נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

איך ניתן לרשום פטנט תוך 3 חודשים?

לא רבים יודעים זאת, אך בישראל קיים הליך שבמסגרתו ניתן לרשום פטנט תוך כמה חודשים במקום תוך כמה שנים. איך עושים זאת?

איך ניתן לרשום פטנט תוך 3 חודשים?

רישום פטנט בישראל הוא לרוב הליך ממושך, שאורך כמה שנים. אבל פרוצדורה חדשה יחסית, שרבים אינם יודעים על קיומה, מאפשרת לזרז את רישום הפטנט, ולהשיג את יעד זה תוך פרק זמן קצר יחסית, שיכול להסתכם בכמה חודשים ואפילו בכמה ימים.

באילו נסיבות ניתן לקצר את הטיפול ברישום פטנט, מה צריך לעשות לצורך כך, ולמי כדאי לפנות - אלו הן חלק מהשאלות בהן נעסוק בכתבה זו. ראשית, נציג כמה מושגי יסוד בדיני פטנטים שיאפשרו להבין את הנושא.

פטנט הוא בעלות בלעדית על המצאה (פתרון טכני לבעיה טכנית), שניתנת לפרק זמן קצוב של עד 20 שנה

מהו פטנט?

פטנט הוא בעלות בלעדית על המצאה (פתרון טכני לבעיה טכנית), שניתנת לפרק זמן קצוב של עד 20 שנה. פטנט מקנה בלעדיות על פעולות בעלות אופי מסחרי שניתן לעשות בהמצאה, כגון ייצור שלה, שימוש בה, ומכירה לגורם אחר. עם זאת, מותר לעשות שימוש בהמצאה לצורך שכלול שלה.

פטנט ניתן לקבל על מוצר או תהליך בתחום טכנולוגי (כולל חקלאות). כדי לקבלו, ההמצאה צריכה להיות מועילה, שימושית וחדשה, וצריכה להיות בה התקדמות המצאתית

על מה ניתן לקבל פטנט?

פטנט ניתן לקבל על מוצר או תהליך בתחום טכנולוגי (כולל חקלאות). כדי לקבלו, ההמצאה צריכה להיות מועילה, שימושית וחדשה, וצריכה להיות בה התקדמות המצאתית. למה הכוונה? הפתרון הטכני שבהמצאה צריך להיות כזה שלא מצוי בתחום יכולותיו של איש מקצוע סביר.

ראוי לציין, כי פטנט ניתן לקבל על הדרך להגיע למטרה, ולא על המטרה עצמה. כלומר, על הרעיון להפוך ברזל לזהב לא ניתן לרשום פטנט, אך על הדרך לעשות זאת בהחלט ניתן לקבל פטנט.

לא ניתן לקבל פטנט על תהליך לטיפול רפואי בגוף האדם (זאת לעומת מכשיר לטיפול רפואי). בנוסף, לא ניתן לקבל פטנט על זנים חדשים של צמחים או בעלי חיים, ועל שיטות לעשיית עסקים

על מה לא ניתן לקבל פטנט?

לא ניתן לקבל פטנט על תהליך לטיפול רפואי בגוף האדם (זאת לעומת מכשיר לטיפול רפואי). בנוסף, לא ניתן לקבל פטנט על זנים חדשים של צמחים או בעלי חיים, ועל שיטות לעשיית עסקים. בחלק מן המדינות לא ניתן לקבל פטנט על תוכנה, אלא אם היא משלבת גם חומרה. הסיבה לכך היא שיש הרואים בתוכנה מעין תהליך מחשבתי, ואין עניין להגביל את חופש מחשבה זה.

פטנט תקף רק במדינה שבה ניתן. על פי אמנת פריז, מרגע שהגשת פטנט במדינה מסוימת, ניתנת לך שנה להגישו במדינות נוספות

מהו התוקף של פטנט?

פטנט תקף רק במדינה שבה ניתן. על פי אמנת פריז, מרגע שהגשת פטנט במדינה מסוימת, ניתנת לך שנה להגישו במדינות נוספות. בשנה זו תינתן לך עדיפות מול מבקשים אחרים ברישום הפטנט.
אם, לדוגמה, אדם הגיש בקשה לרישום פטנט בישראל, וחודשיים אחר כך בארה"ב אדם אחר הגיש בקשה, הישראלי יהיה בעל עדיפות, שכן תאריך פתיחת הבקשה בישראל יוכר כתאריך הבכורה. 
בקשה בינלאומית לפטנט מכוח אמנה בשם PCT מקנה תוספת של 18 חודשים לרישום הפטנט במדינות אחרות (מעבר ל-12 החודשים שהוזכרו). סין אף מעניקה חודשיים נוספים מעבר לכך. 

לאחר הגשת בקשה לרישום פטנט, נעשית בחינה ע"י בוחן פטנטים במדינה שבה הוגשה הבקשה לפטנט

מה כולל תהליך הענקת פטנט?

לאחר הגשת בקשה לרישום פטנט, נעשית בחינה ע"י בוחן פטנטים במדינה שבה הוגשה הבקשה לפטנט. בדרך כלל, נערך מעין משא ומתן בין בעל ההמצאה לבין רשות הפטנטים, וכאשר הצדדים מגיעים להסכמה, מוענקת לממציא תעודת פטנט. בתום קבלת הפטנט, יש לחדשו כל כמה שנים.

