Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

זכיתם במשפט? חישבו על הוצאה לפועל

יצאתם מביהמ"ש כשידכם על העליונה. אולם האדם שתבעתם אותו והפסיד במשפט לא משלם..

מאת: מערכת משפטי |
10.01.10
תאריך עדכון: 22.10.15
3 דק'
זכיתם במשפט? חישבו על הוצאה לפועל

יצאתם מביהמ"ש כשידכם על העליונה. קיבלתם פסק דין לטובתכם. אולם, עברה תקופה לא קצרה והאדם שתבעתם אותו והפסיד במשפט לא משלם. מה תעשו? האם תפתחו לו תיק בהוצאה לפועל?


חוק הוצאה לפועל נועד לאפשר לזוכה ע"פ פסק-דין לקבל את המגיע לו מהחייב. אם החייב לא מקיים את פסק הדין, ולא משלם לזוכה את הסכום שעליו לשלם לו, הזוכה יאלץ אותו לעשות כן באמצעות הליכי הוצאה לפועל בצורה יעילה ומהירה.

למציאת עורכי דין בתחום הוצאה לפועל באינדקס משפטי

הליכי הוצאה לפועל מתחילים במסירת אזהרה לחייב. לאחר 20 יום מיום מסירת האזהרה, הזוכה יכול לפעול נגד החייב באמצעות הליכי הוצאה לפועל.

מקום פתיחת תיק הוצאה לפועל ועלותו

הזוכה ע"פ פסק הדין יכול לפנות לכל אחת מלשכות ההוצאה לפועל ברחבי הארץ, לפי נוחיותו. הוא אינו מוגבל לאזור כזה או אחר. אם החייב יגיש התנגדות, ביהמ"ש המוסמך ידון בה.

פתיחת תיק הוצאה לפועל כרוכה בתשלום של 1% מגובה החוב ביום פתיחת התיק בתוספת אגרה. זאת, כאשר מדובר בתיק הוצאה לפועל בשל פסק-דין.

פתיחת תיק הוצאה לפועל בשל שטר או שיק כרוכה בתשלום של 1.25% מגובה החוב ביום פתיחת התיק בתוספת אגרה.

יש לדעת, כי כאשר הזוכה פותח את תיק ההוצאה לפועל עליו לשלם את הסכומים האמורים, אולם תשלום זה מגולגל על החייב, ובסופו של דבר הוא יצטרך לשאת בהם, כמו גם בעלויות אגרות נוספות, במידה שיהיה צורך לנקוט עוד הליכים (אגרת עיקול בבנקים, אגרת פקודת מאסר וכד').

מה צריך להביא להוצאה לפועל לצורך פתיחת תיק?

ראשית, יש להביא את פסק הדין לפיו החייב צריך לשלם לזוכה סכום מסוים, או לתת לו נכס כלשהו.
כמו-כן יש להביא שיק שחולל, שטר שלא כובד ע"י החייב ושטר שעבוד.

חשוב למלא בדייקנות את כל הפרטים הרלוונטיים בבקשה לפתיחת תיק, בכללם: פרטי החייב, מספר תעודת זהות, כתובת וכו'. אי הקפדה על אלו עלולה לגרור בעיות בניהול הליכים עתידיים נגד החייב.

יש לציין, כי כאשר הזוכה ימלא את הטופס, הוא יצטרך לציין אם שלח מכתב התראה לחייב. על אף שאין חובה לשלוח מכתב התראה, כדאי לעשות כן בטרם פתיחת תיק הוצאה לפועל מכמה סיבות, ביניהן הסיבה שפעולה זו עשויה לגרום לחייב לשלם את החוב, ובדרך זו לחסוך מהזוכה את הטרחה והעלויות הכרוכות בפתיחת התיק.

עצה לזוכה: לא שילמו לך? אל תתייאש ואל תוותר על המגיע לך. תוכל לשלוח לחייב מכתב התראה, ואם זה לא יעזור, תוכל לפתוח תיק הוצאה לפועל ולגבות את חובך בדרך יעילה וטובה.

עוד בנושא:

פתיחת תיקים בהוצאה לפועל - 10 כללים חשובים

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים