נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

קופות הגמל בישראל - סקירה

קיימות מספר קופות גמל לבחירה. מדובר באפיק חסכון לטווח ארוך, שמטרתו היא לצבור כספים שישמשו את החוסך כאשר יפרוש לפנסיה

מאת: פרופסור זיו רייך| | 4
קופות הגמל בישראל - סקירה

קופת גמל היא אחת האופציות שבאמצעותה מבוטח יכול לחסוך לקראת גיל פרישה.
בשונה מביטוחי המנהלים וקרנות הפנסיה, קופות הגמל הן בעלות מרכיב של חיסכון בלבד - כלומר: מדובר בחיסכון טהור ללא כיסויים ביטוחיים. מבוטח אשר מעוניין בהוספת כיסויים אלה, יכול לראות אותם בנפרד. (לדוגמא ביטוח נכות\שאירים).

בדרך זו, מבוטח יכול לחסוך כספים לקראת גיל הפרישה, ובו זמנית ליהנות מהטבות מס.
מבוטחים רבים מתבלבלים ונוטים לקטלג את אפיקי החיסכון אשר עומדים לרשותם לשתי קבוצות - ביטוח מנהלים וקרן פנסיה, והקבוצה השנייה - קרן השתלמות וקופת גמל. אך זוהי טעות.

החיסכון אינו מיועד לגיל פרישה, אלא לתקופה של 6 שנים. (למטרות השתלמות ניתן לממשו גם לפני תקום התקופה, בהתאם לתנאים בפקודת המס)

מהי קרן השתלמות?

קרן השתלמות מהווה גם אפיק חיסכון, אך היא אינה נחשבת במהותה לחיסכון לגיל פרישה. 

בדרך כלל מדובר בקופה אשר המעביד והעובד מפקידים אליה כספים מידי חודש, כאשר ההפקדה של העובד היא בערך כשליש מהפקדתו של המעביד. החיסכון אינו מיועד לגיל פרישה, אלא לתקופה של 6 שנים. (למטרות השתלמות ניתן לממשו גם לפני תקום התקופה, בהתאם לתנאים בפקודת המס). כמו כן, קיימת גם קרן השתלמות לעצמאיים.

קרנות ההשתלמות קמו כדי לשמש מימון להשתלמויות בתחום עיסוקו של העובד, אולם עם השנים הן הפכו למסלולי חיסכון, כאשר לאחר 6 שנים ניתן לפתוח אותן ולזכות בפטור ממס - גם בלי קשר להשתלמות.

בשונה מקרן השתלמות, אותה לרוב מקבל העובד כ"הטבה", קופת גמל הינה אפיק חיסכון אותו המבוטחים יכולים לבחור במקום קרן פנסיה\ביטוח מנהלים או בנוסף

מהי קופת גמל?

בשונה מקרן השתלמות, אותה לרוב מקבל העובד כ"הטבה", קופת גמל הינה אפיק חיסכון אותו המבוטחים יכולים לבחור במקום קרן פנסיה\ביטוח מנהלים או בנוסף.
בקופות גמל חוסכים גם עצמאיים וגם שכירים. פתיחת הקופה תתבצע ע"י המעסיק והחשבון עצמו יהיה על שם העובד.

שיעורי ההפקדה המקובלים בקופות גמל -

שכירים: עובד 5% , מעביד 5% , פיצויים 8.33% - סה"כ : 18.33%

חוסך עצמאי: רשאי להפקיד עד 16% מהכנסתו החודשית.

כספים שהופקדו לפני 2008 ישולמו ע"י קופת הגמל כסכום חד פעמי כאשר יגיע החוסך לגיל פרישה

היתרון בקופות הגמל - הן מאפשרות להפקיד בהפקדה חד פעמית את כל הסכום השנתי, עד ה- 31 בדצמבר.

בנוסף ליתרונותיה הרבים של קופת הגמל, החל משנת 2008 קופת הגמל שינתה את מעמדה, והפכה להיות קצבתית, כלומר, הפקדות שבוצעו החל משנה זו ניתנות למשיכה בדרך של קצבה בלבד בעת הגיעו של העמית לגיל הפרישה. סכום הקצבה יהיה בהתאם לחסכון שצבר, למסלול אשר בחר ולמועד הפרישה.

