נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

מזונות ילדים: כמה נהוג לפסוק, וממה כדאי להיזהר

ממה נובעת החובה לשלם מזונות לילדים, מהם כוללים, והאם בית המשפט לענייני משפחה פוסק יותר מבית הדין הרבני. מדריך למתגרש

מאת: עו"ד שוקרי פקס | | 4
מזונות ילדים: כמה נהוג לפסוק, וממה כדאי להיזהר

גירושין הם אירוע טראגי בחיי המשפחה. מעבר לטלטלה שעוברים בני הזוג, חווים הילדים רעידת אדמה ממשית, שבאה לידי ביטוי לא רק בתחושות של התפרקות התא המשפחתי, אלא גם בחשש מפני עתיד כלכלי לא ברור.

מעבר למאבק על רכוש המתנהל בקרב חלק מהזוגות המתגרשים, מתנהל לעיתים גם קרב על גובה מזונות הילדים שייפסקו. בשורות הבאות ננסה להסביר מה כוללים מזונות אלה, ממה נובעת החובה לשלם אותם, וכיצד מומלץ לנהוג בבית המשפט.

חובת האב לתשלום מזונות רחבה, וחלה גם אם אינו נשוי לאם ילדיו, וגם אם הוא נשוי לאשה אחרת

חובתו של האב לשלם מזונות לילדיו

חוק המזונות קובע, כי חובת האב לזון את ילדיו נובעת מהדין האישי שחל עליו (במקרה של יהודים - הדין העברי). 

לפי החוק, חובת האב לשלם מזונות לילדיו היא מוחלטת, גם אם הוא מובטל או עני, והחובה שלו לזון אותם קודמת אפילו לחובה שלו לדאוג לעצמו. בשונה מכך, האם אינה חייבת במזונות, וחיובה הוא רק לצרכים העודפים של הילדים ולא בצרכים הבסיסיים.

חובת האב לתשלום מזונות רחבה, וחלה גם אם אינו נשוי לאם ילדיו, וגם אם הוא נשוי לאשה אחרת. כדי שאם תהיה זכאית למזונות היא צריכה להיות זו שנתונה לה המשמורת על הילדים.

יש מקרים שבהם שני ההורים מסכימים ביניהם מה יהיה גובה המזונות. ביתר המקרים נקבע שיעור המזונות לפי שני סוגי צרכים:

צרכים הכרחיים - בגדים, אוכל, נעליים, צרכים רפואיים, צרכי חינוך, מקום מגורים. על צרכים אלה חייב האב לשלם עד הגיעו של הקטין לגיל 18, ולעיתים מעבר לכך. כשהילד מגיע לגיל זה יש לביהמ"ש זכות לחייב את האב להמשיך לשלם מזונות, כשגובהם יהיה בדרך כלל שליש מסכום המזונות ששולמו קודם, וזאת בתנאי שהילד עדיין לומד או שהינו חייל, וטרם יצא לשוק העבודה.

מותרות - חופשות, חוגים, בילויים, שיעורים פרטיים ועוד. את צרכים אלה נדרשים שני ההורים לממן באופן שווה.

הסכום המינימלי שנהוג לפסוק למזונות ילדים נע בין 1,450-1,250 שקל. סכום זה הינו המינימום עבור ילד אחד, וככל שיש יותר ילדים, הסכום שייפסק לכל ילד יהיה נמוך יותר

סכום מזונות הילדים שנהוג לפסוק בבית המשפט

הסכום המינימלי שנהוג לפסוק למזונות ילדים נע בין 1,450-1,250 שקל. סכום זה הינו המינימום עבור ילד אחד, וככל שיש יותר ילדים, הסכום שייפסק לכל ילד יהיה נמוך יותר (200 שקל פחות) על סמך ההנחה, שלפיה ככל שיש יותר ילדים ההוצאה עלכל אחד מהם פוחתת.

חישוב המזונות משתנה בהתאם לגילאים ולצרכים של הילדים, ובית המשפט פוסק בכל מקרה לגופו של עניין. המטרה היא שרמת החיים שהילדים הורגלו אליה בחיים המשותפים של בני הזוג לא תשתנה על רקע הגירושין, ושהילדים ימשיכו לחיות באותה רמת חיים שהורגלו אליה קודם.

