Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

מס שבח - השבח לאל שיש גם מצבי פטור...

אתם מוכרים את הדירה שלכם. החלטתם כי היא קטנה מידי למידותיכם, ואתם מעוניינים לעבור לדירה גדולה יותר, מרווחת יותר, ואם אפשר גם מוארת ושקטה יותר. האם תצטרכו לשלם מס? כמה?

מאת: מערכת משפטי |
06.01.10
תאריך עדכון: 22.10.15
3 דק'
מס שבח - השבח לאל שיש גם מצבי פטור...

אתם מוכרים את הדירה שלכם. החלטתם כי היא קטנה מידי למידותיכם, ואתם מעוניינים לעבור לדירה גדולה יותר, מרווחת יותר, ואם אפשר גם מוארת ושקטה יותר.

האם תצטרכו לשלם מס? כמה?

ייתכן שתצטרכו לשלם מס שבח.

מס שבח הוא מס שמוטל על אדם שמוכר את דירתו. השבח הוא הפער בין מחיר הרכישה של הדירה (בתוספת מדד והוצאות) לבין מחיר המכירה שלה. ובמילים אחרות: אדם שקנה דירה שבמהלך השנים השביחה וערכה עלה, יצטרך לשלם מס שבח, בשל כך שהפיק רווח מהמכירה, כאשר הוא ירצה למכור אותה.

לקבלת יעוץ בנושא מס שבח ובתחום הנדל"ן פנה אל עורכי דין מקרקעין

פטור ממס שבח

ואולם, אם יש לכם דירת מגורים אחת בלבד ותרצו למכור אותה, לא תצטרכו לשלם מס שבח אם ב-4 השנים שלפני המכירה לא מכרתם דירת מגורים אחרת שפטורה ממס שבח. מטרת הפטור הזה בחוק היא לאפשר למשפחה לעבור לדירה אחרת (מרווחת יותר, קטנה יותר- כל משפחה בהתאם לצרכיה) מבלי לשלם מס שבח. ע"פ החוק, משפחה כוללת בני זוג וילדים עד גיל 18. בהתאם לכך, משפחה אינה יכולה "לעקוף" את תשלום מס השבח, ולהחליט כי כל בן משפחה ימכור דירה אחת ויקבל פטור.

אם ירשתם דירת מגורים, ואתם מעוניינים למכור אותה, ייתכן שתוכלו ליהנות מפטור ממס שבח. ע"פ החוק, יש פטור מיוחד למכירת דירת מגורים שהתקבלה בירושה, אך התנאי הוא שהמוכר הוא בן הזוג של המוריש או ילדיו, נכדיו וניניו. כמו-כן נדרש, שלפני מות המוריש, לא הייתה לו דירת מגורים נוספת, והוא היה זכאי למכור אותה בפטור ממס שבח.

פטור נוסף, חד-פעמי, ממס שבח ניתן לתושב ישראל שמוכר דירה נוספת בתנאי שמכר לפני יותר משנה את הנכס שלו, ובתנאי שקנה בשנה שלפני המכירה הנוכחית או שהוא יקנה שנה לאחר מכן דירה בישראל בסכום מסוים, ובתנאי ששווי שתי הדירות שהוא מוכר לא עולות על מליון וחצי שקלים.

כלומר, אם אתם "עשירים" ושווי הדירות שלכם גבוה ממליון וחצי שקלים, לא תוכלו ליהנות מהפטור באופן מלא, ואם אתם "עשירים ממש", ייתכן שלא תוכלו ליהנות מהפטור כלל.

האם תמיד כדאי להשתמש בפטור?

אנחנו יכולים ליהנות מפטור ממס שבח. האם לא ננצל אותו? התשובה התבקשת היא:"וודאי שכן", אולם בפועל, מסתבר כי לא תמיד כדאי לנצל את הפטור. כך למשל, במקרה שהדירה שאתם מוכרים לא צברה רווח, ומחיר המכירה נמוך יותר ממחיר הרכישה, תוכלו לבחור שלא להשתמש בפטור, ולהשאיר אותו למקרה שנרצה למכור דירה אחרת בפטור ממס שבח.

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים