נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

חוק פנסיה חובה לעצמאים - המדריך המלא

מהו גובה החיסכון הפנסיוני הנדרש? מהן ההטבות שיתקבלו בתמורה ומה מסתתר מאחורי ההחלטה של ועדת העבודה והרווחה של הכנסת?

מאת: רו"ח יונתן קליימן| | 4
חוק פנסיה חובה לעצמאים - המדריך המלא

בשבוע שעבר אושר על ידי ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, חוק פנסיה חובה לעצמאים, והחל ב-1 בינואר 2017, יחויבו כל העצמאים במדינת ישראל להפריש כסף לחיסכון פנסיוני.
ציבור העצמאים בישראל עומד על כ-400,000 אנשים, ומהווה כ- 12.5% מציבור המועסקים בישראל.

בשנת 2008 נעשה שינוי במדיניות ההסדרים במשק, אשר הוביל לכך שכלל השכירים במשק מחויבים בביטוח פנסיוני, שמעניק להם ביטחון עתידי מינימלי. העצמאים לא נכללו בשינוי שנעשה, ועל פי הנתונים הסטטיסטים, כ-40% מהעצמאים אינם חוסכים לפנסיה, ובבוא היום, יאלצו ככל הנראה להסתמך על קצבאות הזקנה של הביטוח הלאומי. 

מהי מטרת החוק?

מטרת החוק היא כמובן חיובית ובאה לצמצם את הפער בין שיעור החוסכים בקרב השכירים לעצמאים. לשם כך, אישרה כאמור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, את חוק פנסיה חובה לעצמאים - מיזוג של הצעת החוק שהגישו בעבר חברי הכנסת אלי כהן ורועי פולקמן ממפלגת כולנו, והצעת חוק נפרדת שהגיש חבר הכנסת אילן גילאון ממרצ. לטובת הוצאת התוכנית לפועל, הקצה משרד האוצר 380 מיליון שקלים שיתבטאו בהטבות שונות (189 מיליון - אובדן הכנסות בגין הטבות המס, ו-200 מיליון שקל - הוצאה של האוצר עקב השינויים בדמי הביטוח).

בשונה משכירים המחויבים בהפרשה חודשית קבועה, עצמאים יכולים לבחור האם להפריש בכל חודש, רטרואקטיבית בסוף שנה, אחת לארבעה חודשים או אחת לחצי שנה

מי חייב להפריש ומתי?

על פי החוק, חובת ההפרשה לפנסיה חלה על כל עצמאי מגיל 21-60, אשר מנהל עסק עצמאי למעלה משנתיים. 
היות שעדיין אין נוסח סופי של החוק, טרם ידוע האם התקופה של השנתיים תיספר החל מפתיחת תיק העצמאי הראשון, או תחל מחדש בכל פעם (למשל, במקרים בהם נסגר עסק וכעבור זמן מה נפתח חדש). 
בשונה משכירים המחויבים בהפרשה חודשית קבועה, עצמאים יכולים לבחור האם להפריש בכל חודש, רטרואקטיבית בסוף שנה, אחת לארבעה חודשים או אחת לחצי שנה. 

חובת ההפרשה לחיסכון פנסיוני היא בשיעור של 4.45%  מהמחצית הראשונה של השכר הממוצע במשק (כ-10,000 שקלים) ושיעור של 12.55% מהחלק שעולה על המחצית הראשונה ועד לגובה השכר הממוצע

כמה חייבים להפריש לחיסכון?

חובת ההפרשה לחיסכון פנסיוני היא בשיעור של 4.45%  מהמחצית הראשונה של השכר הממוצע במשק (כ-10,000 שקלים) ושיעור של 12.55% מהחלק שעולה על המחצית הראשונה ועד לגובה השכר הממוצע. 
כלומר, עצמאי שמרוויח סכום הגבוה מ-10,000 שקלים, יחויב בהפרשה רק עד לגובה השכר הממוצע במשק ולא על סך הכנסותיו. אמנם אין חובת הפקדה על ההכנסות שמעל השכר הממוצע במשק, אך כל עצמאי יכול להפקיד גם מהן ולקבל הטבות מס.

