נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

התנגדות לצוואה: עילות ביטול, וטיפים חשובים

לא כל צוואה היא סוף פסוק, ולעיתים ניתן לפעול לביטולה מסיבות שונות. מרגישים שצוואה מסוימת קיפחה אתכם? זה מה שאתם צריכים לעשות

מאת: עו"ד אורי טשקורי | | 4
התנגדות לצוואה: עילות ביטול, וטיפים חשובים

לאחר מותו של אדם, קיימות שתי דרכים שבהן הוא יכול לפעול כדי להעביר את עזבונו לאחרים. הראשונה שבהן היא לא לעשות דבר, צעד שיגרום לכך שהעיזבון יעבור לבני המשפחה לפי מידת קרבתם למוריש, על פי הכללים הכתובים בחוק הירושה - זוהי ירושה על פי דין.

דרך אחרת, היא באמצעות כתיבת צוואה. במסמך משפטי זה יכול המוריש לחלק את עזבונו ככל העולה על רוחו, ובפרט שהצוואה עונה על דרישות הדין, המוריש לא סבל מהשפעה בלתי הוגנת בעת כתיבתה, והיה כשיר לערוך אותה מבחינה מנטאלית.

בשורות הבאות ננסה להסביר מה ניתן לעשות כשקיימת צוואה לגביה סבורים כי איננה אותנטית או שאינה מייצגת את רצון המנוח. כיצד ניתן להתנגד לצוואה, אילו עילות ביטול קיימות, ומה ניתן לעשות לאחר שניתן לצוואה תוקף הם חלק מהנושאים שבהם נדון כעת.

ככל שיש צוואה ורוצים לתת לה תוקף, יש להוציא צו לקיום צוואה. כדי להוציא לפועל את הצו, יש לפנות אל הרשם לענייני ירושה

איך מוציאים צו קיום צוואה?

ככל שיש צוואה ורוצים לתת לה תוקף, יש להוציא צו לקיום צוואה. כדי להוציא לפועל את הצו, יש לפנות אל הרשם לענייני ירושה. ההליך הראשוני כולל הגשת בקשה למתן צו לקיום צוואה, שאליה יש לצרף את הצוואה עצמה ותעודת פטירה ומסמכים נוספים ככל שנדרש. יצוין, כי כיום אף ניתן להגיש בקשה באופן מקוון.

הבקשה לצו קיום צוואה מפורסמת בעיתונות, ואז ניתנים 14 יום למי שרוצה להתנגד להגיש את התנגדותו לרשם הירושות

מה מתרחש לאחר הגשת הבקשה לצו קיום צוואה?

הבקשה לצו קיום צוואה מפורסמת בעיתונות, ואז ניתנים 14 יום למי שרוצה להתנגד להגיש את התנגדותו לרשם הירושות. בפועל, פרק הזמן להגשת ההתנגדות הינו עד למתן צו קיום הצוואה. 

ברגע שרשם הירושות מקבל התנגדויות, הוא מעביר את המשך הטיפול בתיק לבית המשפט לענייני משפחה, שקובע את סדרי הדין בהליך. לאחר מכן, מתחיל הליך משפטי רגיל שבו דנים בצוואה. 
בסוף ההליך מחליט בית המשפט אם להוציא צו קיום צוואה או לבטלה. אם הצוואה מבוטלת, חלוקת הרכוש מתבצעת לפי הכללים בחוק הירושה, דהיינו- יינתן צו ירושה על פי כללי הירושה על פי דין.

אם הצוואה לא נכתבה על ידי המוריש אלא על ידי אחר או שאותו אדם אחר לקח חלק בעשייתה או שהיה עד לעשיית הצוואה, ייקבע שהיא בטלה

אילו עילות קיימות לביטול צוואה?

