נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

אושר סופית: הגבלות נוספות על עובדי שירות ציבור לאחר הפרישה

אושר בקריאה שנייה ושלישית: צינון של 3 שנים לבעלי תפקידים רגישים שפרשו מרשויות אכיפת החוק או איסוף מודיעין

מאת: מערכת משפטי| | 3
אושר סופית: הגבלות נוספות על עובדי שירות ציבור לאחר הפרישה

מליאת הכנסת אישרה בקריאה השנייה והשלישית את הצעת חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה) (תיקון מס' 4), התשע"ב–2012, שהגישה הממשלה. ההצעה נדונה בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות.

הוספת הגבלות
מטרת הצעת החוק שאושרה סופית, היא להוסיף להגבלות הכלליות אשר חלות על עובדי שירות הציבור לאחר פרישתם- הגבלות נוספות שיחולו על עובד שפרש מרשות אכיפת חוק או איסוף מודיעין, ואשר עסק בתפקיד רגיש.

רשימת רשויות אכיפת החוק ואיסוף מודיעין קבועה בתוספת, וניתן להוסיף עליה בצו של שר המשפטים, בהסכמת השר הממונה על הרשות ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות. ברשימה נכללים כיום הגופיןם הבאים: משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר, צבא הגנה לישראל, משרד הביטחון, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור וכן פרקליטות המדינה ומחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים.

גורם בכיר האחראי על פעולת הרשות, שמנוי בצידה בתוספת, יסמיך אדם בעל תפקיד בדרגה בכירה באותה רשות לשמש ממונה על הגבלות לאחר פרישה באותה רשות.

הקביעה מהו תפקיד רגיש באותן רשויות תיעשה לפי הצעת הגורם הבכיר באותה רשות המנוי בתוספת, בצו רשימת תפקידים שיוציא השר הממונה על הרשות, בהסכמת שר המשפטים ובאישור של ועדת העבודה הרווחה והבריאות, כשהליך האישור של הוועדה יהיה בכפוף למועדים קצובים.

שלוש מגבלות שאושרו
לפי החוק שהתקבל, אושרו שלוש מגבלות:
1. עובד שמילא תפקיד רגיש ברשות אכיפת חוק או איסוף מודיעין, ובמסגרת תפקידו היה קשור בהפעלת סמכות אכיפה על פי דין, כולל סמכויות חקירה או סמכויות איסוף מודיעין, כלפי גורם מסוים, לא יוכל לקבל מאותו גורם זכות, כלומר: משרה, תפקיד או עבודה או זכות בעסק. הגבלה זו תחול במשך שלוש שנים מהמועד שבו חדל העובד למלא תפקיד רגיש ברשות.

2. כדי לוודא שעובד שפרש שמילא תפקיד רגיש ברשות לא עובר על ההגבלה האמורה, ניתן לקבוע בצו של השר הממונה ובהסכמת שר המשפטים, רשימה מצומצמת יותר מתוך רשימת התפקידים האמורה, שיהיו חייבים לדווח לממונה על הגבלות לאחר פרישה על רצונם לקבל זכות כאמור, בתקופת שלוש השנים שלאחר שחדלו למלא את התפקיד. הממונה יוכל להתריע בפניהם על קיומה של הגבלה שהנתונים שבדיווח מעידים עליה.

3. בנוסף להגבלה במשך שלוש שנים ולחובת הדיווח, רשאי ממונה על הגבלות לאחר פרישה להטיל על פורש שנמנה ברשימת התפקידים הגבלות או איסורים מיוחדים נוספים, שיחולו עליו בתקופה שיקבע ולא יותר משלוש השנים מאז שחדל למלא את התפקיד. הודעה על הטלת הגבלות או איסורים מיוחדים אלה תימסר לפורש מוקדם ככל הניתן לפני פרישתו.

הטלת הגבלות ואיסורים ספציפיים כאמור מותנית בכך שהטלתם דרושה למילוי תפקידי אותה הרשות, להבטחת טוהר המידות בה או לשמירת ביטחונם האישי של עובדיה או פורשיה.

ח"כ חיים כץ: החוק ימנע פגיעה גם בפעולות רשויות אכיפת החוק
יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, ח"כ חיים כץ (הליכוד), הציג את ההצעה שנדונה בוועדה, ואמר כי: "תכליתה של הצעת החוק היא למנוע פגיעה לא רק בטוהר המידות, אלא גם למנוע פגיעה בפעולותיה של רשות אכיפת חוק או איסוף מודיעין, שעלולות לרדת לטמיון במקרה שמי שהפעיל סמכות אכיפה במסגרת עבודתו ברשות, יעבור לעבוד לאחר פרישתו, אצל הגורם שכלפיו הפעיל את הסמכות, על כל המשמעויות שעשויות להיות לכך. ההגבלות המוצעות כפופות לשורה של בלמים ואמצעי ריסון שמבטיחים את מידתיותה".

13 ח"כים תמכו בהצעה בקריאה השנייה, שעברה ללא מתנגדים.
12 ח"כים תמכו בהצעה בקריאה השנייה, שעברה ללא מתנגדים.

לקבלת ייעוץ מעו"ד, השאירו פרטים ויצרו עמכם קשר בהקדם
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
מערכת משפטי

מערכת משפטי

עו"ד אורנית אבני גורטלר היא עורכת פורטל זאפ משפטי מעל ל-7 שנים.

לפרופיל המלא