• תגיות:
בית המשפט: כרטיס אדי הוא לא צוואה

בית המשפט המחוזי בת"א בשבתו כבית המשפט לעניינים מנהליים דן בבקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית מנהלית.

במסגרת הבקשה טען המבקש, מר חגי אבירם אחינועם, כי יש להורות לרשויות לראות כצוואה מחייבת כל מי שחתם על כרטיס "אדי", מבלי שניתן יהיה לשנות את משאלתו לתרום את איבריו לאחר מותו.

כרטיס אדי הוא כרטיס אשר האדם שחותם עליו מביע את רצונו לתרום חלק מאיברי גופו (או רקמותיו) לאחר מותו, לשם השתלת איברים בחולים. ע"פ המצב כיום, התרומה מותנית בהסכמת המשפחה, גם אם נחתם כרטיס "אדי".

רוצים לשאול שאלה? היכנסו לפורום תביעות ייצוגיות

המדינה: לא מדובר בעניין הראוי להתברר כתובענה ייצוגית
המדינה התנגדה לאישור הבקשה כתובענה ייצוגית, בעיקר משום שאין מדובר בעניין הראוי להתברר כתובענה ייצוגית, בהתאם לסעיף 3(א) לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו – 2006, שלפיו ניתן להגיש תובענה ייצוגית אך ורק בעניינים המפורטים בתוספת השנייה שבחוק, או בעניין שנקבע בהוראת חוק מפורשת.

על-פי טענת המדינה, הנושא שלגביו מתבקש האישור להגשת תובענה ייצוגית אינו כלול בתוספת השנייה, ואינו מבוסס על הוראת חוק אחרת.

גם לגופו של עניין, נטען כי הנושא אינו מתאים להתברר במסגרת תובענה ייצוגית.

הדיון נקבע ל-1.1.2012 לשעה 11:30, אך עד השעה 12:00 המבקש לא התייצב, ואף לא טרח למסור הודעה לבית המשפט בנושא.

השופט אורי שוהם החליט לדחות את הבקשה לאישור התובענה כייצוגית הן משום שהנושא אינו יכול להתברר במסגרת תובענה ייצוגית, כפי שהובהר ע"י המדינה והן משום שהמבקש לא התייצב לדיון.
לאור האמור, השופט מחק את הבקשה לאישור התובענה כתובענה ייצוגית.

רוצים לקרוא את ההחלטה? תקדין - החלטת בית המשפט

לסיוע משפטי פנו אל עורך דין משפחה

(ת"צ 21705-01-11 חגי אבירם אחינועם נ' מדינת ישראל)