נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

ביקורת מתחת לכל ביקורת?

הביקורת הממשלתית כלפי מלכ"רים הוחמרה, אולם לא תמיד מתנהלת כדין

מאת: עו"ד ישעיהו אברהם | | 2
ביקורת מתחת לכל ביקורת?

ה'ממשל התאגידי' והרגולציה שלצדו, הולכים ותופסים תאוצה בשנים האחרונות, לאחר שרשויות המדינה הגבירו באופן משמעותי את מנגנוני הביקורת על תאגידים הפועלים ללא כוונת רווח (מלכ"רים), כמו עמותות וחברות לתועלת הציבור.
במקרים רבים, מביאות "ביקורות עומק" אלה דווקא לבזבוז משאבי כסף וזמן. למרות הכוונות הטובות, לא אחת הן נעשות בדרך שאינה ראויה, שלא בהתאם להוראות הדין, ועשויות לגרום נזק משמעותי לתאגיד ולשמו הטוב.
לא אחת, נערכות הביקורות במקביל על ידי גופים שונים (כגון רשם העמותות, משרד ממשלתי והחשב הכללי)ללא תיאום. במקרים רבים, מוכרז התאגיד כמעין "עבריין" המנסה, כביכול, להוציא כספים שלא כדין מקופת המדינה.

הצבת הדרישה לאישור "ניהול תקין" - שקבלתו מותנית לרוב בדרישות שונות ומשונות, שזכרן לא בא בדין - כתנאי לקבלת תקציבים, מונעת לא פעם מהתאגיד לתפקד, ומעמידה את יכולת קיומו ותפקודו בספק.

לאחרונה, החלו אנשי אגף החשב הכללי לדרוש החזרתם של כספים שהוענקו כדין לעמותות - לאוצר המדינה. לשיטתם, חל איסור גורף על העברת כספים מעמותה לעמותה. גם אם תוכיח העמותה, כי הכספים שהעבירה היו כספי תורמים ייעודיים שניתנו למטרה זו, וכי כל כספי התמיכה שקיבלה מהמדינה הוצאו למטרות שלשמן
נתקבלו, עדיין יראו בה אנשי החשכ"ל "עמותת צינור", ימנעו ממנה קבלת כספי תמיכות חדשים, וידרשו כי תשיב את כל הכספים שקיבלה בעבר מהמדינה.

הטיפול הראוי בעניינים אלה נחלק לשני מישורים. במישור האחד, יש לבחון האם הגוף המבקר פועל לפי סמכותו והאם דרישותיו מעוגנות בדין. במישור השני, נערכת בדיקה הפעלת הסמכות. גם אם היא קיימת, יש להפעילה בדרך ראויה, לא בשרירות לב או אפליה, אלא משיקולים ענייניים בלבד שיביאו לתוצאה סבירה.
ממקרים רבים שטופלו על ידינו בשנים האחרונות, עולה כי לא תמיד פועלת הרשות כראוי, ורק עמידה על המשמר מנעה גרימת נזקים לגוף המבוקר על לא עוול בכפו.

נושא זה טרם הגיע להכרעה שיפוטית. לצד דבקות המדינה בעמדתה המשפטית לפיה חל איסור גורף על עמותה אחת לסייע לעמותה אחרת, ללא כל קשר לזהות ומהות הכספים שקיבלה, נמצאו על ידי המדינה פתרונות פרקטיים, שמנעו לפי שעה, את הצורך בהכרעה משפטית.

* משרד עורכי-הדין בן דוד, אברהם, הכהן  עוסק בכל תחומי המשפט האזרחי והמסחרי, במקרקעין
ובהוצאה לפועל. המשרד נותן יעוץ משפטי שוטף, לרבות הופעה וייצוג בכל ערכאות השיפוט, לחברות מסחריות, מפלגות, עמותות וגופים ציבוריים, רשויות מקומיות ומועצות דתיות.

טלפון: 02-6259333 , דוא"ל: mbd@dinveod.com

ליצירת קשר עם בן דוד, אברהם, הכהן - משרד עורכי דין
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
עו"ד ישעיהו אברהם

קבע פגישה עם
עו"ד ישעיהו אברהם

בבן דוד אברהם הכהן משרד עורכי דין שותפים עורכי הדין משה בן דוד, ישעיהו אברהם ופרופ' אביעד הכהן. הם מספקים...

לפרופיל המלא