נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

כמה משלמים מזונות ילדים - שאלות ותשובות

מתי ניתן להקטין או להגדיל את הסכום שמשולם עבור מזונות ילד? האם יש התיישנות על חוב מזונות? מה ניתן לעשות עם סירוב לשלם מזונות? מדריך

מאת: עו"ד עמנואל קאלוב | | 4
כמה משלמים מזונות ילדים - שאלות ותשובות

 יש לדעת כי דמי המזונות הנקבעים בהסכם הגירושין צופים על פי רוב את השינויים שצפויים לחול במהלך השנים בצרכי הילדים ולכן, ללא שינוי נסיבות מהותי בית המשפט אינו צפוי לאשר פתיחת הסכם גירושין והגדלת או הפחתת דמי המזונות

האם ניתן להגדיל את סכום המזונות גם לאחר שהסכם הגירושין נחתם?

לא אחת קורה שבשנים שחולפות מאז הגירושין, דמי המזונות שנקבעו לאב אינם מכסים כראוי את ההוצאות של הילדים הקטינים. הדבר יכול לקרות בשל אי עמידה בהסדרי הראייה - מה שגורם לכך שהילדים נמצאים יותר זמן אצל האם משנקבע מראש, ולכן הוצאותיה גדלו. לחלופין, ייתכן בהחלט שההוצאות על הילדים יגדלו ככל שהם גדלים בעצמם (למשל, ילד שמבקש להתגורר בחדר נפרד מאחותו וכדומה).
עקרונית, ניתן להגיש בקשה להגדלת מזונות, אך יש לעשות זאת בשים לב ולאחר התייעצות עם עורך דין המתמחה בתחום. עורך הדין יבחן לפי מה נקבעו דמי המזונות מראש, מה השינוי שחל בנסיבות והאם לא עלול להיווצר מצב שבו בית המשפט יחליט להקטין אותם במקום להגדילם.
יש לדעת כי דמי המזונות הנקבעים בהסכם הגירושין צופים על פי רוב את השינויים שצפויים לחול במהלך השנים בצרכי הילדים ולכן, ללא שינוי נסיבות מהותי בית המשפט אינו צפוי לאשר פתיחת הסכם גירושין והגדלת או הפחתת דמי המזונות.
יחד עם זאת, מצב שבו האב אינו עומד בהסדרי הראייה, כך שרוב נטל גידול הילדים נופל על האם, בהחלט יכול להיחשב כשינוי נסיבות מהותי ועילה להגדלת דמי המזונות בשל חיסרון כיס הנובע ממעשי האב ולא מהחלטות האם.

לא חלה התיישנות על חוב מזונות. חוב מזונות, מלא או חלקי, שלא שולם במועדו, צריך להיות משולם גם אם חלפו יותר משנתיים או יותר ממועד התשלום

האם חלה התיישנות על חוב מזונות?

אבות רבים שואלים עצמם האם ניתן לגבות מהם חובות שונים על מזונות גם שנים רבות לאחר היווצרות החוב, או שחלה התיישנות על חובות כאלה. לא מדובר רק במקרים שבהם לא שולמו מזונות כלל, אלא מקרים שבהם לא שולמו התחייבויות שונות, כמו תשלום על חוגים וכדומה.
התשובה על כך היא שלא חלה התיישנות על חובות אלה! חוב מזונות, מלא או חלקי, שלא שולם במועדו, צריך להיות משולם גם אם חלפו יותר משנתיים או יותר ממועד התשלום. האם אינה צריכה לבקש אישור גבייה מבית המשפט והיא בהחלט יכולה לפנות להוצאה לפועל על מנת לדרוש סיוע בגביית החוב.
למשל, אב שקיבל מגרושתו דרישה (דרך ההוצאה לפועל) להחזיר לה את התשלום על חוגים של ילדם הקטין, 8 שנים לאחר התשלום בפועל, גילה כי הליכי הגבייה בהוצאה לפועל אינם דורשים את אישור בית המשפט.

youtube video

גרושתי התחתנה שנית - האם זו עילה להפחתת דמי המזונות?

התשובה היא שכן, אך תלוי בנסיבות. אם, למשל, כחלק מכלל דמי המזונות האב משלם דמי מדור בגובה מסוים עבור הילד הקטין, וגרושתו נישאת מחדש ועוברת להתגורר עם בעלה השני, הרי שעשויה להיות עילה להפחתת החלק של דמי המדור.

במקרים שבהם מדובר בעיכובים סדרתיים בתשלום המזונות, מעבר להצמדה בהוצאה לפועל וכיסוי הוצאות משפטיות, האם יכולה לעתור לבית המשפט ולבקש לקבוע סנקציה כלכלית נוסת בשל אי התשלום במועד

מה ניתן לעשות כאשר ישנו עיכוב בתשלום המזונות או סירוב לשלם חלקים מהם?

הסכם הגירושין יכול, לדוגמה, לכלול הסכמה כי הוצאות רפאיות שונות או הוצאות על שיעורים פרטיים וחוגים יתחלקו בין שני ההורים, בהתאם לצורך. הרי הוצאות כאלה לא ניתן לצפות בדיוק ולכלול אותם מראש בדמי המזונות. פירושו של דבר, שעל אחד הצדדים לשלם אותן ועל ההורה השני להחזיר את חלקו.
לא אחת קורה, שהאב, מי שמשלם את המזונות, מחליט לעתים שלא להחזיר את חלקו בהוצאות כאלה - לא באופן גורף, אלא במקרה מסוים, או שנה מסוימת. במקרים אחרים, האב מתעכב במתן ההחזר או בתשלום דמי המזונות עצמם, מסיבותיו הוא.
במקרים כאלה ניתן לתבוע כל סכום שהאב חייב בו על פי ההסכם - בין אם מדובר בחלקו בהוצאות לא צפויות שונות ובין אם מדובר באיחור בתשלום דמי המזונות בכללותם. התביעה תכלול הן את דרישת החוב והן כל הוצאה נוספת (כמו ריבית שהתווספה לחוב, הצמדתו למדד, החזר הוצאות משפטיות וכולי).
במקרים שבהם מדובר בעיכובים סדרתיים בתשלום המזונות, מעבר להצמדה בהוצאה לפועל וכיסוי הוצאות משפטיות, האם יכולה לעתור לבית המשפט ולבקש לקבוע סנקציה כלכלית נוסת בשל אי התשלום במועד.

אם אדם אינו מסוגל לדאוג לעצמו ואף אחד אחר לא דואג לו, וכיוון שכך הוא הופך לנטל על המדינה, המדינה יכולה להגיש תביעה כנגד המעגל המשפחתי הקרוב, בדרישה לסייע לה ולהשתתף בהוצאות המחייה של אותו אדם

האם אדם יכול להיות חייב במזונות לאבא שלו או לאחיו?

התשובה לכך היא חיובית. מדובר אמנם במקרים חריגים, אך אם אדם אינו מסוגל לדאוג לעצמו ואף אחד אחר לא דואג לו, וכיוון שכך הוא הופך לנטל על המדינה, המדינה יכולה להגיש תביעה כנגד המעגל המשפחתי הקרוב, בדרישה לסייע לה ולהשתתף בהוצאות המחייה של אותו אדם.
יחד עם זאת, יש לדעת שחיוב בדמי מזונות כאלו ייעשה רק לאחר שמוודאים שלמעגל המשפחתי הקרוב יש יכולת להשתתף בדמי המזונות הללו, לאחר שהצרכים שלהם ושל משפחתם הקרובה מולאו.

האם ההצמדה של דמי המזונות למדד מתבצעת רק כשהמדד עולה או גם כשהוא יורד?

כאשר הסכם הגירושין קובע כי גובה דמי המזונות יהיה צמוד למדד (בדרך כלל עם עדכון מדי שלושה חודשים), הרי שגם מדדים שליליים, המביאים לירידה בדמי המזונות, צריכים להיות מחושבים. זאת, אלא אם הסכם הגירושין מציין אחרת במפורש.

 

לפני גירושין - ומה עם המזונות?

מתי גובים מזונות באמצעות לשכת ההוצאה לפועל?

אשה שקיבלה פסק דין למזונות או החלטה בדבר מזונות זמניים, ובעלה לא משלם לה את הסכום שנפסק לזכותה, יכולה לפעול בשתי דרכים: לפנות למוסד לביטוח לאומי או לפנות ללשכת ההוצאה לפועל לצורך ביצוע פסק דין למזונות.
ישנם מצבים שבהם הזכאות לקבל מזונות אלו מהמוסד לביטוח לאומי היא חלקית, או שאין זכאות כלל לקבלם, כך שאת יתרת המזונות (או כולם) ניתן לגבות דרך לשכת ההוצאה לפועל. אשה שבעלה לא משלם לה את המזונות שנפסקו לזכותה, יכולה לפנות לכל לשכה להוצאה לפועל כדי לפתוח בהליכים. כמו-כן, אם במסגרת התיק נפסקו גם הוצאות נוספות, כגון: טיפולים רפואיים, הוצאות הבית השוטפות וכד', ניתן יהיה לגבות הוצאות אלו בתיק המזונות.

אשה שקיבלה פסק דין למזונות או החלטה בדבר מזונות זמניים, ובעלה לא משלם לה את הסכום שנפסק לזכותה, יכולה לפעול בשתי דרכים: לפנות למוסד לביטוח לאומי או לפנות ללשכת ההוצאה לפועל לצורך ביצוע פסק דין למזונות

מהם הצעדים שיכולה לנקוט בהם לשכת ההוצאה לפועל כדי לגבות את החוב?

לשכת ההוצאה לפועל יכולה לנקוט מספר אמצעים העומדים לרשותה, שמטרתם לגרום לבעל/לבעל לשעבר לשלם את המזונות בהם הוא חייב. בין האמצעים שהלשכה יכולה לנקוט נכללים: הוצאת צו עיכוב יציאה מהארץ, עיקול המשכורת, כספים אחרים וחסכונות, עיקול רכוש ואף הוצאות פקודת מאסר.

* משרד עורכי דין עמנואל קאלוב מתמחה בדיני משפחה והליכי גירושין.

** סייע בהכנת הכתבה: יותם בן מאיר, כתב zap משפטי

 

ליצירת קשר עם קאלוב- משרד עורכי דין
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
הפחתת מזונות מזונות קטינים לשכת ההוצאה לפועל חוב מזונות
עו"ד עמנואל קאלוב

קבע פגישה עם
עו"ד עמנואל קאלוב

עו"ד עמנואל קאלוב סיים את התואר הראשון במשפטים בשנת 2005. לאחר שקיבל את רישיונו, הצטרף למשרד עורכי הדין של הוריו...

לפרופיל המלא