמשך. 

זכאות לאזרחות פולנית וסייגים

אדם אשר נולד בפולין או בשטחי פולין ערב פרוץ מלחמת העולם השנייה, יכול להגיש בקשה לקבלת אזרחות פולנית. כמו כן, צאצא לבן משפחה אשר נולד בפולין, יכול להגיש בקשה לקבלת אזרחות פולנית ללא הגבלת דורות. חשוב לציין, כי ניתן להגיש בקשה לקבלת אזרחות פולנית גם אם בן המשפחה שנולד שם כבר אינו בין החיים. עם זאת, קיימים מספר חוקים של מדינת פולין אשר מסייגים מבקשים לאזרחות פולנית, ואותם מבקשים לא יהיו זכאים לאזרחות פולנית.

להלן חלק מהחוקים המסייגים בקשות לאזרחות פולנית:
החוק הפולני קובע, כי גברים שעזבו את פולין והיגרו למדינה זרה לפני 19.1.51 ושירתו בצבא של אותה מדינה זרה בין תקופת תום מלחמת העולם השנייה ועד 19.1.51, איבדו את אזרחותם הפולנית לדורות. 

החוק הפולני קובע, כי נשים שעזבו את פולין והיגרו למדינה זה לפני 19.1.51 וגיל הנשים באותה שנה (1951) היה 18 ומעלה, איבדו את אזרחותן הפולנית לדורות. 
החוקים שצוינו לעיל הינם דוגמה קטנה מתוך חוקים פולניים רבים אחרים אשר באמצעותם ניתן לבדוק את זכאות המבקש לקבלת אזרחות פולנית. לפיכך, רצוי לבדוק זכאות פולנית ע"י עו"ד המומחה לדין הפולני. 

עם אישור בדבר הזכאות לאזרחות פולנית של המבקש, יחול שלב איסוף המסמכים הפולניים. פתיחת בקשה לקבלת אזרחות פולנית מוגשת לרשויות פולין, המוסד אשר מאשר\דוחה את בקשות האזרחות הפולניות של המבקשים

איסוף מסמכים

עם אישור בדבר הזכאות לאזרחות פולנית של המבקש, יחול שלב איסוף המסמכים הפולניים. פתיחת בקשה לקבלת אזרחות פולנית מוגשת לרשויות פולין, המוסד אשר מאשר\דוחה את בקשות האזרחות הפולניות של המבקשים. לצורך כך, יש להגיש מסמכים פולניים תומכים לבקשה כגון: תעודת לידה פולנית, תעודות עבודה או בי"ס, תעודת נישואין פולני, דרכון פולני ועוד. באמצעות מסמכים אלה, יוכח כי למבקש שורשים פולניים וכי לא אבדה זכותו לקבל את האזרחות הפולנית שכאמור מגיעה לו מתוקף בן המשפחה שנולד שם. ישנם מבקשים המתקשים בהמצאת מסמכים פולניים מקוריים אודות בני משפחתם שנולדו בפולין מסיבות מובנות של אותה תקופה בה מסמכים נשרפו, הלכו לאיבוד וכו'. עם זאת, אין לאבד תקווה, משרד עו"ד המומחה בדבר, יוכל להציע הסיוע הדרוש לצורך מציאת המידע\המסמכים הפולניים הנדרשים להגשת הבקשה בפולין.  

עם קבלת אישור על הבקשה לקבלת אזרחות פולנית, נחשב המבקש לאזרח פולני ואירופאי. רק לאחר אישור האזרחות הפולנית, יוכל בעל האזרחות הפולנית להמשיך להוצאת הדרכון הפולני המיוחל.  אם אינו מעוניין בכך, הוא יכול שלא להמשיך מיידית להוצאת דרכון פולני עבורו. היתרון של בעל אזרחות פולנית הוא שבכל שלב בחיים, בעל אזרחות פולנית שיהיה מעוניין להוציא דרכון פולני, יוכל להגיש בקשה להוצאת דרכון עבורו. 

בעלי דרכון פולני יוכלו לעבוד בכל מדינות האיחוד האירופי בתנאים זהים של אזרחי המדינה וללא כל אפליה. גם אם אין רצון להשתקע במדינות האיחוד לצמיתות, בהחלט ניתן לעבוד ולהתפרנס שם בכבוד לתקופת זמן מה

דרכון פולני - היתרונות

אזרחים ישראלים המחזיקים בדרכון הפולני ירוויחו את מגוון ההטבות מהם נהנים אזרחי מדינות האיחוד האירופי בתחומי מפתח שונים בחיים כגון: עבודה, לימודים, בריאות, חופש תנועה כמפורט להלן: 

עבודה - בעלי דרכון פולני יוכלו לעבוד בכל מדינות האיחוד האירופי בתנאים זהים של אזרחי המדינה וללא כל אפליה. גם אם אין רצון להשתקע במדינות האיחוד לצמיתות, בהחלט ניתן לעבוד ולהתפרנס שם בכבוד לתקופת זמן מה. 

