Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

בקשה לייצוגית: טיב טעם לא סימנה מוצרי מזון

בבקשה נטען, כי באי סימון מוצרי מזון, טיב טעם חוסכת סכומי כסף משמעותיים על חשבון זמנם, כספם ובריאותם של לקוחותיה

מאת: עו"ד אורנית אבני-גורטלר |
13.12.11
תאריך עדכון: 12.12.23
3 דק'
בקשה לייצוגית: טיב טעם לא סימנה מוצרי מזון

בית המשפט המחוזי בחיפה דן בבקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד טיב טעם בשל אי סימון מוצרי מזון. זאת, בניגוד לחוק.

המבקשת, נשואה ואם לילדה, ערכה קניות בטיב טעם, בסניף בקרית חיים. אחד המוצרים שקנתה המבקשת היה גבינה במחיר של 29.95 שקלים.

רוצים לשאול שאלה? היכנסו לפורום תביעות ייצוגיות

למציאת עו"ד באינדקס משפטי

בביתה, כאשר רצתה המבקשת לצרוך את המוצר, היא חיפשה על גבי אריזתו את רשימת המרכיבים והסימון התזונתי, אך לא מצאה סימון כלשהו בעברית.

רשימת המרכיבים התזונתיים הייתה מהותית מאוד עבורה, הן בשגרת חייב ברצותה להקפיד על תזונה בריאה וכן בשל העובדה שבאותה עת הייתה בהריון, והיא רצתה לוודא כי הגבינה אל מכילה רכיבים האסורים לנשים בהריון.

גם בסניפים אחרים של טיב טעם, כמו בכרמיאל ובנתניה נמצאו מוצרים רבים ללא סימון.

הטעיה וחוסר תום-לב

עילת התביעה מבוססת בעיקר על סעיף 2 (א) לחוק הגנת הצרכן, המחייב עוסק לגלות לצרכן את הפרטים המהותיים בעסקה ואוסר על הטעיה.
לטענת המבקשת, טיב טעם מוכרת ומשווקת מוצרי מזון שעליהם סימון בשפות זרות ובהן בלבד- זהו סימון שאינו עומד בתקן הישראלי ומהווה הטעייה וחוסר תום-לב.

עילות תביעה נוספות הן מכח תקנות בריאות הציבור, פקודת הנזיקין, חוק החוזים וחוק המכר.

לטענת המבקשת, באי מילוי הוראות החוק, טיב טעם חוסכת סכומי כסף משמעותיים על חשבון זמנם, כספם, בריאותם והאוטונומיה של צרכניה.
בבקשה נטען, כי המבקשת היא דוגמא פרטית ללקוחות של טיב טעם שניזוקו בדרכים שונות כתוצאה מהתנהלותה.

נאמר בבקשה, כי יש להגדיר את הקבוצה כ:"כל מי שרכש מטיב טעם מוצרי מזון שלא סומנו לפי הדינים לעניין סימון מוצרי מזון במהלך 7 השנים עובר למועד הגשת התובענה".
סכום התובענה הייצוגית הועמד על 49,000,0000 שקלים.

בבקשה נכתב, כי התובענה מעוררת שאלות רבות המשותפות לכלל חברי הקבוצה: מחדל באי סימון הפרטים המהותיים המהווה הטעיה, מכירת מוצרים שעל גביהם פירוט מהותי בשפות שאינן שגורות בפי הצרכנים, הפרת חובת הגילוי העולה כדי חוסר תום לב, עשיית עושר ולא במשפט, רשלנות ועוד.

הסעדים המבוקשים בבקשה הם אלו: סעד הצהרתי הקובע כי טיב טעם הפרה את הוראות הדין, צו עשה המורה לטיב טעם לפעול לפי הדינים החלים עליה, השבה מלאה של הסכומים ששולמו לטיב טעם ברכישת המוצרים שסומנו שלא כדין ופיצויים על נזק ממוני ונזק לא ממוני.

(ת.צ.  11784-12-11 הלנה דורפמן נ' טיב טעם הולדינגס 1 בע"מ)

ב"כ המבקשת: עו"ד דוד מזרחי ואח'

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים