נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

תיקון לחוק העונשין: מהפכה בענישה הפלילית בישראל

ועדת חוקה, חוק ומשפט אישרה לקריאה שנייה ושלישית תיקון לחוק העונשין תיקון שישפיע על הענישה בישראל

מאת: מערכת משפטי| | 2
תיקון לחוק העונשין: מהפכה בענישה הפלילית בישראל

ועדת חוקה, חוק ומשפט אישרה לקריאה שנייה ושלישית, תיקון לחוק העונשין, שינחה את שיקול דעת בית המשפט, בבואו לגזור את עונשו של נאשם במשפט פלילי.

מטרת החוק, לקבוע עקרונות ושיקולים מנחים לענישה, ואת המשקל שיש לתת לכל שיקול. העיקרון המנחה בענישה, לפי החוק המוצע, הוא קיומו של יחס הולם בין חומרת מעשה העבירה ומידת אשמו של הנאשם, לסוג ולמידת העונש שיוטל על העבריין.

רוצים לשאול שאלה? היכנסו לפורום פלילי

שיקולים בתוך המתחם
לפי החוק, יקבע בית המשפט מתחם עונש הולם למעשה העבירה, ואח"כ, בתוך המתחם, ייגזר העונש המסוים, המתאים לנאשם. לשם כך, יתחשב בית המשפט בערך החברתי שנפגע מביצוע העבירה, במידת הפגיעה בערך, במדיניות הענישה הנהוגה, ובנסיבות הקשורות בביצוע העבירה. בית המשפט יהיה רשאי לחרוג ממתחם הענישה ההולם, לצורך הגנה על שלום הציבור מחד או לצורך שיקומו של הנאשם, מאידך.

בקביעת עונש מסוג קנס, יתחשב בית המשפט גם במצבו הכלכלי של הנאשם לצורך קביעת מתחם העונש ההולם.

בקביעת מתחם העונש ההולם, יתחשב בית המשפט לחומרה או לקולת העונש, בתכנון ביצוע העבירה, חלקו של הנאשם בביצוע העבירה, בצפיות לנזק ובנזק שנגרם בפועל, בסיבות שהביאו את הנאשם לבצע את העבירה, ביכולתו של הנאשם להבין את מעשיו, הפסול ומשמעות מעשיו, ביכולתו להימנע מהמעשה, ממצוקתו הנפשית עקב התעללות הקורבן, מידת האכזריות האלימות וההתעללות של הנאשם. ובניצול לרעה של כוחו ומעמדו של הנאשם, בקרבן העבירה.

בית המשפט יהיה רשאי להתחשב בקיומן של נסיבות שאינן קשורות לביצוע העבירה. בין הנסיבות: פגיעת העונש בנאשם ובמשפחתו, בנזקים שנגרמו לנאשם, מידת מאמצי הנאשם לתקן את הנזק, היותו אדם תורם לחברה ועוד.

חובת הנמקה
החוק קובע חובת הנמקה של בית המשפט על מנת שניתן יהיה לדעת כיצד שקל את מכלול העקרונות והנסיבות הן לצורך ההבניה והשוויון בענישה, והן לצורך היכולת לבקר (בין היתר, בערעור) את פסק הדין.
החוק קובע את רמת ההוכחה הנדרשת לקיומן של הנסיבות. לצורך הוכחת קיומה של נסיבה מחמירה בביצוע העבירה, יש צורך בהוכחה מעבר לספק סביר. לעומת הוכחת קיומה של נסיבה מקילה הקשורה לביצוע העבירה, בית המשפט יסתפק ברמת הוכחה הנדרשת במשפט אזרחי.

יו"ר הועדה ח"כ דוד רותם אמר לאחר אישור החוק, כי: "החוק יבצע מהפכה של ממש בעונשים שיגזרו על הנאשמים. החוק ישיג אחידות בענישה בבתי המשפט, בכך שבתי המשפט יונחו להתחשב בנסיבות המקרה, בנאשם, ובקורבן, בדרך מובנית".

לקבלת ייעוץ מעו"ד, השאירו פרטים ויצרו עמכם קשר בהקדם
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
הצעת חוק
מערכת משפטי

מערכת משפטי

עו"ד אורנית אבני גורטלר היא עורכת פורטל זאפ משפטי מעל ל-7 שנים.

לפרופיל המלא