כמו כן, כספים שהופקדו לפני 2008 ישולמו ע"י קופת הגמל כסכום חד פעמי כאשר יגיע החוסך לגיל פרישה.
כיום, רוב הכספים שנמצאים בקופות הגמל הינם כספים אשר נחסכו לפני שנת 2008, והאפשרות למשוך את הכספים בסכום חד פעמי נשמרת תמיד. (כספים שנחסכו לאחר מכן ישולמו כקצבה).

דמי הניהול מוגבלים עד לתקרה של 1.04% לשנה מסכום החיסכון אשר נצבר בקופה. כמובן שניתן להתמקח ולהשיג הנחות

דמי הניהול ומדיניות ההשקעה בקופות הגמל

דמי הניהול מוגבלים עד לתקרה של 1.04% לשנה מסכום החיסכון אשר נצבר בקופה. כמובן שניתן להתמקח ולהשיג הנחות.

בשנת 2013 ע"פ הנחיות של משרד האוצר החלו לגבות גם דמי ניהול מפרמיה עד 4%.

לגבי מדיניות ההשקעה - לכל קופת גמל מדיניות השקעה שונה. קיימות קופות גמל כלליות וקופות מסלוליות. ההבדלים ביניהן הוא שחלק משקיעות את הכספים באפיקים יותר סולידיים של אג"חים מסוגים שונים, וחלק מבטיחות להשקיע את הכספים במניות, מט"ח, אג"ח שקליות וכו'..)

קופות גמל אינה שונה מאוד מביטוחי הפנסיה והמנהלים, וגם כאן רצוי לשלב סיכון רצוי ביחס לגיל המבוטח, וכן לפעול בדרך של שיקול דעת - ככל שעולה הגיל, יש להוריד את רמת הסיכון על החיסכון.

הבחירה תהיה בהתאם לפרמטרים אשר יותר חשובים ללקוח. קופת גמל נמדדת לפי תשואות העבר, מסלולי השקעה, דמי ניהול, וכו'

כיצד נדע באיזו קופת גמל לבחור?

קודם כל חשוב לזכור, כי קופת גמל היא מכשיר השקעה לטווח ארוך\בינוני, ולכן חשוב לבצע  השוואות בין הקופות השונות. 

קיימות מספר קופות גמל לבחירה, אשר שונות אחת מהשנייה. לכן, הבחירה תהיה בהתאם לפרמטרים אשר יותר חשובים ללקוח. קופת גמל נמדדת לפי תשואות העבר, מסלולי השקעה, דמי ניהול, וכו'. מידע מפורט והשוואתי ניתן למצוא, בין היתר, באתר של משרד האוצר.

כמובן שאם אנחנו לא מרוצים מקופת הגמל שבחרנו, ניתן לעבור לקופה אחרת. החוסך יכול להעביר כספו לקופה אחרת מאותו סוג. הוותק שלו בקופה הקודמת יישמר. משך ההעברה בין קופות הגמל הוא שבעה ימי עסקים.

קופת גמל הינה אפיק חיסכון לטווח ארוך, אשר ניתן להשוות אותה לפנסיות ולביטוח מנהלים

קופת גמל - מגוון סוגים ויתרונות רבים

לסיכום, קופת גמל הינה אפיק חיסכון לטווח ארוך, אשר ניתן להשוות אותה לפנסיות ולביטוח מנהלים, מטרתה בדומה למטרתם - לצבור כספים אשר ישמשו את החוסך בעת פרישה לפנסיה.

חסכון לטווח ארוך

קופת הגמל אינה כוללת מרכיבים של אבדן כושר עבודה ואינה כוללת ריסק, אולם ניתן להוסיף זאת בנפרד.
קיימים מס' סוגים של קופות גמל - קופת גמל לתגמולים, קופת גמל לעצמאיים, קופת גמל לשכירים ויש עוד מגוון רחב.

 

* פרופסור זיו רייך, דיקן בית הספר לביטוח, המכללה האקדמית נתניה

האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
קופת גמל חוק גיל פרישה גיל פרישה לפנסיה

קבע פגישה עם