נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

הסכם פשרה - תובענה ייצוגית בין גאולה בויטלר ז"ל לבין קופ"ח כללית

במסגרת תובענה ייצוגית שהגישה ניצולת שואה, ע"י עוה"ד עמנואל ועידו סולומונוב, נחתם לאחרונה הסכם פשרה

הסכם פשרה - תובענה ייצוגית בין גאולה בויטלר ז"ל לבין קופ"ח כללית

מאז חתימתו לפני כמחצית השנה, החזירה כללית לניצולי שואה זכאים וליורשיהם, כ- 17 מליון שקלים וזאת בגין כ- 40% מהניצולים הזכאים בלבד. בהמשך, תחזיר הקופה כספים נוספים שאין לדעת עתה את שיעורם. 

על פי הסכם הפשרה, ניצולים זכאים שהיו בין החיים במרץ 2010 (מועד בו הוגשה התובענה הייצוגית) יקבלו הם או יורשיהם, החזר מלוא הכספים ששילמו לקופ"ח בגין תרופות, טיפולים ואגרות וזאת בגין המחלות המוכרות עבורן היו הם זכאים לקבל רנטת בריאות מגרמניה, משנת 1999

מי זכאי לקבל החזרים מקופ"ח כללית? 

התובענה הייצוגית מתייחסת לניצולי שואה, חברי קופת חולים כללית, שהיו זכאים לקבל רנטת בריאות מגרמניה.
על פי הסכם הפשרה, ניצולים זכאים שהיו בין החיים במרץ 2010 (מועד בו הוגשה התובענה הייצוגית) יקבלו הם או יורשיהם, החזר מלוא הכספים ששילמו לקופ"ח בגין תרופות, טיפולים ואגרות וזאת בגין המחלות המוכרות עבורן היו הם זכאים לקבל רנטת בריאות מגרמניה, משנת 1999.  

באשר לאלו שלא היו בין החיים במרץ 2010, יקבלו יורשיהם את מלוא ההחזרים כאמור, החל מחודש מרץ 2003 ועד מועד פטירתם של הזכאים. 

בפועל, כך נטען, המשיכה הקופה לקבל כספים משלטונות גרמניה, ובמקביל גבתה מהניצולים הזכאים תשלומים עבור הוצאותיהם הרפואיות, וזאת בניגוד להתחייבותה לפטור אותם כאמור מתשלום

ההסכם שבין קופ"ח כללית לשלטונות גרמניה, ומה עשתה קופ"ח כללית?

גב' גאולה בויטלר ז"ל טענה במסגרת התובענה הייצוגית אשר כאמור הוגשה ע"י משרד סולומונוב ושות' מחיפה, כי בשנת 1967, נחתם הסכם בין שלטונות גרמניה לקופ"ח כללית, לפיו ישלמו שלטונות גרמניה מדי שנה בשנה כספים לקופ"ח, וזאת בגין ניצולים זכאים מקבלי רנטת בריאות מגרמניה, ובתמורה, התחייבה הקופה להעניק לניצולים הזכאים פטור מלא מדמי השתתפות עצמית בגין תרופות טיפולים ואגרות. 

בפועל, כך נטען, המשיכה הקופה לקבל כספים משלטונות גרמניה, ובמקביל גבתה מהניצולים הזכאים תשלומים עבור הוצאותיהם הרפואיות, וזאת בניגוד להתחייבותה לפטור אותם כאמור מתשלום. 

הערכה היא, כי הקופה קיבלה מאות מליוני שקלים ויותר במהלך השנים משלטונות גרמניה וסכומים דומים גבתה מהניצולים הזכאים, אף שכאמור, היתה חייבת לפטור אותם מתשלום

בכמה כסף מדובר?

בשנת 1967, היו כ- 25,000 ניצולים זכאים חברי קופ"ח כללית. 
הערכה היא, כי הקופה קיבלה מאות מליוני שקלים ויותר במהלך השנים משלטונות גרמניה וסכומים דומים גבתה מהניצולים הזכאים, אף שכאמור, היתה חייבת לפטור אותם מתשלום. 

כדי לסבר את האוזן ולקבל מושג מה, על סכומי הכפל שקיבלה קופ"ח כללית החל משנת 1967 ואילך, צוין בתובענה הייצוגית כי בשנת 2008 לערך, כאשר מספר הניצולים הזכאים החיים עמד על כ- 9000, שילמו שלטונות גרמניה לקופ"ח כללית בגינם, כ- 18 מליון ₪! 

השאלה היא כמובן, מדוע הקופה סירבה למסור עותק מההסכמים, ובנוסף, הכיצד לא הודיעה לניצולים הזכאים על קיומם של הסכמים אלה הפוטרים אותם מתשלום, על אף היותם חלק מהתקנון שהוא כמובן הסכם בין קופ"ח לבין חברי הקופה? 

המאבק המשפטי

כשנה לפני הגשת התביעה הייצוגית, נתקלה בתה של גב' בויטלר ז"ל בכתבה בעיתון שעסקה בהסכם שבין קופ"ח כללית לשלטונות גרמניה, וממנה הבינה, כי במהלך השנים גבתה קופ"ח כללית מאמה וכן מאביה מר שמעון בויטלר ז"ל כספים שלא כדין. בפנייתם לקופה בעניינו של האב, נענו בתחילה בשלילה, אולם לאחר זמן נאותה הקופה להחזיר כספים שהסתכמו באלפי שקלים בודדים, בעוד שעל פי חישובם היה עליה להשיב להם מאות אלפי שקלים. 

