משפטי– זאפ
משפטיפליליםעבירה פליליתאושר בטרומית: איסור שימוש בסמלים וכינויים נאציים

אושר בטרומית: איסור שימוש בסמלים וכינויים נאציים

הצעת החוק באה לקבוע איסור פלילי ועוולה נזיקית על שימוש בסמל נאצי

מאת: מערכת משפטי
15.01.12
תאריך עדכון: 15.01.12
3 דק'
אושר בטרומית: איסור שימוש בסמלים וכינויים נאציים

מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית ארבע הצעות חוק לאיסור שימוש בסמלים וכינויים נאציים של ח"כ אורי אריאל (האיחוד הלאומי) וקבוצת ח"כים, אליה הוצמדו גם הצעותיהם של הח"כים מרינה סולודקין (קדימה), זבולון אורלב (הבית היהודי) ויואל חסון (קדימה):

איסור פלילי ועוולה נזיקית על שימוש בסמל נאצי
הצעת החוק איסור השימוש בסמלים וכינויים נאצים, התשע"ב-2011, של ח"כ אורי אריאל (האיחוד הלאומי) וקבוצת ח"כים  והצעתו של ח"כ יואל חסון (קדימה),  באה לקבוע איסור פלילי ועוולה נזיקית על שימוש בסמל נאצי; על שימוש בלתי הולם בסמל השואה (לבוש אסיר במחנות הריכוז וטלאי צהוב); על העלבת אדם באמצעות הבעת תקווה להגשמת מטרות הנאצים או הבעת צער על שאלו לא התגשמו במלואן; ועל שימוש בכינוי נאצי כלפי אדם, קבוצת אנשים, תאגיד או מוסד. עוד מוצע כי האיסור לא יחול אם המעשה נעשה במסגרת לימוד, תיעוד, מחקר מדעי או דיווח היסטורי. השימוש בכינוי נאצי לא ייאסר במידה והוכח כי הדברים נכונים. כמו כן, מוצע לקבוע כי העובר על החוק צפוי לעונש של חצי שנת מאסר וקנס של עד 100,000 ש"ח.

איסור פגיעה ועלבון
הצעת חוק איסור שימוש בסמלים ובכינויים בעלי זיקה לשואה או לנאציזם, התשע"א-2011, של חברת הכנסת מרינה סולודקין (קדימה), באה לאסור שימוש בסמל או בפריט בעל זיקה לשואה או לנאציזם ולאסור לכנות בכינוי בעל זיקה לנאציזם, פרט למקרים מסוימים המצוינים בסעיפי החוק. כמו כן מוצע לקבוע איסור פגיעה ועלבון בעניין זה וכן איסור פגיעה בזכר השואה. מוצע לקבוע, כי דינו של העובר על חוק זה יהיה מאסר שנה וכי הפרת הוראותיו תהווה עוולה אזרחית אשר עליה יחולו הוראות פקודת הנזיקין.

הצעת חוק הגנת סמלים (תיקון – פגיעה בזכרון השואה), התשע"א-2011, של ח"כ זבולון אורלב (הבית היהודי), באה לאסור שימוש בסמלים למטרות מסחר, פרסומת או הסברה, בדרך שיש בה כדי לפגוע בזיכרון השואה, אלא אם התקבלה תעודה מטעם ועדה שמינה שר הפנים, המאשרת כי אין בשימוש זה משום פגיעה כאמור.

27 ח"כים תמכו בהצעת ח"כ אריאל וקבוצת ח"כים ו- 4 התנגדו לה.
28 ח"כים תמכו בהצעת הח"כית סולודקין ו- 3 התנגדו לה.
31 ח"כים תמכו בהצעת ח"כ אורלב וח"כ אחד התנגד לה.
26 ח"כים תמכו בהצעת ח"כ חסון ו- ארבעה התנגדו לה.

ההצעות הוצמדו ויועברו לוועדת החוקה, חוק ומשפט להכנתן לקריאה הראשונה.

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

עורכי דין בתחום