ככל שהכנסת האב גבוהה יותר, כך יגדל סכום המזונות שבהם יחויב. קשה להעריך מה סכום המזונות שייפסק, היות שלכל מקרה נסיבות שונות. אין דין אב שמרוויח 20,000 שקל בחודש כדין אב שמרוויח 6,000 שקל בחודש (הראשון עשוי לשלם אף 5,000-4,000 שקל לכל ילד).

פרט למזונות, נדרש האב לשאת גם בהוצאות המגורים של ילדיו, המכונות מדור, וכוללות מעבר לשכר דירה (ככל שנדרש) גם השתתפות בהוצאות אחזקת הבית, תשלומי הארנונה, החשמל והמים

התביעה למדור 

פרט למזונות, נדרש האב לשאת גם בהוצאות המגורים של ילדיו, המכונות מדור, וכוללות מעבר לשכר דירה (ככל שנדרש) גם השתתפות בהוצאות אחזקת הבית, תשלומי הארנונה, החשמל והמים. אם יש להורים ילד אחד, האב נדרש להשתתף ב-30% מהוצאות המגורים. אם יש להם שני ילדים האב נדרש לשאת ב-40% מההוצאות, ומשלושה ילדים ומעלה השיעור עומד על 50%.

אם האשה מתגוררת בבית החדש באופן קבוע עם גבר זר, האב יכול לדרוש לשלם רק מחצית מהסכום ששילם קודם לכן, שכן גם אותו גבר נושא בהוצאות. תשלום המדור מתבצע עד הגיע הילדים לגיל 18, ולאחר מכן (ועד שהילדים בני 21) נדרש האב לשאת בשליש מהסכום הקודם.

תחילה מוגשת תביעה ליישוב סכסוך, שבעקבותיה מוזמנים בני הזוג ליחידת הסיוע שליד בית המשפט, ושם עובדים סוציאליים, פסיכולוגים ושירותי הרווחה מנסים לגשר ביניהם בהליך המתנהל ללא עורכי דין

כיצד נפתחת תביעה למזונות ילדים?

בשונה מן העבר, לא ניתן להגיש כיום תביעת מזונות באופן מידי לבית המשפט, וראשית נערך ניסיון לגשר בין בני הזוג. תחילה מוגשת תביעה ליישוב סכסוך, שבעקבותיה מוזמנים בני הזוג ליחידת הסיוע שליד בית המשפט, ושם עובדים סוציאליים, פסיכולוגים ושירותי הרווחה מנסים לגשר ביניהם בהליך המתנהל ללא עורכי דין. אם הגישור אינו מצליח מופנים הצדדים בחזרה לבית המשפט.

גם בית המשפט לענייני משפחה וגם בית הדין הרבני רשאים לדון בתביעות על מזונות ילדים. בית המשפט שאליו מגישים קודם את התביעה הוא זה שקונה סמכות לדון בה

איפה עדיף לדון בתביעה למזונות ילדים?

גם בית המשפט לענייני משפחה וגם בית הדין הרבני רשאים לדון בתביעות על מזונות ילדים. בית המשפט שאליו מגישים קודם את התביעה הוא זה שקונה סמכות לדון בה. 

בעבר מקובל היה לחשוב שבתי הדין הרבניים פוסקים מזונות נמוכים יותר מבתי המשפט למשפחה. אולם, בשנים האחרונות בתי הדין הרבניים "יישרו קו" בנושא זה עם בתי המשפט לענייני משפחה, כך שבכל הנוגע לפסיקת מזונות עבור הילדים אין הבדל ממשי בין השניים. 

יצוין, כי פסק דין בנושא מזונות ילדים לעולם אינו סופי ויכול להשתנות בהתאם לנסיבות שיצדיקו שינויים בצרכי הקטין.

עד השנים האחרונות, נהגו בתי המשפט לחייב רק את האב בתשלום מזונות, אולם לאחרונה מורגש משב רוח של שינוי בכל הנוגע לחלוקת הנטל, בין היתר על רקע מסקנות ועדת שיפמן

נקודת ציון בפסיקת מזונות: ועדת שיפמן

עד השנים האחרונות, נהגו בתי המשפט לחייב רק את האב בתשלום מזונות, אולם לאחרונה מורגש משב רוח של שינוי בכל הנוגע לחלוקת הנטל, בין היתר על רקע מסקנות ועדת שיפמן שהוקמה על ידי שר המשפטים לשעבר חיים רמון, כדי לבדוק את חלוקת נטל המזונות בישראל.

