נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

מדיניות הקנאביס החדשה - קנס במקום רישום פלילי

לאחרונה גובשו הנחיות חדשות בנוגע לאכיפת סמים קלים. על המדיניות, האכיפה והמטרה, בכתבה שלפניכם

מאת: עו"ד אסף דוק | | 4
מדיניות הקנאביס החדשה - קנס במקום רישום פלילי

בעקבות השימוש החוקי במריחואנה רפואית במרבית מדינות העולם, ביניהן גם ישראל, החל שיח ציבורי נרחב באשר ללגליזציה של סמים קלים. השר לביטחון פנים, גלעד ארדן, הצהיר על מדיניות אכיפה חדשה בנושא לפיו רק כנגד מי שנתפס מחזיק בכמות של עד 15 גרם קנאביס, בפעם הרביעית ומעלה, תישקל האפשרות להגיש כתב אישום. האם ישראל במחצית הדרך לשינוי מהותי באכיפת סמים? כיצד רשויות האכיפה יפעלו לאור ההנחיות? 

עד כה עמדו לדין פלילי צרכני הסמים הקלים שלרוב נתפסו בגין החזקת סם לשימוש עצמי, עבירה הנחשבת לקלה יחסית, ונותרו עם כתם פלילי שפגע בעתידם. לאחר המלצותיה של הוועדה שהקים השר לביטחון פנים, גלעד ארדן, שבחנה האם יש מקום לשינוי מדיניות האכיפה הקיימת בנוגע להפללת צרכני קנאביס, גובשו הנחיות חדשות באשר לאכיפת צרכני הסמים. האם המשמעות היא שמעתה והלאה סמים קלים מותרים בישראל? התשובה על כך מורכבת ותבואר בהמשך הכתבה.

החוק קובע, כי כמות הגדולה מ-15 גרם של מריחואנה תיחשב להחזקה שלא לשימוש עצמי, כלומר למטרות סחר

איזו מדיניות הייתה נהוגה עד כה?

מדי שנה נפתחים מאות הליכים פליליים בגין עבירות סמים, כשהדבר נוגע בעיקר לשימוש בסמים קלים כמו קנאביס, חשיש מריחואנה וכיוצא בזה. התיקים נפתחים כנגד אנשים נורמטיביים, נעדרי עבר פלילי בגין החזקת סמים קלים לשימוש עצמי. הללו צריכים להתמודד עם ההשלכות הלא פשוטות של ההליך הפלילי המותיר בהם אות קלון למשך שנים רבות. 

לפי פקודת הסמים המסוכנים משנת תשל"ג - 1973, אין הבחנה בין סמים קלים לסמים קשים. הפקודה כאמור אוסרת באופן גורף כל שימוש, סחר, גידול, ייבוא, ייצוא, הכנה, מיצוי, ייצור של סם המופיע ברשימת הסמים המסוכנים, לרבות סם הקנאביס. 
רק מי שקיבל היתר רפואי ומחזיק באישור רפואי, יכול לצרוך בישראל קנאביס באופן חוקי. כל היתר, צפויים לעונש מאסר של עד 20 שנים מאחורי סורג ובריח בגין עבירות סמים כגון: סחר, ייצור, החזקה שלא לשימוש עצמי ועוד. בגין החזקת סם לשימוש עצמי, לרבות גראס או מריחואנה, המחוקק קבע עד 3 שנות מאסר או קנס בסך של 226,000 שקלים. מתי העבירה תיחשב לשימוש עצמי בלבד ומתי לא? הדבר כאמור תלוי בכמות של הסם שנתפס. החוק קובע, כי כמות הגדולה מ-15 גרם של מריחואנה תיחשב להחזקה שלא לשימוש עצמי, כלומר למטרות סחר.

המדיניות החדשה קובעת, כי בגין צריכה עצמית של משתמשי קנאביס שנתפסו מעשנים במרחב הציבורי, יוטל קנס בסכום שטרם נקבע אך, ככל הנראה, צפוי להיות בגובה של 1,000 שקלים

מהי המדיניות החדשה בנוגע לצריכת קנאביס?