קופ"ח כללית לא הסכימה לדרישת עוה"ד סולומונוב להמציא להם עותק מההסכמים עם שלטונות גרמניה, אף שעל פי תקנון הקופה, הסכמים אלה היו חלק מתקנון הקופה, והציגה את ההסכמים רק לאחר הגשת התובענה הייצוגית.

השאלה היא כמובן, מדוע הקופה סירבה למסור עותק מההסכמים, ובנוסף, הכיצד לא הודיעה לניצולים הזכאים על קיומם של הסכמים אלה הפוטרים אותם מתשלום, על אף היותם חלק מהתקנון שהוא כמובן הסכם בין קופ"ח לבין חברי הקופה? 

בהמתנה לקבלת הכסף המגיע

טענות קופ"ח כללית

שתי טענות עיקריות של הקופה בהתנגדותה לאישור התובענה הייצוגית. 

(1) הכספים ששולמו לה משלטונות גרמניה היו בגין החזר הוצאותיה בטיפול בניצולים הזכאים, ולא שימשו לצורך מתן פטור לניצולים מתשלום עבור תרופות טיפולים ואגרות.
זאת, על אף שעפ"י סעיף 3 להסכם שנחתם עם שלטונות גרמניה בשנת 1967, התחייבה קופ"ח כללית במפורש, לפטור אותם מתשלומים אלה.  

(2) טענת התיישנות - דהיינו, יש להם הגנה כנגד כל תביעה הקודמת לתקופה שעולה על 7 שנים שלפני הגשת התובענה הייצוגית. 

טענה זו זכתה לאוזן קשבת ובית המשפט יותר מרמז, שכדאי להגיע לפשרה בתובענה הייצוגית. 

מכיוון שמספר הניצולים למרבה הצער, פוחת מדי יום ביומו, סברו עוה"ד עמנואל ועידו סולומונוב, כי יש חשיבות רבה בזירוז ההליך ובהגעה לפשרה, כדי לאפשר לפחות לחלק מהניצולים הזכאים לקבל השבה של הכספים ששולמו לקופ"ח כללית. 

לפי הערכות, על הקופה יהיה להחזיר סכומים שנעים בין 25-20 מיליוני שקלים נוספים, ליתר הניצולים הזכאים או יורשיהם

כמה כסף מגיע לניצולים?

מאז שאושר הסכם הפשרה ע"י בית הדין לעבודה, החזירה קופ"ח כללית כ- 17 מיליון שקלים וזאת בגין כ- 40% מהניצולים הזכאים ויורשיהם בלבד. 
לפי הערכות, על הקופה יהיה להחזיר סכומים שנעים בין 25-20 מיליוני שקלים נוספים, ליתר הניצולים הזכאים או יורשיהם. 
למרבה הצער, עם השנים, ומאז שהוגשה התובענה הייצוגית, נפטרו ניצולים זכאים נוספים, שהותירו יורשים, או נפטרו ערירים. 

לטענת קופ"ח כללית, היא אינה רשאית לבדוק את הזכאות של הניצולים שנותרו בחיים או של יורשיהם וסכומי הכסף להם הם זכאים כהחזר, וזאת בלי לקבל את אישור הניצול הזכאי או יורשו לבדיקה כאמור. כל זאת מכח חוק הגנת הפרטיות. 

על פי הנמסר לנו מעו"ד סולומונוב, הם יפנו לבית הדין בבקשה להרים מסך ולתת צו שיפוטי על פי חוק הגנת הפרטיות, המתיר לקופ"ח כללית לבדוק את זכאות הניצולים הזכאים או יורשיהם, גם אם לא נתקבלה הסכמתם לכך. 

צו כזה יאפשר לבית הדין לקבל מידע על סכום הכסף שלא חולק לזכאים או יורשיהם ובתום 24 חודשים, הוא הזמן שבו הזכאים או יורשיהם חייבים לפנות לקופה כדי לדרוש השבת הכספים, לקבל החלטה באשר מה יעשה ביתרת הכספים, אשר כפי שצוין לעיל, מוערכים עתה, בין 25-20 מליון שקלים. 

כדי לברר זכאות ניצול זכאי חי, על הניצול למלא פרטים פשוטים בטופס - שמו, כתובתו ועל פי רצונו, גם חשבון הבנק אליו יועבר הכסף ולהגיש הטופס לסניף הקופה אליו הוא משתייך

כיצד ניתן לברר את הזכאות?

ברור הזכאות הוא פשוט ומהיר.

באתר קופ"ח כללית ניתן למצוא שני טפסים: 

טופס לניצול זכאי חי

טופס ליורש ניצול זכאי 

כדי לברר זכאות ניצול זכאי חי, על הניצול למלא פרטים פשוטים בטופס - שמו, כתובתו ועל פי רצונו, גם חשבון הבנק אליו יועבר הכסף ולהגיש הטופס לסניף הקופה אליו הוא משתייך. 
כדי לברר זכאות יורש - על היורש למלא את הטופס המיועד ליורש (פרטים פשוטים ולצרף עותק מצו ירושה או צו קיום צוואה. 

מוצע, כי יורש שהגיש בקשה לצו ירושה או צו קיום צוואה יצרף עותק מהבקשה בשלב ראשון וכאשר יקבל את הצו יעבירו לקופ"ח כללית דרך סניף הקופה בה היה הניצול הזכאי חבר. 

יודגש, מי שלא יגיש הטפסים עד תוך 24 החודשים ממועד אישור הסכם הפשרה, תפקע זכותו!  
הזדרזו ובדקו זכאותכם בהקדם!

לקבלת ייעוץ מעו"ד, השאירו פרטים ויצרו עמכם קשר בהקדם
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
הגשת תביעה ייצוגית אישור הסדר פשרה
יערית טרבלסי, כתבת משפטי

קבע פגישה עם
יערית טרבלסי, כתבת משפטי