מטרת הוועדה היתה ליצור נקודת מוצא שתבטא אחידות ושוויון בין ההורים ביחס ליכולת ההשתכרות שלהם. על רקע זה, הציעה הוועדה להטיל את האחריות למזונות בין ההורים באופן שוויוני, ולקבוע את שיעור התמיכה של כל הורה, לפי הכנסות שני ההורים ומספר ילדיהם.

המשפחה מתפרקת - רגע מכריע ועצוב

דוגמאות לפסקי דין שמבטאים רוחות של שינוי

מסקנות הוועדה אמנם לא זכו לתהודה תקשורתית או עיגון בחוק, אבל רוחן השפיעה על בתי המשפט, שהחלו להתוות קו חדש של פסיקה בתחום. 

כך לדוגמה, בערעור שנדון על ידי בית המשפט מחוזי מרכז (עמ"ש 50603-01-14) ניתנה החלטה עקרונית שקבעה, כי לא רק האב נושא בעול המזונות, אלא שני ההורים יחד, תוך תשומת לב לכושר השתכרותם ולמצבם הכלכלי - זאת כאשר מתקיימת משמורת משותפת על הילדים. 

בערעור נוסף שנדון אף הוא על ידי בית המשפט מחוזי מרכז (עמ"ש 25027-02-14), נדון עניינו של אב שהרוויח פחות מאשתו (12,500 שקל לעומת 13,000 שקל), אך נאלץ לשלם מזונות ילדים של כ-3,000 שקל. באותו מקרה הפחיתו השופטים בחצי את המזונות כדי ליצור איזון בין הצדדים.

יש לשמור על כבוד הצד שמנגד, ולא לחשוף בבית המשפט דברים פוגעניים במיוחד שהאב או האם עשו ואינם רלוונטיים. בסופו של דבר, הילדים עלולים להיפגע מחילופי ההאשמות

טיפים לצדדים בתביעה למזונות ילדים

ראשית, לא להגזים בדרישות ולא לבקש מזונות גבוהים מדי. אם האם יודעת שהאב מרוויח 7,000 שקל לחודש, בקשה למזונות של 6,000 שקל אינה הגונה, היות שאינה משאירה לאב סכום למחיה. דרישות לא הגיוניות ייגרמו לשופט לראות את הצד המבקש בעין לא יפה ורק יוסיפו מתח מיותר.

טובת הילדים מחייבת שאביהם לא יהיה אומלל וחסר אמצעים - במקרה כזה הוא עלול להתרחק מילדיו, היות שלא יוכל לעמוד בהוצאות הנוספות שידרשו ממנו. אב טוב הוא אב שקרוב לילדיו.

שנית, לנהוג ברגישות, ולעיתים לסגת לאחור. לעיתים זוגות שרוצים להתגרש עושים זאת מסיבה כלשהי שניתנת לפיתרון (למשל, אשה שמרגישה כי אינה יוצאת מספיק עם בעלה וכי בעלה לא מעריך אותה מספיק). 

שלישית, יש לשמור על כבוד הצד שמנגד, ולא לחשוף בבית המשפט דברים פוגעניים במיוחד שהאב או האם עשו ואינם רלוונטיים. בסופו של דבר, הילדים עלולים להיפגע מחילופי ההאשמות. 

רביעית, יש לשמור על איפוק ולא להסית את הילדים נגד האב או האם. הילדים רוצים גם אב וגם אם, וברגע שהצדדים מתחילים לערב אותם בסכסוך עלולים להיגרם להם נזקים קשים.

חמישית, בנושא מזונות הילדים רצוי מאוד לקבל ייעוץ של עורך דין המתמחה בנושא, וזאת כדי לקבל את התוצאה הטובה ביותר.

ליצירת קשר עם עו"ד ונוטריון שוקרי פקס
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
מזונות הפחתת מזונות מזונות ילדים
עו"ד שוקרי פקס

קבע פגישה עם
עו"ד שוקרי פקס

עו"ד פקס שוקרי הקים את משרדו העצמאי ברמלה לפני יותר מ-13 שנה, ומאז מספק ייעוץ וליווי משפטי בכל הקשור לדיני...

לפרופיל המלא