במטרה לבחון את יחס רשויות האכיפה באשר לצרכני הקנאביס הוקמה ועדה מיוחדת שהמלצותיה יובאו להלן. המדיניות החדשה קובעת, כי בגין צריכה עצמית של משתמשי קנאביס שנתפסו מעשנים במרחב הציבורי, יוטל קנס בסכום שטרם נקבע אך, ככל הנראה, צפוי להיות בגובה של 1,000 שקלים. הקנס כאמור יהווה חלופה להעמדה לדין פלילי. עוד נקבע כי אך ורק מביצוע העבירה הרביעית יוגש כתב אישום כנגד העבריין. הרשות למלחמה בסמים לעומת זאת, המליצה לאמץ את המודל הפורטוגלי לפיו צרכן סמים קלים לא יועמד לדין פלילי.

בגיר שייתפס לראשונה בחייו בגין צריכת קנאביס, לא יועמד לדין, אך ישלם קנס מנהלי. כפל הקנס כאמור יוטל אם ייתפס בפעם השנייה. בפעם השלישית, אותו אדם יטופל במסגרת של הסדר מותנה בתנאי שיודה בעבירה ויתחייב לעמוד בפיקוח של שירות המבחן ו/או ימנע מלבצע את העבירה בעתיד ו/או ישלם פיצויים כספיים

ההנחיות החדשות באשר למדיניות אכיפת סמים קלים

המדיניות החדשה באשר לאכיפת צרכני הקנאביס, כוללת טיפול הדרגתי שיתמקד בהסברה ובחינוך. בגיר שייתפס לראשונה בחייו בגין צריכת קנאביס, לא יועמד לדין, אך ישלם קנס מנהלי. כפל הקנס כאמור יוטל אם ייתפס בפעם השנייה. בפעם השלישית, אותו אדם יטופל במסגרת של הסדר מותנה בתנאי שיודה בעבירה ויתחייב לעמוד בפיקוח של שירות המבחן ו/או ימנע מלבצע את העבירה בעתיד ו/או ישלם פיצויים כספיים. במקרים מסוימים ישקלו את האופציה לשלול רישיונות נהיגה או נשק במידה שהאדם שנתפס מחזיק בכאלה. אם ייתפס בפעם הרביעית ומעלה, רק אז יתנהל נגדו הליך פלילי והגשת כתב אישום כנגדו תישקל בחיוב. כמו כן, בשל העובדה שהמשטרה חסרת אמצעי אכיפה כיום, השר מסר כי מכשיר טכנולוגי חדשני צפוי להיכנס לארגז הכלים של השוטרים, מכשיר העורך בדיקת רוק לנהגים בכדי לאתר נהגים המצויים תחת השפעת אלכוהול, ובצורה זו ניתן יהיה לצמצם את תאונות הדרכים שעלולות להיגרם כתוצאה מכך.

המדיניות החדשה קובעת, כי חיפוש של סמים קלים או כלים לצריכתם בתוך ביתם של המשתמשים תיפסק, והמשטרה מעתה והלאה תתמקד באכיפה של המדיניות כאמור במקומות ציבוריים בלבד.

השר ארדן קבע, כי המטרה של ההנחיה החדשה היא למנוע פגיעה תכליתית באנשים נורמטיביים נעדרי עבר פלילי

מה המטרה של ההנחיה החדשה?

השר ארדן קבע, כי המטרה של ההנחיה החדשה היא למנוע פגיעה תכליתית באנשים נורמטיביים נעדרי עבר פלילי. רישום פלילי הוא עול מכביד מאוד, ומותיר קלון על האדם ועלול לפגום בעתידו, בין אם בקבלה למקומות עבודה מסוימים המבקשים תעודת יושר, בהשכלה ובין אם בפיתוח ובקידום הקריירה. 

 צמח הקנאביס - האם גידולו חוקי?

מהם השיקולים בקביעת ההנחיה?