רישום פטנט הוא תהליך ממושך שלרוב אורך מספר שנים. בישראל נמשך רישום פטנט בממוצע שלוש שנים ומעלה, ובארה"ב התהליך יכול להימשך בין שנתיים וחצי ל-3 שנים

תוך כמה זמן ניתן לקבל פטנט?

רישום פטנט הוא תהליך ממושך שלרוב אורך מספר שנים. בישראל נמשך רישום פטנט בממוצע שלוש שנים ומעלה, ובארה"ב התהליך יכול להימשך בין שנתיים וחצי ל-3 שנים. אם מישהו עושה שימוש בפטנט לאחר הגשת הבקשה לרישומו (ובטרם ניתנה תשובה), לא ניתן לתבוע אותו על כך.

בדומה לרוב המדינות שבהן קיימת מערכת פטנטים מפותחת, קיימת בישראל פרוצדורה המאפשרת בחינה מזורזת של הפטנט ונקראת "בקשה אל-אתר"

תרופת הפלא: בקשה לזירוז בחינת הפטנט

בדומה לרוב המדינות שבהן קיימת מערכת פטנטים מפותחת, קיימת בישראל פרוצדורה המאפשרת בחינה מזורזת של הפטנט ונקראת "בקשה אל-אתר". הבקשה לזירוז בחינת הפטנט מוגשת במקביל לבקשה לרישום שלו, ומרגע שהוגשה ניתן לקבל עליה תשובה בתוך 3 חודשים. 

גילו המתקדם או מצבו הרפואי של מגיש הבקשה - אם קיים חשש להרעה במצבו הבריאותי של הממציא קיימת עילה לזירוז

מה התנאים להגשת בקשה לזירוז?

התנאים לזירוז שונים ממדינה למדינה. אלה העיקריים שבהם בישראל - 

המצאה סביבתית - מדובר בהמצאה "ירוקה", אשר צפויה לסייע לשפר את איכות הסביבה.

גילו המתקדם או מצבו הרפואי של מגיש הבקשה - אם קיים חשש להרעה במצבו הבריאותי של הממציא קיימת עילה לזירוז. 

אדם אחר החליט לנצל את ההמצאה - אם מישהו מנסה לחקות את ההמצאה, זו עילה לזירוז. 

חלף פרק זמן ניכר מהגשת הבקשה - חלפו 5 שנים ממועד הגשת הבקשה לפטנט? יתאפשר זירוז. 

טובת הציבור ונסיבות מיוחדות שמצדיקות זאת - שתי עילות סל נוספות שמאפשרות לזרז פטנט.

לאחר הגשת הבקשה לזירוז, ניתן לקבל תשובה תוך פרק זמן קצר. 
בעניין זה יצוין, כי משרדה של הח"מ קבל פטנט בתוך 8 ימים, ובתוך 12 ימים. מדובר בזמני שיא: לרוב יינתן פטנט תוך כמה חודשים.

אמנה בשם PPH שעליה חתומות ישראל, ארה"ב ואירופה מאפשרת לזרז את הבחינה של בקשה לפטנט במדינה אחת על סמך פטנט שניתן במדינה אחרת

איך ניתן לזרז את רישום הפטנט גם מחוץ לישראל?

אמנה בשם PPH שעליה חתומות ישראל, ארה"ב ואירופה מאפשרת לזרז את הבחינה של בקשה לפטנט במדינה אחת על סמך פטנט שניתן במדינה אחרת. לעניין זה, גם הסכמה להעניק פטנט מספיקה. המשמעות: ניתן לקבל פטנט גם בארה"ב ואירופה בהליך מזורז בלי להמתין כמה שנים.

עם קבלת פטנט בישראל, יש להגיש בקשה בינ"ל לפטנט, שמאריכה כאמור ב-18 חודשים את פרק הזמן שבו ניתן להגיש בקשות במדינות נוספות

אסטרטגיה מומלצת לניהול תיק פטנטים

תחילה יש להגיש בקשה לרישום הפטנט בארץ, ובמקביל להגיש בקשת זירוז. עם קבלת פטנט בישראל, יש להגיש בקשה בינ"ל לפטנט, שמאריכה כאמור ב-18 חודשים את פרק הזמן שבו ניתן להגיש בקשות במדינות נוספות (מעבר ל-12 החודשים הראשונים הניתנים מכוח אמנת פריז). לאחר מכן, יש להגיש בקשות לקבלת פטנט במדינות הרלוונטיות, לצד הגשה של בקשות זירוז.

רישום פטנטים - הכל נמצא בקלסר

טיפים חשובים לרישום פטנט

ראשית, חשוב לעבוד עם עורך פטנטים שיש איתו כימיה, ויוכל לממש את הפוטנציאל ברישום ההמצאה, אחרת כדאי לחפש עורך פטנטים אחר.

שנית, מומלץ לפנות למשרד של עורכי פטנטים מקצועיים ומנוסים, שמיומנים בין היתר בזירוז בטיפול בבקשות לרישום פטנטים.

לקבלת ייעוץ מעו"ד, השאירו פרטים ויצרו עמכם קשר בהקדם
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
רישום פטנט המצאה כשירת פטנט בקשת פטנט
עו"ד גיתית אייאסוב, אדיסון עורכי פטנטים בע"מ

קבע פגישה עם
עו"ד גיתית אייאסוב, אדיסון עורכי פטנטים בע"מ

המשרד עוסק בנושאי קניין רוחני, כולל רישום ועריכה של פטנטים, סימני מסחר ("לוגו") ומדגמים (עיצובים תעשייתיים), בישראל, ארה"ב ובעולם, בקשות...

לפרופיל המלא