לימודים - חל גיוס אחיד של מועמדים מכל מדינות האיחוד האירופאי לכלל מוסדות הלימוד האקדמיים שבמדינות האיחוד, כך שבעלי דרכון פולני הינם בעלי זכויות ללמוד ולקבל מלגות באותם מוסדות גם אם אינם תושבי האיחוד. הלימודים יהיו בהנחות משמעותיות או ללא תשלום, תלוי בתנאים של כל מוסד להשכלה גבוהה בכל מדינה. 

נדל"ן - בעלי דרכון פולני יכולים לרכוש מקרקעין בפולין ללא צורך בשותף מקומי, ובחלק ממדינות האיחוד. 

חופש תנועה - בעלי דרכון פולני זכאים לחופש תנועה מוחלט בין מדינות האיחוד האירופי. כחלק מהאיחוד, הם יוכלו להתיישב בכל חלקי מדינות האיחוד האירופי. 

לאור כל היתרונות שצוינו לעיל מהם נהנים בעלי הדרכון הפולני, עולה וגובר הביקוש לדרכון המיוחל בקרב ישראלים בעלי אזרחות פולנית.  
הדרך להשגת האזרחות והדרכון הפולני דורשת מומחיות של עורך דין הבקי בדין הפולני, לכן רצוי מאוד לבדוק את מהות והצלחת התהליך עם מומחים בעלי ניסיון מוכח בנושא.

פיצויים ממדינת פולין

מי זכאי לפיצויים מממשלת פולין?

1. אזרח שהיה כפוף/נתין לדיכוי הסובייטי/הגרמני במהלך מלחמת העולם השנייה. הצאצאים\הדורות הבאים אינם זכאים.

2. מבקש הפיצויים שנמצא בחיים. לא ניתן לבקש בשם אדם שנפטר. 

קבלת הפיצויים ממשלת פולין מותנית בכך שמבקש הפיצויים חייב להיות אדם ששלטונות פולין הכירו בו כמועמד מתאים. המועמד המתאים על פי החוק הפולני הוא:

1. אדם שהיה אזרח פולני בתקופת מלחמת העולם השנייה. 

2. אדם שלקח חלק ו\או השתתף במלחמות, פעולות איבה או מרידות לאומיות, השתייך למערכים צבאיים או ארגונים שנאבקו למען הריבונות והעצמאות של הרפובליקה הפולנית. 

3. אדם ששירת בצבא הפולני או בקבוצות צבאיות בתקופת מלחמת העולם הראשונה ו\או השנייה וכן העניק שירותים אזרחיים לארגונים אלה.

4. אדם שהיה במחנות או בכלא הרוסי או הגרמני במהלך מלחמת העולם השנייה וכן אדם שהיה בעל  זיקה לפעולות הלחימה במהלך מלחמת העולם השנייה. כמו כן, אדם שהיה במחנות עבודה או ריכוז של השלטון הנאצי.

5. אדם שהיה תחת דיכוי שתוצאותיו גרמו לו להישאר תחת השלטון המדכא מסיבות אתניות, פוליטיות, דתיות ועוד.

אופן הגשת הבקשה לקבלת פיצויים:
ראשית, על המבקש להגיש בקשה לשלטונות פולין, כך שיוכר על ידם כמועמד מתאים. בבקשה זו עליו להוכיח כי הינו זכאי על פי הקריטריונים שצוינו לעיל. 
שנית, רק לאחר ששלטונות פולין יכירו באדם המבקש כמועמד מתאים לקבלת הפיצויים, ניתן יהיה להגיש בקשה לקבלת הפיצויים. כדי לבדוק הגשת בקשה וזכאות לעניין זה, רצוי להתייעץ עם גורמים המומחים בדבר.

 * לאתר של עו"ד עמיחי זילברברג

עו"ד ונוטריון עמיחי זילברברג

עו"ד ונוטריון עמיחי זילברברג

משרד עו"ד זילברברג נוסד בשנת 1964 ע"י סבו של עו"ד עמיחי זילברברג יצחק זילברברג ז"ל, ומראשיתו עסק והתמחה בהוצאת דרכון פולני ואזרחות פולנית. כיום עו"ד זילברברג ממשיך את דרכו של סבו, וכמו כן נושא מומחיות נוספת בתחום הנדל"ן ובתחום המשפט המסחרי-אזרחי.

האם מאמר זה עזר לך?

ZAP משפטי
צרו קשר
שם*
אימייל*
טלפון*
סיבת הפנייה
מאמרים נוספים
עו"ד ונוטריון עמיחי זילברברג

לקבלת ייעוץ מעורך דין השאירו פרטים

שם*
אימייל*
טלפון*
סיבת הפנייה