zap group mishpati logo

הסיכוי לבטל צוואה בשל השפעה בלתי הוגנת

יקירכם הלך לעולמו והופתעתם לגלות שהותיר צוואה שתוכנה לא הגיוני? אתם סבורים שכתב אותה תחת לחץ ו/או השפעה בלתי הוגנת? כך תפעלו לביטולה

16.01.17
תאריך עדכון: 30.03.24
6 דק'
הסיכוי לבטל צוואה בשל השפעה בלתי הוגנת

סעיף 30 לחוק הירושה קובע, כי צוואה שנכתבה על ידי המצווה, שלא מרצונו החופשי, אלא מחמת אונס, בשל איום, ו/או עקב השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית - דינה להתבטל. מה ייחשב להשפעה בלתי הוגנת? כיצד ניתן לפעול במקרה שחושדים בקיומה של השפעה בלתי הוגנת בצוואה ומה יבדוק בית המשפט לפני שיכריע בבקשת התנגדות לצוואה?

מהי צוואה?

צוואה היא מסמך שבאמצעותו מצווה-מורה המצווה לגבי מה שיעשה ברכושו לאחר מותו. לאחר כתיבה וחתימה על הצוואה היא נשמרת ונעשה בה שימוש לאחר פטירת המצווה. לא פעם עורך המצווה שינויים בצוואה. ככלל, הצוואה התקפה היא הצוואה האחרונה שמאיינת את הצוואות שקדמו לה.

מתי ואיך ניתן לשנות צוואה?

צוואה ניתנת לשינוי כל עוד המצווה בחיים. השינוי יכול להיעשות באמצעות הוספת נספח נוסף לצוואה או ביטול לחלוטין של הצוואה וחתימה על צוואה חדשה.

במקרים מסוימים, ניתן לקבוע כי לצוואה אין תוקף ודינה להתבטל. אחת הסיבות המרכזיות לביטולה של צוואה היא מצב בו המצווה כתב את הוראות הצוואה עקב השפעה בלתי הוגנת ששללה את רצונו החופשי

האם ניתן לפסול תוקף של צוואה?

כן. ככלל, המחוקק ובתי המשפט שואפים לכבד את רצון המנוח ולהבטיח שעזבונו יחולק בהתאם להוראותיו טרם פטירתו. יחד עם זאת, במקרים מסוימים, ניתן לקבוע כי לצוואה אין תוקף ודינה להתבטל. אחת הסיבות המרכזיות לביטולה של צוואה היא מצב בו המצווה כתב את הוראות הצוואה עקב השפעה בלתי הוגנת ששללה את רצונו החופשי.

מה תיחשב השפעה בלתי הוגנת בצוואה?

דיני המשפחה והירושה נותנים משקל רב מאד לשאלת הרצון החופשי של המצווה. כשעולה שאלה בדבר חוקיותה ותוקפה של הצוואה הבחינה המרכזית היא האם המצווה כתב את הוראות הצוואה מרצונו החופשי ובעת שהיה בהכרה ובמודעות מלאות וכאשר לא נחשף להשפעה בלתי הוגנת בעת ניסוחה. אם יוכח שהצוואה הנדונה איננה פרי רצונו החופשי של המצווה, היא תבוטל.

כיצד ניתן להוכיח שהיתה השפעה בלתי הוגנת על המצווה?

מי שטוען לקיומה של השפעה בלתי הוגנת על המצווה צריך לפנות לבית המשפט ולטעון בפניו על קיומה של השפעה כזו, כדי לדרוש את ביטולה. במקרה כזה נטל התביעה מוטל על כתפיו של המתנגד לצוואה.

אני חושד שהיתה השפעה בלתי הוגנת על המוריש כשכתב את הצוואה, כיצד עלי לפעול?

במקרה כזה חשוב לפנות ולהתייעץ עם עורך דין שמתמחה בדיני צוואות וירושות, שיבחן בקפדנות את נסיבות העניין וימליץ כיצד ניתן ורצוי לפעול. ככלל, אם עורך הדין יתרשם שאכן היתה השפעה בלתי הוגנת, הוא יפעל בשליחותכם לביטול הצוואה. הליך זה נקרא התנגדות למתן צו לקיום הצוואה, במסגרתו תדרשו להוכיח שהיתה השפעה בלתי הוגנת על המצווה, בגינה יש לבטל את הצוואה שאיננה משקפת את רצונו החופשי האמיתי של המצווה. בירור טענותיכם ייעשה במסגרת הליך משפטי מתאים.

לאחר פטירתו של המצווה, יורשיו מגישים לרשם לענייני ירושה בקשה לצו קיום צוואה שיקנה לצוואה תוקף חוקי ויאפשר את מימושה. עקב הגשת הבקשה, מתפרסמת הודעה על דבר הגשתה בעיתון יומי וברשומות, וניתנת אפשרות להגיש התנגדות למתן צו קיום הצוואה

מהו ההליך המשפטי לפסילתה של צוואה מפאת השפעה בלתי הוגנת על המצווה?

