נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

צוואות מצולמות בווידאו - בעלות תוקף ואינפורמטיביות יותר

בתי המשפט לענייני משפחה נוטים להעדיף צוואות מצולמות, משום שהן מאפשרות לעתים קרובות לקצר הליכים ודיונים משפטיים

מאת: עו"ד אוהד כהן | | 4
צוואות מצולמות בווידאו - בעלות תוקף ואינפורמטיביות יותר

צוואה מצולמת בווידיאו לא רק שאינה שונה מהותית מכל צוואה אחרת, אלא שהיא טומנת בחובה יתרון מסוים על פני צוואות כתובות משום שליורשים, ובמקרה הצורך גם לבית המשפט, מתאפשרת גישה ישירה לרצון המצווה עצמו ולכוונותיו.

היה ואדם מבקש לפעול בשונה מההורשה ע"פ החוק, ולצוות את עזבונו לאנשים או גופים שנראים לו מתאימים יותר, עליו להשאיר צוואה שבה יצווה באופן מפורט למי ישאיר מה

חשיבותה של צוואה באופן כללי

חשיבותה של צוואה בכלל היא ידועה וברורה. במידה שאדם לא משאיר אחריו צוואה, חוק הירושה קובע כיצד יחולק העיזבון למוטבים החוקיים. היה ואדם מבקש לפעול בשונה מההורשה ע"פ החוק, ולצוות את עזבונו לאנשים או גופים שנראים לו מתאימים יותר, עליו להשאיר צוואה שבה יצווה באופן מפורט למי ישאיר מה. וכך, בכתיבת צוואה חשוב לא רק לציין למי מבקשים לצוות את העיזבון ובאיזה אופן, אלא לעיתים גם למי אנו מבקשים שלא להותיר דבר. כך מנסים למנוע מראש מצב שבו אחד המוטבים עפ"י חוק יבוא לדרוש את חלקו בטענה "שנשכח" על אף שהמצווה לא היה מעוניין בכך.

תקפותה של צוואה מצולמת

עיקר העוסקים בתקפותה של צוואה מצולמת הם שופטים היושבים בבית המשפט לענייני משפחה. אחר התייעצות עם חלקם, הח"מ נוכח כי רובם סבורים, כי בכוחה של צוואה מצולמת לחסוך סכסוכי משפחה רבים, נוסף על זמן שיפוטי יקר ערך.

בית המשפט העליון נדרש גם הוא לנושא ופסיקתה של נשיאת העליון לשעבר, השופטת דורית בייניש, מחזקת תפיסה זו, בקובעה כי: "יתכן כי יש להמליץ על פרקטיקה זו של המלצה ואף על הנצחה חזותית באמצעות וידיאו. האמצעים הטכנולוגיים המתקדמים העומדים כיום לרשותנו יכולים להקל במידה רבה על דרכי ההוכחה ולחסוך את ההידיינויות הממושכות והסבוכות הכרוכות במעמד החתימה".

לצוואה מצולמת ערך רב הן מבחינת המצווה ומשפחתו והן מבחינת בית המשפט. בכל הקשור למצווה ומשפחתו, צוואה מצולמת מאפשרת לחשוף עניינים שברגש שלצערנו אינם מקבלים תמיד ביטוי בצוואה כתובה

יתרונותיה של צוואה מצולמת מבחינת המצווה ובני משפחתו

כאמור, לצוואה מצולמת ערך רב הן מבחינת המצווה ומשפחתו והן מבחינת בית המשפט. בכל הקשור למצווה ומשפחתו, צוואה מצולמת מאפשרת לחשוף עניינים שברגש שלצערנו אינם מקבלים תמיד ביטוי בצוואה כתובה.

כך, לדוגמה, בעוד שבצוואה כתובה נקפיד בדר"כ על נוסח סדור, הקובע כי אדם מצווה את רכושו למוטבים כאלה או אחרים, הרי שבצוואה המצולמת, המצווה יכול לספר כמה הוא אוהב את ילדיו, כמו גם להסביר באופן בלתי אמצעי את המניעים שהביאו אותו לחלק את רכושו בצורה כזו או אחרת. הצוואה המצולמת מאפשרת לו להיות בקשר עם האנשים להם הוא מצווה את נכסיו, ולספר את סיפור ההורשה, ולא רק את הפרטים הטכניים שלה, הנצמדים לנכסים, רכוש ופרטים עניינים. 

כך, המצווה חופשי להסביר את עצמו ואת מניעיו וכל מי שיצפה בצוואה בעתיד יוכל גם להבין בצורה ברורה מניעים ורגשות אלה.
האפשרות לברר בשלב מוקדם את סיפור הצוואה ואת מניעי המצווה עשויה לחסוך כך את היווצרותם של סכסוכים משפחתיים הנובעים ממאבקי ירושה ארוכי שנים.