קיימות מס' עילות המפורטות בחוק הירושה, שיש בהן בכדי להביא לביטולה של צוואה. המרכזיות שבהן הינן:

השפעה בלתי הוגנת על המצווה - העילה המרכזית לביטול צוואה. עילה זו כוללת שני רכיבים שטעונים הוכחה: לא מספיק להראות שהיתה השפעה על המצווה, אלא כי זו היתה בלתי הוגנת. לצורך כך פותחו בפסיקה מספר מבחנים, למשל מבחן התלות והעצמאות של המצווה, מבחן התלות והסיוע, מבחן קשרי המצווה עם אחרים, מבחן נסיבות עריכת הצוואה, נבחן הגיונה של הצוואה. 

מעורבות של אדם אחר בכתיבת הצוואה או שהוא עד לעשיית הצוואה - אם הצוואה לא נכתבה על ידי המוריש אלא על ידי אחר או שאותו אדם אחר לקח חלק בעשייתה או שהיה עד לעשיית הצוואה, ייקבע שהיא בטלה. כך יקרה למשל אם יתברר שכתב היד על הצוואה אינו של המוריש. הצטברות של אירועים, פעולות והקשרים עשויה ליצור מעורבות פסולה אף אם בכל אחד מן האירועים אין כדי להוות מעורבות פסולה בעריכת הצוואה.

טענה כי המצווה לא היה כשיר לכתוב את הצוואה - במסגרת זאת, נבחנת כשירותו המנטאלית של המצווה. כדי לקבוע כי המצווה לא היה כשיר בעת כתיבת הצוואה מתבקש לעיתים מינוי מומחה רפואי, כדי שיחווה את דעתו על סמך מסמכים רפואיים, אם המצווה היה כשיר לצוות אם לאו.

כתיבת חוות דעת זו היא, כמובן, משימה רגישה וקשה, שכן היא נכתבת על המצווה בדיעבד, לאחר מותו. על פי הפסיקה, חוות הדעת מסוג זה, המכונה חוות דעת רפואית "פוסט מורטיום" ניתנת לתקיפה משפטית באמצעות הבאת עדים או ראיות חיצוניות אחרות, כגון הצגת הקלטות של המצווה המראות כי היה כשיר מנטאלית או הצגת סרטונים שבהם צולם לפני מותו.

יצוין, כי הליך התנגדות לקיום צוואה הוא מורכב מבחינת הניהול שלו, ודורש ידע רב, תחכום ואסטרטגיה. הדבר נובע, בין היתר, מכך שהעד המרכזי בהליך כבר איננו בין החיים, מה שמחייב להביא עדויות של עדים, שאינם בהכרח מעוניינים בכך, ולצורך כך יש לנקוט טקטיקות שונות. 

טיפ הרלוונטי למי שהצוואה נרשמה לטובתו, הוא להתכונן להתנגדויות אפשריות לצוואה עוד בחייו של המצווה. איך עושים זאת? למשל, באמצעות סרטונים של המצווה (שבהם הוא מאשש את הצוואה)

טיפים חשובים הנוגעים לצוואות

טיפ ראשון הרלוונטי למי שמבקש לערוך צוואה הוא לפנות לעורך דין הבקי בתחום ואשר עוסק בצוואות, ולא לכל עורך דין. ראוי לבדוק היטב מי האדם אשר פונים אליו, ולקבל עליו המלצות.

טיפ שני הרלוונטי למי שהצוואה נרשמה לטובתו, הוא להתכונן להתנגדויות אפשריות לצוואה עוד בחייו של המצווה. איך עושים זאת? למשל, באמצעות סרטונים של המצווה (שבהם הוא מאשש את הצוואה), הקלטות שלו או בדיקות רפואיות, שנערכות לפני מותו ועשויות להעיד על כשירותו.

טיפ שלישי הנוגע לכל מי שמעורב בהליך התנגדות לקיום צוואה הוא להבין שמדובר בהליך מורכב, שייתכן כי יהיה כרוך בהוצאות לא מבוטלות (מה שמחייב שוב פנייה לעורך דין מקצועי).

בבקשה לביטול יש לטעון, כי ברגע שרשם הירושות נתן את צו קיום הצוואה/צו הירושה, נעלמה מעיניו עובדה חשובה שהיתה משנה את החלטתו

מה קורה כאשר מתגלה צוואה אחרת מאוחרת לאחר צו קיום הצוואה או שמתגלה צוואה לאחר שניתן צו ירושה?

צו קיום צוואה או צו ירושה הם כמו פסק דין. אומנם לא ניתן לערער צו ירושה או צו קיום צוואה אך ניתן להגיש בקשה לביטול הצו לבית המשפט לענייני משפחה או לרשם הירושות שנתן את הצו ולדרוש בו את ביטול הצו. בבקשה לביטול יש לטעון, כי ברגע שרשם הירושות נתן את צו קיום הצוואה/צו הירושה, נעלמה מעיניו עובדה חשובה שהיתה משנה את החלטתו. על המערער לנמק את חלוף הזמן, ולהסביר מדוע פעל רק בשלב כה מאוחר וכן להביא הסברים ונימוקים נוספים מדוע על הרשם/בית המשפט לבטל צו שניתן שכמוהו פסק דין. 

הבקשה לביטול צו קיום הצוואה מוגשת לגורם שעל ידו ניתן צו הירושה, בין אם מדובר ברשם הירושות או בבית המשפט (בחלק מן המקרים). רשם הירושות יעביר את הדיון לבית המשפט. 

בית המשפט פוסק

דוגמאות מעניינות לבקשות שהוגשו ונוגעות לצוואות וירושות (בתיקים שיוצגו על ידי ממשרד הח"מ)

אם שהורישה את כל רכושה לבתה - באותו מקרה, טען בנה האחר של האם כי לא היתה כשירה לכתוב את הצוואה. בחקירת הבן התברר, כי יום לאחר כתיבת הצוואה נערכה התכנסות משפחתית שבה נשאלה האם שאלות מורכבות, וענתה עליהן בבהירות, מה שהוכיח את כשירותה. 

צוואה שהתגלתה לאחר שנים - באותו מקרה, הותירה אחריה קשישה בת 90 שלושה ילדים. בהיעדר צוואה, פעלו שני בניה של אותה אשה כדי להוציא צו ירושה, אולם לאחר שניתן צו ירושה התברר כי הקשישה כתבה צוואה שבה נתנה את כל רכושה לבתה האחרת. זו ביקשה לבטל את צו הירושה, וזכתה.

בן זוג לשעבר שהתנגד לצוואה - באותו מקרה בן זוגה לשעבר של מנוחה הגיש התנגדות לצו קיום צוואה, וטען להשפעה לא הוגנת של בנה ולאי כשירותה של המנוחה בעת כתיבת הצוואה. עוד נטען על ידו כי הוא בן זוגה - הידוע בציבור של המנוח והוא מחזיק בידיו צוואה שנעשתה לטובתו. בחקירתו בדיון התברר, כי האיש נפרד מהמנוחה 5 שנים לפני מותה, כי לא היה כל השפעה בלתי הוגנת על המנוחה וכי היא היתה צלולה בעת עריכת הצוואה (הוצגת תעודת רופא בדבר צלילות האישה) וניתן צו קיום צוואה.

צוואה שניתנה תחת איום והשפעה בלתי הוגנת - באותו מקרה אחד מילדיו של המוריש, שהצוואה נרשמה לטובתו, איים על אביו שאם לא יוריש לו את כל רכושו, לא יטפל בו. ההתנגדות לקיום הצוואה התקבלה. 

לקבלת ייעוץ מעו"ד, השאירו פרטים ויצרו עמכם קשר בהקדם
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
חוק הירושה התנגדות לצוואה צו קיום צוואה
עו"ד אורי טשקורי

קבע פגישה עם
עו"ד אורי טשקורי

עוסק בתחומי המשפט האזרחי–מסחרי בדגש על ליטיגציה אזרחית-מסחרית, מקרקעין וצוואות וירושות

לפרופיל המלא