zap group mishpati logo

מי יפצה על נזקי המלחמה בדרום?

המדינה אמורה לפצות את האזרחים על נזקי המלחמה. נזק ישיר, נזק עקיף - (לא) נעים להכיר

מאת: עו"ד ארז שניאורסון
13.03.12
תאריך עדכון: 15.07.15
3 דק'

הכותרות בעיתונים מדברות על "הסלמה", "מטחים", "נפילות", אבל עבור תושבי הדרום כל אלו כותרות בלבד. מבחינתם, הם מצויים כבר כמה ימים במצב של מלחמה.

נשאלת השאלה, מי יפצה אותם על הנזקים שנגרמו להם?

פוליסות הביטוח הרגילות מחריגות נזקים אשר נובעים ממלחמה או מפעולות איבה, ואינן משלמות תגמולי ביטוח על נזקים כאלה.

המדינה אמורה לפצות את האזרחים על נזקי מלחמה, בהתאם להוראות חוק מס רכוש וקרן פיצויים.

למציאת עורכי דין בתחום נזיקין באינדקס משפטי החדש

מי זכאי לפיצוי, ועל איזה סוגי נזקים ניתן לקבל פיצוי?

נזק ישיר - מי שנגרם לו נזק ישיר כתוצאה ממלחמה, ובתקופה זאת מנפילת טיל, זכאי לפיצוי על נזק ישיר, ללא קשר לשאלה מהו המקום בו נפל הטיל. נזק ישיר הוא נזק לבית, נזק לרכב, או, חס וחלילה, נזק גוף. אם נגרם כזה נזק, על הניזוק לפנות למשרדי מיסוי מקרקעין או מוקד מס רכוש, באזור מגוריו.

נזק עקיף - כשמדברים על נזק עקיף, הכוונה היא בעיקר להפסד שנגרם לעסקים, כתוצאה מאי התייצבות עובדים, ירידה במכירות וכו'. ע"פ החוק, פיצוי על נזק עקיף ישולם אם העסק נמצא באזור אשר מוגדר כ"אזור ספר".

שר האוצר, באמצעות תקנה שנקראת "הוראת ביצוע", הוא זה שקובע מהו האזור שמוגדר כ"אזור ספר", אשר תושביו זכאים לפיצוי על נזקים עקיפים. הוראת הביצוע האחרונה אושרה על ידי ועדת הכספים בשנת 2008. כיום, אין בתוקף הוראת ביצוע כלשהי, וכדי שבעלי עסקים בדרום יהיו זכאים לפיצוי, על שר האוצר להביא לאישור ועדת הכספים הוראת שעה עדכנית, שתגדיר את מפת אזור הספר.

בעלי עסקים - בחירה באחד משלושה מסלולי פיצוי

כשזה יקרה, בעלי העסקים יוכלו לבחור אחד משלושה מסלולי פיצוי: מסלול שכר, אשר מעניק פיצוי על שכר עבודה שמעסיק שילם לעובדיו שנעדרו העבודה. מסלול מחזורים, אשר מעניק פיצוי על ירידה במחזור העסקאות ביחס לשנה הקודמת ומסלול הוצאות שוטפות, אשר מעניק פיצוי על הוצאות שוטפות של העסק בתקופת מלחמה, על אף שבפועל העסק לא הניב רווח, או שהרווח ירד משמעותית.

קיבוצים - חברי קיבוצים צריכים לדעת, שהחוק מפצה אותם, בתנאים שפורטו, עבור רכוש של הקיבוץ שניזוק. לפי חוק, רואים את שווי הרכוש של חברי הקיבוץ כמחולק למחצית מספר חברי הקיבוץ.

ביטוח רשות - במסגרת התקנות קבועים הסכומים המקסימאליים לפיצוי בגין תכולת הבית. ניתן לרכוש ביטוח רשות בסכומים גבוהים יותר, באמצעות תשלום פרמיה בשיעור 0.3% מהשווי הנוסף, עד לגבול כספי אשר עומד כיום על כ- 727,000 ₪.

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים

לקבלת ייעוץ מעורך דין השאירו פרטים

ZAP משפטי
שם*
אימייל*
טלפון*
סיבת הפנייה