אחת הטענות הנפוצות ביותר בדיונים משפטיים בנושא, היא בדבר אי צלילות דעתו של המצווה בעת החתימה על הצוואה, כמו גם בדבר חוסר יכולתו להבין את מה שהכתיב עורך הדין ואת השפה המשפטית שבה כתובה הצוואה. צוואה מצולמת היא פתרון טוב לבירור מחלוקת זו

יתרונותיה של הצוואה המצולמת מבחינה משפטית

התועלת המשפטית היא כפולה - ראשונה עבור המצווה ויורשיו ושניה עבור בית המשפט. מאחר שלשופטים (וליורשים ועורכי דינם) נגישות מלאה לסיפור הצוואה ולא רק לפרטים הטכניים שלה, הדבר חוסך פעמים רבות דיוני הוכחות ממושכים העולים כסף רב לכל הצדדים - גם לטוענים לירושה וגם כמובן למדינה שחוסכת שעות עבודה ממושכות של בית המשפט בעיסוק של שמיעת דיוני ההוכחות. כך, למשל, אחת הטענות הנפוצות ביותר בדיונים משפטיים בנושא, היא בדבר אי צלילות דעתו של המצווה בעת החתימה על הצוואה, כמו גם בדבר חוסר יכולתו להבין את מה שהכתיב עורך הדין ואת השפה המשפטית שבה כתובה הצוואה. צוואה מצולמת היא פתרון טוב לבירור מחלוקת זו וברוב המקרים שופט או מומחה רפואי  שיצפה בה יוכל לחוות דעתו בנקל. 

במידת האפשר, כדאי שהצוואה תצולם ב'טייק' אחד, ללא עריכה, ובמידה שישנה כזו - כדאי שתהיה מינימלית ושבכל מקרה החומרים שהוצאו בעריכה יהיו נגישים גם הם לבית המשפט וליורשים

טיפים לצילום צוואה - עושים מהצוואה סיפור 

בכדי לשלול מראש טענות של לחץ או השפעה חיצונית, עורך הדין (והמצווה) יבקשו לתעד את תהליך הצוואה והחתימה עליה מראשיתו. וכך, הצוואה תכלול צילום של משרד עורך הדין ושל כל הנוכחים במעמד. הצוואה המצולמת תתעד את הגעת המצווה למשרד, עם מי הוא הגיע, את כניסתם לחדר, הצגת העדים, עורך הדין, הצלם, וכו'. 

הצילום מאפשר להראות כי המצווה עצמאי, מסוגל להתהלך לבדו, בטוח בעצמו, אינו נתון להשפעות חיצוניות ומבטא את עצמו בצורה ברורה, וכך לשלול טענת עתידיות על השפעות חיצוניות או של אי הבנת הנאמר בצוואה. 
במידת האפשר, כדאי שהצוואה תצולם ב'טייק' אחד, ללא עריכה, ובמידה שישנה כזו - כדאי שתהיה מינימלית ושבכל מקרה החומרים שהוצאו בעריכה יהיו נגישים גם הם לבית המשפט וליורשים.
כדאי גם לשלב צוואה כתובה, שתפרט את הנושאים המשפטיים הטכניים, ותלווה את הצוואה המצולמת. במידה שישנם עדים לצוואה הכתובה, כדאי להוסיפם גם לצוואה המצולמת. 

בסופו של דבר, יש לזכור שהמטרה היא לתעד אותנטיות מקסימלית של מעמד הציווי כולו על כל היבטיו - הרגשיים, המוטיבציוניים והמשפטיים.  

מבחינת עלויות, הצוואה המצולמת אינה יקרה בהרבה מצוואה כתובה וכל הנוגעים בדבר יוצאים ממנה נשכרים ביותר. המצווה יודע שבסופו של יום הסיבה לעשיית הצוואה תהיה ברורה ונהירה ככל האפשר, והערעור עליה יהיה קשה יותר

חשיבות הליווי והייעוץ המשפטי בצוואה מצולמת

בעידן הסמארטפונים, כל אחד יכול, למעשה, לבצע צוואה מצולמת בביתו, אך יש להיזהר בכך. צריך לזכור שצוואה מצולמת היא תוספת למסמך המשפטי הכתוב, שנדרש לכתיבתו ידע משפטי נרחב. צילום צוואות ללא ייעוץ משפטי עשוי לעורר מחלוקות חדשות, בדיוק אותן מחלוקות שהצוואה המצולמת מנסה למנוע. 

לסיכום, מבחינת עלויות, הצוואה המצולמת אינה יקרה בהרבה מצוואה כתובה וכל הנוגעים בדבר יוצאים ממנה נשכרים ביותר. המצווה יודע שבסופו של יום הסיבה לעשיית הצוואה תהיה ברורה ונהירה ככל האפשר, והערעור עליה יהיה קשה יותר. בית המשפט מצידו מדגיש, כי צוואות מצולמות עשויות לחסוך סכסוכים משפחתים רבים, כמו גם מחלוקות משפטיות הדורשות הליכי דיון ממושכים שעלותם יקרה לכל הצדדים.

וחשוב לא פחות - מוטבי הצוואה והיורשים - זוכים במקרה של צוואה מצולמת, לא רק משום שהיא מאפשרת לשמור על שלמות המשפחה בצורה טובה יותר, אלא משום שהם זוכים לגישה ישירה לסיפור הצוואה של יקירם שהלך לעולמו. 

 

* עו"ד אוהד כהן עוסק במקרקעין ודיני משפחה ועיזבון. עוסק בעריכת צוואות מצולמות

 

** סייע בהכנת הכתבה - יותם בן מאיר, כתב זאפ משפטי

 

לקבלת ייעוץ מעו"ד, השאירו פרטים ויצרו עמכם קשר בהקדם
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
חוק הירושה עריכת צוואה התנגדות לצוואה
עו"ד אוהד כהן

קבע פגישה עם
עו"ד אוהד כהן

אוהד כהן ושות' - משרד עורכי דין, ממוקם ברעננה ומנוהל על-ידי עו"ד אוהד כהן. תחומי העיסוק המרכזיים של המשרד הם...

לפרופיל המלא