לטענת השר, אי היכולת של המשטרה לאכוף את החוק מהווה את אחד השיקולים להנחיה. לדבריו, כיום אין למשטרה כלים כדי להתמודד עם הנזקים של שימוש בסמים. הקנס שיוטל על המשתמש, יחסוך למשטרה את ניהול התיק ולא יאוזכר במרשם המשטרתי. בנוסף, הדבר אפקטיבי לנהגים הנוהגים תחת השפעת סמים - הודאתו של האזרח תחסוך את עבודת המעבדה המשטרתית. 

האם מדיניות האכיפה החדשה תקפה עבור מי שמחזיק ברשותו 16 גרם קנאביס?

ההנחיות החדשות קובעות, כי על צרכני הסמים הקלים יוטלו קנסות במקום הליכים פליליים בתנאי שהחזיקו בכמות סם הנחשבת לצריכה עצמית, כלומר עד 15 גרם. כמות גדולה מזו, תיחשב להחזקת סם שלא לצריכה עצמית, כלומר: החזקה למטרות סחר, בגינה ינקטו סנקציות משפטיות כבדות.

קטין שייתפס מעשן סמים בפעם הראשונה, יופנה להליך של טיפול מותנה. הליך פלילי נגדו יפתח במידה שיסרב

מהן ההנחיות החדשות באשר לאכיפת קטינים בעבירות סמים?

ההנחיות החדשות עליהן הצהיר השר ארדן, מתייחסות לבגירים נעדרי עבר פלילי, שנתפסו בפעם הראשונה בחייהם ועם כמו סם לצריכה עצמית בלבד במרחב הציבורי. קטין שייתפס מעשן סמים בפעם הראשונה, יופנה להליך של טיפול מותנה. הליך פלילי נגדו יפתח במידה שיסרב. בפעם השנייה שייתפס הוא יופנה למסלול סגירת תיק בהסדר מותנה, ובעבירה השלישית ומעלה, המשטרה תשקול לפתוח כנגדו הליך פלילי. 

על פי החוק כיום, העונש המרבי הקבוע בחוק על הדחת קטין לשימוש בסם הוא עד 25 שנות מאסר. בנוסף, קטין שמלאו לו 16 שנים שייתפס מחזיק בקנאביס לצריכה עצמית בשטח בית הספר אך שאינו תלמיד באותו בית הספר, צפוי למאסר של עד 5 שנים מאחורי סורג ובריח. 

הוועדה שהקים השר לביטחון הפנים, גלעד ארדן, בראשות מנכ"ל משרדו, נועדה לבחון האם יש מקום לשנות את האכיפה הקיימת בכל הנוגע לעבירות בסמים קלים. הוועדה בחנה, בין היתר, כיצד ניתן למזער את הפגיעה בעתידם של הצעירים שנוצרה בעקבות הפללתם, כמו גם איך לצמצם את המשאבים המושקעים באכיפה של צריכת סמים קלים. ההמלצות הללו יבחנו בהמשך על ידי הממשלה והיא זו שתחליט אם לאשרם או אם לאו.

על פי החוק כיום, העונש המרבי הקבוע בחוק על הדחת קטין לשימוש בסם הוא עד 25 שנות מאסר. בנוסף, קטין שמלאו לו 16 שנים שייתפס מחזיק בקנאביס לצריכה עצמית בשטח בית הספר אך שאינו תלמיד באותו בית הספר, צפוי למאסר של עד 5 שנים מאחורי סורג ובריח

 

* הכותב: עורך דין פלילי אסף דוק - בעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחום המשפט הפלילי.

ליצירת קשר עם אסף דוק - עורך דין פלילי
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
עבירה פלילית עבירות סמים פקודת הסמים המסוכנים
עו"ד אסף דוק

קבע פגישה עם
עו"ד אסף דוק

עו"ד אסף דוק, מייסד ובעלים של המשרד, יוצא משרד המשפטים, בעל תארים במשפטים ופוליטיקה וממשל בהצטיינות, איש מחשבים המחזיק בידע...

לפרופיל המלא