לאחר פטירתו של המצווה, יורשיו מגישים לרשם לענייני ירושה בקשה לצו קיום צוואה שיקנה לצוואה תוקף חוקי ויאפשר את מימושה. עקב הגשת הבקשה, מתפרסמת הודעה על דבר הגשתה בעיתון יומי וברשומות, וניתנת אפשרות להגיש התנגדות למתן צו קיום הצוואה.
בשלב זה, המעוניינים בכך, ולצורך המקרה - אתם, כמי שחושדים שהצוואה נכתבה תחת השפעה בלתי הוגנת על המצווה - תגישו התנגדות לבקשה לצו לקיום הצוואה. עם הגשת ההתנגדות, יועבר הדיון בבקשה לבית המשפט לענייני משפחה.
על פי רוב, המתנגדים לבקשה לקיום צוואה הינם אלו הסבורים כי קופחו ו/או נושלו מחלקם בעיזבון המצווה. במסגרת הדיון בבקשה תידרשו להציג ראיות התומכות בטענתכם, ולהוכיח במידת ההוכחה הנדרשת כי התנגדותכם מוצדקת וכי בשל השפעה בלתי הוגנת יש לבטל את הצוואה.

מה הסיכוי שהצוואה אכן תבוטל?

באופן טבעי נטיית בית המשפט הינה לכבד את רצונו של המצווה באמצעות קיום צוואתו האחרונה; ובשל כך נטל ההוכחה המוטל על מי שמתנגד לקיום הצוואה הוא נטל כבד. בית המשפט יבחן את נסיבות העניין, וינסה באמצעים מגוונים להבין מה היה רצונו החופשי של המצווה. כשהנסיבות שיוכחו יקימו עילה מוצדקת לפסילת צוואה היא אכן תיפסל.

עילות התנגדות נפוצות לקיומה של צוואה הן מצב קוגניטיבי, נפשי ובריאותי ירוד של המצווה בעת כתיבת הצוואה

מהן העילות האפשריות שיצדיקו פסילת צוואה?

עילות התנגדות נפוצות לקיומה של צוואה הן מצב קוגניטיבי, נפשי ובריאותי ירוד של המצווה בעת כתיבת הצוואה. אם המתנגד לצוואה יוכיח באמצעות מסמכים רפואיים, תסקיר עובד סוציאלי (שהוכן במסגרת בקשה לאפוטרופסות), חוות דעת מומחה פסיכו-גריאטרי ועוד, כי זה היה מצבו של המצווה, סביר שבקשתו תתקבל. 
גם מצב בו המצווה היה מבודד ומרוחק מהעולם החיצון והיה תלוי באופן אבסולוטי באדם אשר בדיעבד הסתבר שהינו הנהנה הבלבדי או העיקרי מהצוואה יכול להיחשב כעילה לביטול צוואה. במקרה כזה על המתנגד להוכיח כי תלות המצווה בזולתו היא כה מקיפה ויסודית שניתן להניח כי נשלל רצונו החופשי והבלתי תלוי של המצווה. 
יש לזכור שלצד ניסיונותיכם להוכיח קיומן של עילות לביטול הצוואה, יהיו מן הצד השני משיבים שינסו לקעקע את ניסיונותיכם ויטענו טענות שימנעו את קבלת בקשת ההתנגדות שלכם לצוואה.

אילו טענות יכולות לשלול את קבלת בקשת ההתנגדות?

למשל, מצב בו הוצא אישור רפואי ביום החתימה על הצוואה, המעיד כי המצווה היה במצב בו היה מסוגל להבין את תוכן הצוואה עליה חתם. או מצב בו חלפה שנה מהיום שבו ההשפעה הבלתי הוגנת חדלה לפעול על המצווה, או מהיום שנודע לו על תרמית או טעות, והיה באפשרותו לבטל את הצוואה, אך הוא לא עשה כן - במקרה כזה הצוואה לא תבוטל. 

כתיבת צוואה - חשוב להקפיד על הפרטים

באילו אמצעים יכריע בית המשפט "מי צודק"? איך הוא יכול באמת לדעת מה היה רצונו החופשי של המצווה?

לבית המשפט אמצעים מגוונים המסייעים לו לבירור האמת. בית המשפט יתייחס לראיות ולעדויות שיובאו בפניו ויסתייע בארבעה מבחנים שיסייעו לו להכריע האם במקרה הנדון היתה השפעה בלתי הוגנת בעת החתימה על הצוואה:

1. מבחן התלות והעצמאות: עצמאות פיסית ושכלית של המצווה לאורך תקופה ובזמן עריכת הצוואה.

2. מבחן התלות והסיוע: מידת הסיוע לו נזקק המצווה והאם המסייע הוא גם הנהנה בצוואה.

3. קשרי המצווה עם אחרים: בידודו של המצווה וניתוקו מאחרים.

4. נסיבות עריכת הצוואה: מעורבות הנהנה בעשייתה של הצוואה. 

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

עורכי דין בתחום

מאמרים נוספים