על פי החוק, עצמאי שיסגור את העסק, יהיה זכאי למשוך מקופת החיסכון הפנסיוני שלו, שליש מיתרת הסכום שנצברה בקרן ועד לגובה של 12,230 שקלים כפול מספר השנים שבהם תפקד העסק (מצב אבטלה)

אבטלה לעצמאים

מעבר לחיסכון לגיל פרישה, מתייחס החוק החדש גם לאבטלה של עצמאים, ומעניק סוג של פתרון למאבק ארוך השנים שהתנהל בין לשכות יועצי המס ומשרד האוצר בדרישה לאפשר לעצמאים לקבל דמי אבטלה, בדומה לשכירים. 
על פי החוק, עצמאי שיסגור את העסק, יהיה זכאי למשוך מקופת החיסכון הפנסיוני שלו, שליש מיתרת הסכום שנצברה בקרן ועד לגובה של 12,230 שקלים כפול מספר השנים שבהם תפקד העסק (מצב אבטלה).
אין הגבלה למספר פעמים שניתן למשוך את הכסף, אך חשוב לזכור כי בניגוד לדמי אבטלה של שכירים המשולמים על ידי המדינה, הסכום המשולם לעצמאים הוא למעשה כסף שהם חסכו לעצמם. 

הטבה בדמי הביטוח הלאומי

כדי לסייע לעסקים החלשים לספוג את גובה ההפרשה לפנסיה, אחת ההטבות שינתנו לעצמאים במסגרת החוק היא הפחתה בדמי הביטוח הלאומי מ-6.72% ל-2.87%, על חלק השכר שאינו עולה על 60% מהשכר הממוצע. מאידך, יעלו דמי הביטוח הלאומי, על חלק השכר שעולה על 60%, מ-11.23% ל-12.85%. 

הטבות מס

הטבת המס בגין ההפרשה לחיסכון תינתן על 16.5% מסך הסכום שהופרש (לעומת 16% עד כה) ותגדיל את תקרת הזיכוי ל-5.5% החזר מס (לעומת 5% עד כה). 
באשר לניכוי וזיכוי גמל, מדובר בתקרת זיכוי נוספת הניתנת רק על הכנסה מעסק, שגובהה 0.5% מההכנסה, עד לתקרה של 208,800 שקל, שבגינה מתקבל זיכוי נוסף של 35%.

הטבה בקרן ההשתלמות

במסגרת החוק הוסרה מגבלת המשיכה של 2.5% הראשונים מההפקדה לקרן השתלמות, כך שכיום ניתן להפקיד עד 4.5% מההכנסה (עד לתקרה שנתית של 261 אלף שקל) וליהנות ממלוא ההטבה הכוללת פטור ממס על הרווח בקרן. 

כל עצמאי שלא יפריש כסף לפנסיה יקבל קנס שנתי בסך 500 שקלים

מה הסנקציה לעצמאי שלא יפקיד כספים?

כל עצמאי שלא יפריש כסף לפנסיה יקבל קנס שנתי בסך 500 שקלים. 

פנסיה - כמה נצבר וכמה יש להפריש?

כמה צריכים לשלם עצמאים שהם גם שכירים?

אם גובה ההכנסות מהעבודה כשכיר גבוה מהשכר הממוצע במשק, לא תחול על אותו אדם חובת הפרשה נוספת על ההכנסות מהעסק העצמאי. 
אין עדיין נוסח סופי של החוק, והתייחסות למקרים בהם גובה ההכנסות זהה, או שגובה ההכנסות מהעסק העצמאי גבוה יותר, אך על פי ההיגיון, תהה חובת תשלום על ההפרשים בין שתי ההכנסות.  

האם גם מי שמפקיד לקופת גמל יחויב להפריש לפנסיה בנוסף?

מי שהפקיד לקופת גמל סכום הגבוה מתקרת הסכום המחויבת בחוק, לא יחויב להפקיד סכום נוסף לפנסיה. במידה שהסכום שהופקד לקופת הגמל נמוך יותר, יהיה צורך להשלים את סכום החיסכון.

 

* הכותב הוא רואה חשבון, ממשרד קליימן וידן ושות'

** סייעה בהכנת הכתבה - יערית טרבלסי, כתבת זאפ משפטי

האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
קופת גמל הפרשות פנסיוניות הטבות מס

קבע פגישה עם